Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXV. évfolyam 28. szám, 2015. július 12.

Interjú

Beszélgetések a szerzetesek csíksomlyói zarándoklatáról 

„A reménységben derűsen, a nyomorúságban béketűrően, az imádságban állhatatosan” – Szent Pál e gondolatát ajánlotta jó tanácsként a szerzetesek figyelmébe zarándoklatuk ünnepi szentmiséjén Jakubinyi György érsek, aki arra kérte a résztvevőket, hogy imádkozzanak új hivatásokért. A szentmise után arról kérdeztük, milyen szerepet töltenek be a szerzetesek az egyházmegye életében.

A szerzetesség a kezdetektől fogva hozzátartozik az egyháznak a megjelenési formájához. Az Úr Jézus maga biztatott a három evangéliumi tanácsra: a szegénység, engedelmesség és tisztaság vállalására Isten országáért, hozzátéve, hogy akinek füle van a hallásra, hallja meg. Ez azt is jelenti, hogy nem mindenkinek való ez az életforma! Legegyszerűbb példa erre: ha mindenki vállalná a Mennyek Országáért a házasságról való lemondást, kihalna az emberiség. Az ószövetségi választott népben sem kellett mindenkinek prófétának lennie, de a jó Isten időnként prófétákat küldött a néphez, akik figyelmeztették azt egy-egy elfelejtett örök igazságra. Az újszövetségi választott népben, vagyis az egyházban a szerzetesek töltik be ezt a szerepet életükkel, a hármas fogadalom teljesítésével, azzal, hogy az Úr Jézus iránti szeretetből szolgálják a felebarátot. Ne feledjük: az Úr Jézus elmondta nekünk, hogy az Isten szeretetére és a felebaráti szeretetre vonatkozó két parancs egy, az Isten iránti szeretetünket csak úgy tudjuk bizonyítani, hogyha szeretjük a felebarátot, akit látunk, amint azt Szent János írja az első levelében. A szerzetesség a maga hármas fogadalmával – tisztaság, engedelmesség, szegénység – prófétai jel a világban és mindig figyelmeztet arra, hogy vannak örök értékek, van Isten, van, lesz ítélet, van mennyország és lesz pokol is, illetve már van és ezért érdemes a mennyek országáért lemondani még a családról is, ha erre külön hivatást kapunk. Én úgy gondolom, hogy éppen azért a szerzetes nővéreknek az önfeláldozó élete ékes bizonyítéka annak, hogy van mennyország, amelyért le lehet mondani a földi családi boldogságról egy nagyobb boldogság, az örök boldogság érdekében. Amikor a betegekben, a szegényekben, a gyermekotthonokban az Úr Jézust ápolják, vagy pedig a kolostorban másokért imádkoznak és dolgoznak, azt élik meg, amit Jézus mondott: „amit egynek a legkisebbek közül tesztek, azt nekem teszitek”.

Érettségi: Érett s égi.

Nem csak a gyerek érettségizik.

A román, magyar, matek s egyéb szakdolgozatok írása közben kezében szorított írószer tintájával a vizsgalapra folyik sorsa, álma is. És anyja, apja álma. Égi lesz-e a gyerek? Elég érett? Anyja, apja elég éretté tudta-e nevelni gyermekét? Tud-e ő maga elég érett lenni?

Köszönöm, Uram: jó kihívás ez az érettségi!

Most döbbenek rá, hogy én is vizsgázom. Mennyire nagy a feladatom és a tét! Hogy anyaként én is érettségizem érettségiző gyermekem mellett. Most, eredményhirdetés előtt egy pillanattal, mintha egyszerre borulna rám egész eddigi életem.

Panoráma

Fotó: Csúcs MáriaSzerzetesek egyházmegyei találkozója Csíksomlyón 

Július 2-án, Sarlós Boldogasszony napján, a csíksomlyói kegytemplom valódi búcsúünnepén került sor a Gyulafehérvári Főegyházmegye szerzeteseinek zarándoklatára a Megszentelt élet évében. Az egyházmegye szerzeteseinek mintegy fele: betegápoló ferences nővérek, klarissza nővérek, mallersdorfi ferences nővérek, segítő nővérek, szociális testvérek, Teréz anya leányai, ferences, pálos, piarista papok és testvérek ebből az alkalomból Csíksomlyóra zarándokoltak.

A közös ünneplés a napközi imaóra elimádkozásával kezdődött a klarissza nővérek csíksomlyói monostorában, majd a részt vevő szerzetesek ünnepélyesen vonultak be a fél 11-kor kezdődő búcsús szentmisére, melynek főcelebránsa az egyházmegyéjének szerzeteseivel találkozni szándékozó Jakubinyi György érsek volt.

Panoráma

Temesváron született, a Bánság székhelyén 1925. június 20-án. Hárman voltak testvérek. Gyermekkorát Csávoson töltötte a bárói család ősi hatalmas parkjában, de nem a nagyszülei által lakott kastélyban, hanem az anyai nagyapja építtette villában. Sokat tartózkodott a közeli kastélyban is, ismerkedve a történelmi múlttal, a könyvtárteremben nyert szellemi táplálék pedig fejlődését szolgálta. Az elemit a helyi német iskolában végezte, ötéves korában írt és olvasott magyarul is. Hétköznap is rendszeresen járt ministrálni az ükapja által építtetett templomba, később a templom kórusában énekelt, majd (gimnazista korában) már vezényelte is az énekkart. A temesvári piarista líceumba íratták szülei 1936-ban, ahol az első évet kivéve hét éven át volt a konviktus lakója. „A piarista nevelés egy életre szólóan meghatározta szellemiségemet, istenhitet adott a későbbi nehéz időkre, magas szintű műveltséggel látott el, becsületességre és szorgalomra szoktatott” – hangsúlyozza Csávossy György. Az atlétika és a torna is nagy szerepet kapott a piarista iskolákban, Csávossy később az egyetemen aktív atlétikai versenyző lett. Szívesen emlékezik a színvonalas iskolai templomkórusra is, osztálytársai közt több későbbi híresség volt, többek között Kurtág György, a világhírű zeneszerző és dr. Appeltauer József egyetemi tanár.

Panoráma

Ha nyár, akkor KMB (Katolikus Magyar Bibliatársulat)-tábor. De ha nincs nyár? Esetleg hol van, hol nincs? Ha július, akkor KMB-tábor, akkor is, ha tavaszinak vagy esős őszinek tűnik az idő. A nyár a tábor alatt „tört ki” idén.

Tavaly nagyon jól érezte magát a csapat Gyimesfelsőlokon. Elvarázsolta a táj is, a fogadtatás is. Idén visszatért. Július 2-án kezdődött a tábor. Közel harmincan vettek részt Kézdiről, Udvarhelyről és környékéről, Csíkból, Balázsfalváról, Váradról és Marosvásárhelyről. Először volt jelen volt a társulat új elnöke is, Csont Ede plébános. A csoport nagyon hiányolta Magos Gyöngyvért, a KMB munkatársát, aki kezelés miatt hiányzott a tábor első napjairól. Nagyrészt „régi motorosok” voltak a tábor résztvevői, de újak is érkeztek.

Panoráma

A fenti témát járták körül azok a szenvedélybetegek és hozzátartozók, akik a Gyulafehérvári Caritas Ki-Út Programjának meghívására július 2–5. között a gyergyószentmiklósi Csíky kertben lévő Szent Benedek Tanulmányi házban gyűltek össze lelkigyakorlatra, hogy ismét megtapasztalják Jézus gyógyító jelenlétét. A Katolikus Alkoholistamentő Misszió lelkésze, Fazekas György, az evangéliumi részek segítségével gondolkodtatott el: Hogyan állunk mi hétköznapjainkban a versengéssel? Hogyan, miképpen sürgünk-forgunk, és mi körül? Mi az, ami megállásra késztet? Fontos a megállás, mert így tudunk kapcsolatba kerülni igazi vágyainkkal, amelyek iránymutatók a változás útján. Amikor sötétben vagyunk, elindul a keresés és a látásunk tisztulni kezd, amíg fel nem ismerjük, hogy Jézus az, aki velünk van. Hangsúlyt kapott az a gondolat is, hogy fontos a gyász-folyamat. Fontos elgyászolni veszteségeinket, hogy szabaddá váljunk. Ebben a folyamatban Jézus próbálkozik: meg-megszólít, van, amikor felismerjük, van, amikor nem. De ő kitartóan meg-megkérdez, hogy vegyük észre: érdekli őt a mi életünk, ő az, aki komolyan vesz bennünket. Amit mi megtehetünk: hangolódni, körülnézni tanulni, nem beszűkíteni Jézust és az életet egy formába, elképzelésbe, hanem tanulni nyitottan észrevenni szeretetének, felénk fordulásának jeleit az életünkben.

Panoráma

A csíksomlyói Szent István Otthon kapujában sok fiatal fiú gyülekezett június 22-én, hétfő délután, ugyanis kezdetét vette a ministránsok egyházmegyei tábora.

A ministránstábort idén második alkalommal szervezték Csíksomlyón, ahol szép, tágas tér biztosított helyszínt a változatos foglalkozások számára.

Miután a fiúk bejelentkeztek és elfoglalták szálláshelyüket, a csűrben várták őket a cserkészek, akik ismerkedős játékokkal rázták össze a százfős tömeget. Később kisebb csapatokra osztották a fiúkat, és csapatonként sorra indulhattak a tábor első programjára, a kincskeresésre. Bejárták Somlyó hegyét, megkóstolták a forrásvizet és megismerhették Saul történetét. Fáradtan, éhesen, de feltöltődve tértek vissza a vacsorához. A mindennapos esti ima remek hangulatot kölcsönzött a tábornak, amikor minden nap csapatok mutattak be egy általuk írt mesét vagy egy bibliai szent történetét.

Panoráma

Székelykeresztúri hittantábor 

Június: imádkozunk, készülődünk, beszélgetünk, rajzolgatunk… imádkozunk, gyűlnek az ötletek, játékok, lassan letisztul, ki milyen felelősséget vállal a táborban… imádkozunk, gyűlnek a táborba jelentkező gyerekek. Ez a „mindenki” tábora, nem csak a legjobb tanulóké, nem csak a jó sportolóké… bárki jelentkezhet. 

Panoráma

Férfiról és nőről 

Június 26-án a csíksomlyói Jakab Antal Tanulmányi és Felnőttképzési központban startolt a Pro Educatione Egyesület szervezésében a Te meg én. Férfiról és nőről témájú képzéssorozat. Amint a plakáton szereplő mottó – Párokról, párosan, pártatlanul – is meghirdette, a tréningsorozat különlegessége abban rejlik, hogy nem külön-külön szólította meg a nemeket, hanem párosan, együtt járták körül a párkapcsolatok örökzöld, nagy témáit. Természetesen nem zárták ki azokat sem, akik egyedül tudtak vagy akartak eljönni a képzésre.

Panoráma

Hatodik alkalommal szervezte meg az Élő Rózsafüzér zarándoklatot Csíkszeredában az Erdélyi Mária Út Egyesület, a csíkszeredai plébániák és az Erdélyi Cursillo.

Június 27-én a Szent Kereszt plébániától elindult zarándokokhoz a nap során folyamatosan csatlakoztak imádkozni vágyók, és a teljes szakaszt egy magyarországi 45 fős csapat is végigjárta. Az egység jeleként minden résztvevő egy kék sálat kapott a zarándoklat során.

Egy falat a léleknek
  • Megismeritek Krisztusnak minden értelmet meghaladó szeretetét…” (Ef 3,19a).
  • Az a szeretet, amely nem haladja meg a minden értelmet, az nem is szeretet. Még az emberi szeretet is meghaladja az értelmet.
  • Sem a fizikus, sem a kémikus, sem a pszichológus, semmiféle biológus vagy természettudós nem tudja leírni és megérteni, amikor azt mondja a férjed, a feleséged, a gyereked vagy éppen az unokád, hogy „szeretlek”. Ez nem evilági esemény, csak e világban van.

Útjelző

Mária iskolájában 125.

Szentháromságról nevezett Boldog Erzsébet kármelita nővér utolsó lelkigyakorlatában a következőt fogalmazza meg: „Mária az »elmondhatatlan«: senki sem hatolt be Jézus titkába, mint ő, és senkit sem hatott át úgy e titok. Mária a nagy beavatott, aki szeretne téged is beavatni Jézus ismeretébe. Meg akarja tanítani az igen kimondásának boldogságát. Mária, a kegyelem anyja, anyai jelenlétével a Lélek gyönyörű szép ikonja. Mintegy szakramentuma a Léleknek, aki majd Jézust adja nekünk.”

Hírek, hirdetések

Kántori állások

A csíkszentmiklósi plébánia a szolgálatát hivatásának tekintő kántort keres a megüresedett állásra. Szolgálati lakás biztosítva, bérezés a jelenleg érvényben lévő egyházmegyei szabályok és a munkatörvénykönyv rendelkezései szerint. Érdeklődni Drócsa László plébánosnál a 0745-515034-es telefonszámon.

 

A nagytusnádi plébánia kántort alkalmaz augusztusi kezdéssel. Szolgálati lakás biztosítva. Részletekről érdeklődjenek Csont Ede plébánosnál: 0742-371242.