Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXI. évfolyam 29. szám, 2011. július 17.

Aktuális

A világsajtó az angol bulvárlap, a News of the World körüli botránytól hangos. Ez a 168 éves brit lap ugyanis olyan megengedhetetlen eszközökkel próbált a piacon maradni, illetve a piacon magának a hírversenyben az elsőséget megszerezni, ami nemcsak hogy nem illik, hanem mélységesen etikátlan, de akár a törvénybe is ütközik. A lap munkatársai különféle telefonbeszélgetéseket hallgattak le, híressegekét, közéleti szereplőkét, politikusokét. Mindezek közül a legfelháborítóbb az az eset volt, amikor egy elrabolt és meggyilkolt tizenéves kislány mobiltelefonjának kódját feltörve annak hangpostafiókjába léptek be, és az üzenetei közt keresgéltek, illetve törölni kezdtek belőlük, ezzel a nyomozó hatóságok munkáját is megzavarták. Ami még súlyosabb: a szülőkben azt a reményt keltették, hogy gyermekük még életben van.

Panoráma


Az idei áthelyezések kapcsán Orbán Szabolcs ferences provinciálissal beszélgettünk arról, hogy a ferences szerzetesközösségben mit jelent a szolgálati helyre való küldés (dispozíció), a rend sajátos lelkisége és küldetése szempontjából miért van szükség rendszeresen kisebb-nagyobb változtatásokra, illetve milyen szempontok szerint történik ez. 

Szabolcs testvér, miért jó az, ha időnként más szolgálati helyre kerülnek a szerzetespapok és laikus testvérek?

Assisi Szent Ferenc egyik legalapvetőbb istentapasztalat ahhoz a felismeréshez fűződik, hogy az Úr testvéreket adott neki: ez azóta is a ferences életforma egyik legalapvetőbb eleme. Közösség, közösségi életre való vágyakozás nélkül nem hiszem, hogy bárki is megélheti Szent Ferenc lelkiségét. Ennek megfelelően a szolgálatok is, amelyeket a ferencesek felvállalnak, elsősorban a közösség vállalásai: a közösségnek kell megfelelnie azoknak a kihívásoknak, amelyekkel az adott szolgálat együtt jár. Ez igaz helyi szinten, de a rendtartományunk által vállalt feladatokra is. A feladatok változásai, az egyes testvérek életében bekövetkező változások vagy egyszerűen csak a próbálkozás a kihívásoknak való megfelelésre időnként kiváltja az egyes testvérek áthelyezésének szükségességét: mindig azt reméljük, hogy egy-egy áthelyezéssel legalább valamelyik téren előrelépés történik.

Panoráma

Világosító Szent Gergely, az örmények apostola tiszteletére július 9-én, szombaton délelőtt 11 órakor tartották a szamosújvári örmény katolikus székesegyházban a búcsús szentmisét. Jelen voltak az erdélyi örmény katolikus közösségek és plébánosaik: a házigazda és egyben örmény katolikus általános helynök Szakács Endre, az erzsébetvárosi Árpád-házi Szent Erzsébet örmény szertartású templomot Medgyesről ellátó Babota Tibor, a szépvizi Gábor Zoltán, valamint a búcsú szónoka, Szilágyi Lőrinc Gyergyószentmiklósról. Jöttek ugyanakkor Kolozsvárról, Désről, Marosvásárhelyről, és távolabbról: Budapestről, Ausztriából, Kanadából. A hagyományos örmény (nem katolikus) közösségek képviseletében egy autóbusznyi vendég érkezett Románia déli részéről, a bukaresti küldöttségben, mint évek óta mindig, Varujan Vosganian volt pénzügyminiszter és édesanyja is ott volt. Utóbbi szomorúan mesélte a búcsút követően, mennyire meggyengültek a gyökerek, az új generáció, még az ő unokái sem ápolják úgy a hagyományokat, mint azt az ő nemzedéke tette. A hagyományápolás jegyében működő helyi kórus (vezető Molnár Annamária) megszólaltatta a hagyományos énekeket, amelyek a más nyelvű és szertyartású déli örményeknek is ismerősen csengtek.

Panoráma

A mi „Igenünk” Isten szeretetére – ezzel a jelmondattal szervezték Csíkszeredában az országos Máriapolit. Előadások, elmélkedések, tanúságtételek, szentmisék, közös imák és színes, hangulatos programok várták a Fokolár mozgalom tagjait július 6–10. között a székelyföldi városban. A rendezvény legtöbb programjának a Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium Kollégiuma adott otthont.

Panoráma

Örvendetes dolog és kiemelkedő ünnep minden egyházközség életében, ha papját köszöntheti ezüst- vagy aranymiséje alkalmából. Így történt ez Futásfalván is, ahol június 25-én a délelőtt 11 órakor kezdődő szentmise keretében köszönthették a hívek és a nagyszámban összesereglett paptestvérek Tifán Lajos plébánost, a futásfalvi zarándokhely őrét. Elsőként Vargha Béla kézdi-orbai főesperes olvasta fel a főpásztor köszöntő levelét, majd az egyháztanács és a hívek nevében Tusa Tivadar gondnok köszöntötte a jubiláló plébánost.

Panoráma

Július 2-án, Sarlós Boldogasszony ünnepén a nagyváradi székesegyházban Böcskei László püspök áldozópappá szentelte Varga Sándor diakónust, valamint diakónussá szentelte Kruzslitz Imre és Tóth Attila Levente akolitusokat.

A főpásztor bevezetőjében jelezte: elérkezett a nagy átalakulás órája. Köszöntötte a szülőket, akik fiaikat „értékes ajándékként” átengedték Istennek és az egyháznak, a szemináriumi elöljárókat és nevelőket, a gyulafehérvári rektort és az egri szeminárium tanárait, a jelen levő papokat, a plébánosokat s magukat a papnövendékeket, akik a szemináriumi évek alatt a szentelendők barátai, kollegái voltak.

Panoráma

Oláh Zsolt és Vass Loránt diakónusokat pappá, Molnár Eduárdot és Istvánfi Szilárdot diakónussá szentelte Schönberger Jenő püspök július 9-én a szatmári székesegyházban.

Panoráma

Az elmúlt hetekben sokat és sokféleképpen hallhatott a média a sikertelen érettségi eredményekről. A jelenséget természetesen eltérően lehet értelmezni, országos szinten érdemes az okát is keresni, szerkesztőségünk azonban arra is kíváncsi volt, hogy vajon mi a helyzet a katolikus középiskolákban, ahol – reményünk szerint – a lelkiismeretes munka és imádság együttese képes akár egy nehézkesebben mozgó kísérleti rendszer ellenében is meghozni a jó gyümölcsöt. Ennek érdekében Tamás Leventét, a csíkszeredai Segítő Mária Katolikus Líceum igazgatóját kérdeztük.

Panoráma

Aki az érettségi megmérettetésen sikerrel túljutott, most fontos döntés előtt áll. Döntenie kell a továbbtanulásról, a jövőjéről!

Aki szeretne hitéről, annak gyökereiről többet megtudni, és később akár egyházközeli munkát vállalni, annak a legjobb választás a teológia. Emellett lehetősége van más szakot is ezzel párhuzamosan elvégezni: ebben segít a kolozsvári teológia kar páratlan magánösztöndíj rendszere. Emellett barátságos környezetet, jó bentlakás lehetőségeket, kis, összeszokott csapatot is talál a karon.

Panoráma

Július 9-én a szamosújvári búcsúból hazafelé a bonchidai elágazásnál pillantottuk meg a Gyulafehérvári Caritas kerékpáros zarándokcsapatát: ők a füzesmikolai Mária-kegyhelyről aznapi szállásuk, Kide felé igyekeztek. A kidei katolikus templomkertben találkoztunk velük: bár fáradtak voltak az aznapi kaptatóktól, az addigi négy nap alatt megtett 300 km-től, a lenyelt sok portól és a 37 fokos melegtől, buzgalmuk, töretlen lelkesedésük feltöltött. Ők megígérték, hogy szándékainkat elviszik Mariazellig, leteszik a Szűzanya elé, mi pedig megfogadtuk: imával erősítjük őket.

Panoráma

Több kéz többet húz mottóval munkatábort szervezett július 4–10. között a Gyulafehérvári Caritas Gyergyóditróban. Az önkéntes programot a ditrói önkormányzat támogatta. Száz önkéntes jelentkezett Erdélyből, és voltak Magyarországról (8), Németországból (3) is.

A megnyitót a Kőrösi Csoma Sándor Művelődési Házban tartották július 4-én du. 5 órától a polgármester jelenlétében, ezt szentmise követte a ditrói nagytemplomban. Szállást az iskola tornatermeiben, valamint a panzióban kaptak a résztvevők. Aki akart, sátorban aludhatott az iskolaudvaron.

Panoráma

Június 27–július 1. között harminchét, Hargita megye közel 14 településéről származó 8-13 év közti gyereket táboroztattak a Gyulafehérvári Cari­tas családsegítős munkatársai és önkéntesek Lókodon. A kedves kis dombokkal övezett elnéptelenedett falu a vidámság színhelye lett erre a hétre. Nagy izgalmakkal érkezett a három régió – Gyergyó, Csík és Udvarhely gyerekcsapata. Többen is elmondták a gyerekek közül, hogy hajnaltól nem tudnak aludni az izgalomtól. Életük első táborába készültek!

Panoráma

A Caritas sepsiszentgyörgyi kirendeltsége szervezésében idén másodszor szervezték meg június végén a Kónya Ádám Művelődési Házban a kerekesszékes táncklubot, melyre lábon járó tánckedvelőket is vártak. Tánctanításra a Háromszék Táncegyüttes közismert művész házaspárját, Virág Endrét és Imolát kérték fel, akiknek nem ez az első táncterápiás próbálkozása. A Labodában negyven 30 és 50 év közötti párt tanítanak, ezenkívül ott van a Százlábú gyermektáncegyüttes, és szerencsések azok a gyermekek, akik az iskolai tanév alatt néptáncot, hagyományainkra épülő gyermekjátékokat tanulhatnak a Virág házaspárral. A közösségépítő tánc erejéről és csodájáról Endre mesél.

Panoráma

Június 26., vasárnap – Szent László búcsú az Ontario állambeli Dohányvidéken. Az elmúlt száz évben több ezer magyar bevándorló lelt itt otthonra. Két magyar templom épült: a Szent László római és a Szent György görög katolikus templom, néhány kilométerrel odébb, Delhi-ban a magyar református közösségnek is van temploma – mindhárom önálló lelkésszel. A Szent László-templom 1950-ben épült. Bár az unokák beszédében meg-megbotlik a magyar szó, tudatukban ott él a magyar eredet és hovatartozás érzése. Az impozáns templom – oltárképe erdélyi tájakat és népviseletet idézi, színes üvegablakai a kereszténység és a1 magyarság nagy szentjeit jelenítik meg – megtelt a környékben élő, valamint a Torontóból, Hamiltonból, Kitchenerből, Guelph-ből, Londonból, Leamingtonból érkezett zarándokokkal. A plébániai közösség 65 családot ölel fel, a vasárnapi szentmiséken általában nyolcvanan vesznek részt.

Panoráma

Kettős ünnep volt július 3-án Szépvízen a Szent László-templomban. Fél egykor kezdődött a búcsús szentmise, amelynek keretében megemlékeztek az egyházközség önállóságának 110. évfordulójáról.

A búcsús szentmise kezdetén került sor a Szent László király tiszteletére öntetett 50 kg-os harang megáldására, amelyet a helybéli Mihály Domokos és neje, Klára készíttetett a készülő ravatalozó számára. A harangot Boros Károly felcsíki főesperes, csíktaplocai plébános áldotta meg.

Egy falat a léleknek

• Az, aki a népszerűséget keresi, még nem adott eltökélt, teljes választ Jézus hívására. Krisztusnak és életformájának radikális követése kizárja a népszerűség keresését. Ha úgymond „Jézus követőjeként keresi a népszerűséget”, akkor önmagát csapja be, hiteltelenné lesz, és az igazi evangéliumi lelkületnek, életnek is ártani fog.

• Ki az, aki másokban és önmagában egyaránt fel tudja ismeri e téves utat? Az, aki nyitottá válik a Lélek működésére. A Lélek működése nem tesz extravertálttá, hanem bensővé, még lelkibbé formál. Az illető képes lesz a Lélek ajándékainak a felfedezésére, el- és befogadására.

Útjelző

Dániel könyvéből tudjuk: a szentségtörés bűnét keményen bünteti az Úr. Baltazár babiloni király nagy lakomát rendezett. Közben ittasan behozatták a jeruzsálemi templomból elrabolt szent edényeket, azokból ittak. A királlyal szemben egy kéz jelent meg, titokzatos szavakat írt a falra. Az írást a babiloni bölcsek sem tudták megfejteni. Az idős királyné tanácsára behívták Dániel prófétát. A király neki is bíbor ruhát, aranyláncot és uralkodást ígért országában, ha megfejti az írást. Az ősz próféta keményen megrótta szentségtöréséért a királyt, megfejtette az írást. „Mené, tekél, parszin”: mené=Isten számba vette királyságodat és véget vet neki; tekél=megmért a mérlegén és könnyűnek talált; parszin=feldarabolta országodat, aztán a médeknek és a perzsáknak adta. A szentségtörésért a büntetés: „Még azon az éjszakán megölték Baltazárt, a kaldeusok királyát” (Dán 5,30).

Könyv


Gyulafehérváron a Hittudományi Főiskola és a Gróf Majláth Gusztáv Károly Szemináriumi Líceum közös udvarán, népes társaságtól körülvéve, találkoztam dr. Ferenczi Sándor teológiai tanárral, szülőfalum egykori plébánosával, kedves barátommal. A szokásos kézfogások alatt valaki megjegyezte: te Sándor, semmit sem öregedtél. Mire a tanár úr valamit is válaszolhatott volna, gondolkodás nélkül rávágtam: aki annyit dolgozik, mint Ferenczi Sándor, nem ér rá megöregedni. Ő elpirult, én pedig vallom és állítom, azt mondtam, amit a legőszintébben gondoltam. Ferenczi Sándor rengeteget dolgozik. Még a Hittudományi Főiskoláról ismerem. Két évvel járt felettem. Segédlelkészként a kincses városban szolgáltunk, tervezgettünk, örültünk egymás sikereinek, búsongtunk a kudarcokon. Amikor 1990-ben szülőfalum plébánosa lett, ebbéli örömöm feledtette szomorúságomat, hogy nekem a Zsil-völgye jutott osztályrészül. Jó volt hazalátogatni, találkozni vele, hallgatni anekdotáit, terveit, látni megvalósításait. Jó volt látni, milyen önfegyelemmel és papi lélekkel tudta kezelni, hogy elődje helyben maradt. Jó volt hallgatni irattári búvárkodásainak történeteit. Egy-egy adatról, egy-egy elfelejtett tényről olyan lelkesen  beszélt, hogy ilyenkor megállt az idő, csak az óra ketyegett irgalmatlanul. Én mindig az idő szorításában éltem.

Fiatal vagyok és gondolkodom

I’m afraid of everyone, I’m afraid of everyone
With my kid on my shoulders I try not to hurt anybody I like
But I don’t have the drugs to sort,
I don’t have the drugs to sort it out, sort it out…

(The National: Afraid of everyone) 

A félelem abból a nagyon emberi tapasztalatból fakad, hogy nem tudunk mindent, és nem áll hatalmunkban minden. Félünk az ismeretlentől, az emberektől, az idő múlásától, a csapásoktól. Attól, hogy össze fogunk roskadni. Attól, hogy hibáztunk. A haláltól, a magánytól, az ürességtől. Azért félünk, mert úgy érezzük, hogy nem látjuk át a helyzetet, amelyet éppen átélünk, mert azt hisszük, hogy nem tudjuk kormányozni, ellenőrizni az eseményeket. Azért félünk, mert úgy érezzük, túl kevesek vagyunk a feladatunkhoz, mert azt tapasztaljuk, hogy egyedül vagyunk.

Fiatal vagyok és gondolkodom

A találkozó zászlója

Megkérdezheted, milyen lesz. De a válasz még várat magára… Olyan formája, alakja, színe, tartalma lesz, amilyennek ti megálmodjátok és az ötleteiteket, kreativitásotokat bevetve kivitelezitek.

Ezért pályázatot hirdetünk a jelentkező csoportoknak. Minden csoport készíthet egy zászlót, olyat, ami szerinte a legjobban illik a találkozóhoz. Várjuk a minél színesebb alkotásokat, amelyeket már első este bemutatunk a nagyközönségnek, majd kiállítjuk őket, hogy a résztvevők szavazhassanak rájuk. Szóval rajtatok áll: a találkozó zászlóját ti készítitek! Amit fontos tudni: kizárólag csoportosan lehet pályázni, minden jelentkező csoport egy zászlót készíthet, a zászló mérete min. 120x70 cm, max. 300x200 cm legyen, textil anyagból készüljön.

Pitypang

Július 4–8. között a szatmári egyházmegye ifjúsági csoportvezetői táboroztak Nagyszokondon, hogy az ötnapos együttlét alatt megtervezzék a nyári gyermektáborokat.

Az egyházmegye számos pontjáról érkeztek ifjúsági csoportvezetők a nagyszokondi Szent Ignác Lelkigyakorlatos Házban és környékén megrendezett táborba, mely minden évben megelőzi a püspökség ifjúsági irodája által szervezett nyári gyermektáborokat. Itt készül el az idei gyermektáborok tematikája, programja. A résztvevők a szeretetszolgálat éve vonatkozásában figyeltek az értékekre, melyeket a gyermekeknek fel lehet mutatni és át lehet adni. Több fórumban, csoportmegbeszélésen vetették össze ötleteiket, majd a folyamatos rosta során választottak ki három vezérvonalat: szeretetszolgálat a szegények, rászorulók felé történő odafordulásban; a kapcsolatainkban; és a magunk, illetve a jövő nemzedékek iránti felelősségvállalásunkban.

Pitypang

Vasárnap a margittai Árpád-házi Szent Margit-templomban az ünnepi szentmise keretében 18 fiatal – 10 fiú és 8 lány – vette magához első ízben Krisztus testét és vérét. Májernyik Mihály esperes-kanonok felhívta a fiatalok figyelmét a hit és gyakorlásának fontosságára. A fiatalok megújították keresztségi fogadalmukat, mely életre szóló ígéret, és akkor lesz teljes az életük, ha betartják. A szülők figyelmét arra hívta fel, hogy csak az kap szeretetet, aki adni is tud. Ne pénzzel tömjék gyerekeik zsebét, hanem szeretet adjanak nekik, és neveljék őket hithű embereknek. Akkor ők maguk is szeretetet és gondoskodást fognak kapni, amikor eljön az ideje. 

Hírek, hirdetések

Hatodik századi Szent Pál-ábrázolást találtak Nápolyban

A freskót a nápolyi Szent Januáriusz-katakomba egyik síremlékének helyreállításakor fedezték fel. A képen az apostol a meghalt személy felé fordul, arckifejezéséből tisztelet sugárzik. Szakértők szerint a kép – az egyik legkorábbi Szent Pál-ábrázolás – a 6. század első éveiből származik. Az apostolt ábrázoló legrégibb festmény a 4. században keletkezett, és a római Szent Tekla-katakombában találtak rá. (MK)