Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Egy falat a léleknek
  • Vannak, akiket meghív az Úr, de félnek választ adni neki. Mintha az Úr hívására adott válasz veszedelmes méreg lenne, nem pedig életteli öröm. Az egészet úgy élik meg, mint a személyes szabadságukba való belegázolást.
  • Valóban ma túlzottan aggódunk a pihenés személyes szférájáért, amely mögött sok esetben nem más van, mint az élet valódi feladatainak a hozzávetőlegessé tétele. A lustaság rabjai sosem fogják megízlelni a teljes odaadás örömét!
  • A gond nem a túlzott aktivitásban, hanem a rosszul megélt aktivitásban van. Ha az aktivitásunkban nem megfelelő a motiváció, akkor az jobban kifáraszt, olykor meg is betegít. Ez a fáradtság nem a „jóleső fáradtság”, hanem a kielégületlen, békétlen, feszült, megterhelő fáradtság.
  • Egyesek megvalósíthatatlan álmokat, terveket szőnek, kergetnek, és nem elégednek meg azzal, amit az ésszerűség határai kínálnak. Így lesznek belőlük bolyongók, földönfutók, s igazából sehol sem tudnak tartósan megállni.
  • Vannak, akik nem fogadják el a folyamatok lassú kibontakozását, türelmetlenek, s azt várják, hogy minden az égből hulljon alá. Ezek a „szerencsét próbálók”, akik mindig ahhoz szoktak, hogy mindent megadtak nekik, és semmiért nem kellett megküzdeniük, megdolgozniuk.
  • Úgy tűnik, hogy a szürke pragmatizmusban minden rendben zajlik, holott bensőleg a kiüresedés, az elszáradás és az eltorzulás jellemzi.
  • Mit is akarok? Vagy mit akar az Úr? Ez itt a dilemma.
  • Le kell győznünk magunkban az állandó bizalmatlanságot, a gyanakvást, a megtámadástól való félelmet, a védekező magatartást. Az igaz hit válasza elválaszthatatlan az önátadástól, a közösségtől, a szolgálattól, a másokkal való kiengesztelődéstől.
  • Isten, amikor meghívott, számított az én gyöngeségemre, az én megsebezhetőségemre, mert Isten ereje csak az én gyöngeségemen keresztül tud megnyilvánulni.