Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

A Szentlélek ajándékairól és gyümölcseiről aktuális beszélni pünkösd ünnepe után Az ajándékok akkor válnak gyümölcsözővé, ha használjuk, gyakorlati életünkben alkalmazzuk azokat. Ilyen értelemben hallhattunk a Szentlélek gyümölcseiről július 3–6. között a Gyergyószentmiklóson tartott lelkigyakorlaton, amelyet a Gyulafehérvári Caritas Ki-Út Programjának munkatársai szerveztek, Hargita Megye Tanácsának a támogatásával. A 14 szenvedélybeteg és hozzátartozó a felépülés, a józanodás és a gyógyulás érdekében jött a találkozóra. Fazekas György, a Katolikus Alkoholistamentő Szolgálat lelkésze a szeretet ajándékáról mint a fényről beszélt, amelyben minden szín megtalálható, kivéve a feketét, mert az a fény hiánya. Ha a szeretet/Isten van életünk középpontjában, akkor a belső vágyunk teljesül, és igazi örömet élhetünk meg. Építő gondolatok hangzottak el az igazi békéről, a türelemről és a jóságról. Ha megtapasztaljuk az igazi szeretettséget, akkor eltölt az igazi béke, akkor türelmesek és valóban jóságot sugárzó emberekké tudunk válni. Isten minden nap meghív a szeretetére, csak tanulni kell befogadni, és egyre nagyobb teret engedni neki az életünkben, mert ezáltal lehet gyógyulni, józanodni, felépülni. Hogyan lehet ezt megtenni? – erről szóltak a megosztások a kiscsoportokban. Próbálkozások, keresések, sikerek, örömök, elbukások, őszinte, mély vallomások hangzottak el, amelyekben a szeretet vált konkrét tapasztalattá. A szünetekben lehetőség volt személyes beszélgetésekre, és nem hiányzott a humor, a jókedv sem. A tanúságtételek, a közösen ünnepelt szentmise, a közös ima olyan légkört teremtett, amelyben a szeretetével gyógyító Isten jelenléte szinte kézzelfoghatóvá vált. Így az Istennel és a sorstársakkal való találkozás által a résztvevők megerősödhettek hitükben, és erőt merítve térhettek haza.

Álljon ízelítőül néhány visszajelzés a résztvevők részéről: „2012 óta járok ezekre a lelkigyakorlatokra gyógyuló alkoholistaként. 

Feltétlen szükségét érzem, hogy részt vegyek a találkozókon, mindig feltöltődve megyek haza, a jobb életminőség elérésére törekedve.”

„Hálás vagyok a szervezőknek a lehetőségért és Gyuri atyának a tartalmas, gazdag, ízes, őszinte, mély tanításért. Hálás vagyok a régi és új résztvevőkért, azért, hogy vannak, akik beszélni tudnak, mernek a szenvedélybetegségről, a megtett útról, mert így lehet megtapasztalni, hogy van Ki-Út és gyógyulás. Értékes és fontos számomra ez az alkalom.”

„Feltöltődést, épülést jelentett nekem ez a lelkigyakorlat is. Következik, hogy az elhangzott tanításokat bevigyem a mindennapokba, és jobban felismerjem Isten szerető jelenlétét az életemben. Köszönöm az igazi Találkozás lehetőségét!”