Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXII. évfolyam 28. szám, 2012. július 8.

Interjú

Az 1989-ben bekövetkezett változások egyik eredménye, hogy ténylegesen szabaddá váltunk. Szabad lehetőség nyílt arra is, hogy az előző rendszerben elszegényedett lakosság sürgősen segítséget, nem egy esetben életmentő támogatást kapjon. A Nyugatról érkező legalapvetőbb ruhára, élelmiszerre és műszaki cikkekkre egyaránt rászorult (és sajnos ma is rászorul) a romániai társadalom. A római katolikus egyház által 1917. november 4-én létrehozott Katolikus Karitász 40 év szünet után, 1990-ben újraalakult Szatmár Megyei Caritas néven. Ez az intézmény gyógyszertára, majd később megalakult orvosi rendelője által nem tudta teljes mértékben biztosítani a legsúlyosabb esetek kezelését, ellátását. Ilyenkor fordult orvos és beteg a Segítő Jobb Alapítványhoz. Két számszerű adattal támasztjuk alá a Segítő Jobb Alapítvány mérhetetlenül fontos szerepét: fennállása óta több mint 72 500 beteg ellátását támogatta, és ennek 75 százaléka romániai rászorult volt.

A pap is orvos, a lélek orvosa. Reizer Pál, a lélek orvosa, a Karitász, a tanító-betegápoló Irgalmas Rend, a Népkonyha, a Homoródi Árvaház, a Segítő Jobb helyi intézményének létrehozásával az esendő test bajainak ápolását is felvállalta. A Segítő Jobb és Reizer Pál püspök szerepét idézzük fel egyházmegyénkben dr. Filipp György családorvossal és dr. Tallián Ferenc belgyógyász főorvossal. Tesszük ezt emlékeztetésül és emlékezetül Reizer Pál püspökre halálának tizedik évfordulóján.

Interjú

Végzős diákok és szüleik gyakran ismételt kérdése. Az érettségizők vagy egyetemre iratkoznak, vagy megpróbálnak munkahelyet találni. A nyolcadikosok iratkozhatnak elméleti líceumba vagy szakiskolai osztályba. Melyik garantál biztosabb jövőt a fiataloknak? Erről a kérdésről beszélgettünk Böjte Csaba ferences szerzetessel, aki nem csak elméleti ismerője a nevelési kérdéseknek, de a gyakorlatban is átlátja a kérdést, hiszen gondnoksága alatt mintegy kétezer gyerek tanul Erdély-szerte az otthonokban.

Tanévzáráskor a leggyakoribb kérdés: hova irányítsuk gyermekeinket, szakmát tanuljanak vagy egyetemre iratkozzanak, diplomát szerezzenek?

Aktuális

Erre nem nyáron szokás figyelmeztetni, hiszen többnyire ekkor megy szabadságra a dolgozó nép, vakációzik a diákság, a kánikula pedig éppen hogy nem kedvez az éber állapotnak. Ez inkább úgymond „adventi téma”, a sötét reggelekkel asszociáljuk az éber várakozás magatartását.

Pedig az éberség nyáron is nagy feladat. S nem is a hajnalok miatt. A dél, a déli forróság ugyanis a pusztai atyák tapasztalata szerint sajátosan a „démonok ideje”, hiszen ekkor telepszik rá legkönnyebben az emberre az álom, az acédia, a kedvetlenség, a nemtörődömség… És ezt bizony nem nehéz kihasználni az ellenségnek. Az éberség tehát a keresztény élet nagy kihívása – nyáron is. Amikor a talán kissé eltúlzott és a mai médiára jellemző pánikkeltő és hatásvadászó stílusban meghirdetett hőségriadót halljuk, különféle reakciókra számíthatunk, de abban mindenki biztos, hogy „az élet megy tovább”, zajlanak az események, sok helyen dolgozni is kell, és bizony ébernek kell lenni a meleg ellenére is. A keresztény ember ébersége viszont nem csupán azt jelenti, hogy minden körülmények között felelősségteljesen odafigyel például a munkájára, a környezete jelzéseire – ezt minden jóérzésű és egészséges embernek meg kell tennie –, hanem elsősorban azt, hogy Isten jelenlétére érzékeny bármilyen körülmények között. Akár kánikulában is, amikor értelmét és érzékeit talán elhomályosítja kissé a meleg, erejét kiszívja a nap. Állandó készenlétben tartja az antennarendszerét, figyeli a beáramló információkat, szétválasztja: megkülönbözteti őket. Ellenkező esetben könnyen megtörténhet, hogy áldozatul esik saját figyelmetlenségének, akárcsak a fizikai életben.

Panoráma

Jakubinyi György érsek június 29-én, Szent Péter és Szent Pál apostolok napján a gyulafehérvári székesegyházban a de. 10 órakor kezdődő szentmise keretében pappá szentelte a Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet négy diakónusát: a csíkmadarasi Balla Imrét, a csíkmenasági Farkas Alajost, a galócási Puskás Attilát, a felvinci Szabó Siklódi Lászlót, valamint a római Pontificium Collegium Germanicum et Hungaricum két növendékét: a zernyesti Hurgoi Jánost és az ákosfalvi László Istvánt.

Az érsek szentbeszédét az evangéliumban szereplő krisztusi kérdés köré építette: kinek tartják az emberek az Emberfiát? A történelem folyamán sokszor megismétlődik a kérdés: Kicsoda számodra Jézus Krisztus? Rávilágított arra, hogy minden kereszténynek, így a papnak is, kereszténysége attól függ, hogy mi erre a kérdésre a válasza. A lélekben letörölhetetlen jegy, a papság szentsége kegyelmet áraszt, hogy viselője tudja vállalni, amire az Úr meghívta. Hangsúlyozta, hogy felszentelt emberként Krisztust kell sugározza. De ember lévén szüksége van a hívek támogatására is.

Panoráma

Szent László király kiemelt tiszteletnek örvend a székelyek körében. A magyar lovagkirály a határőrség védőszentje. Számos székely település templomi freskói örökítik meg alakját és a hozzá fűződő történeteket. A térségben ismert legendák sokasága fűződik Szent László személyéhez.

Csíkszépvíz történetéhez is számos Szent László-legenda fűződik. A helyiek úgy tartják, hogy településük neve is Szent Lászlótól származik. A legenda szerint ugyanis amikor a nagy király e földön járt, a falu határában egy tiszta forrásból itatta lovát, mondván: „igyál lovam, mert ez szép víz”. A Kicsi-Pogány-havas ezen forrásának közelében, a Csíkot a Gyimesekkel összekötő régi út mentén van Szent László köve is, amely a monda szerint a nagy király lovának patkónyomát őrzi. A szikladarabtól pedig néhány méterre állt egykor a Szent László-kápolna. Alapjait tavaly a Csíki Székely Múzeum régészei tárták fel. „Orbán Balázs leírása szerint arra számítottunk, hogy egy félköríves szentélyzáródású kápolnát találunk. Ő így írta le a kápolnát. Az ásatások során azonban kiderült, hogy egy sokszögzáródású kicsi kápolnáról van szó, aminek a keleti szentélyzáródáshoz utólag egy támpillér is épült. Tehát sajnos nem egy román stílusú, Árpád-kori kápolnáról van szó, hanem egy sokkal későbbi, késő középkori, kora újkori kápolnáról” – tudtuk meg Botár Istvántól, a Csíki Székely Múzeum régészétől.

Panoráma

Június 27-én, Szent László napján különleges „kicsi” búcsút tartottak a Csíkszépvíz fölötti, csaknem 1300 m tengerszint fölött fekvő Pogány-havas tövében. A főegyházmegye érseke, dr. Jaku­binyi György több mint félezer, jobbára gyalogosan kizarándokolt szépvízi és környékbeli hívő és elszármazott jelenlétében felszentelte és megáldotta a Kicsi-Pogány-havas tetejére épített új haranglábat és harangot, valamint az egykori kápolna régészetileg feltárt és újjáépített kőalapzatát.

Panoráma

Ikonfestő tanfolyam szerzetesnőknek 

A Romániai Rendfőnöknők Konferenciája június 26–30. között – pár év kihagyás után – ismét ikonfestő tanfolyamot szervezett szerzetesnők számára az RRK kolozsvári székházában, ezennel viszont nem a közismertebb fára festett ikonok világába nyerhettek bepillantást a résztvevők, hanem az erdélyi sajátosságnak számító üvegre festés módszereit és történetét ismerhették meg.

Panoráma

Őrangyal-tábor hatodszorra

Néhány jóindulatú ember összefogásával, tettrekészségével csekély anyagi feltételek mellett is nagy dolgokat tudunk alkotni – erről bizonyosodtak meg újra az immár hatodik Őrangyal-tábor szervezői és önkéntesei annak a 151 tábori résztvevőnek a láttán, akik elégedetten, lelkileg feltöltődve, a mihamarabbi viszontlátás reményének visszajelzésével tértek haza a Marosfőn megrendezett táborból.

Panoráma

A június utolsó hete Har­gita­fürdőn igencsak mozgalmasra sikerült, ugyanis itt táborozott a gyulafehérvári főegyházmegye több mint nyolcvan ministránsa.

Az idei ministránstábor evangéliumi mottója: Mester hol laksz? – Jöjjetek, nézzétek meg! (Jn 1,38–39), céljai a hivatásébresztés és -ápolás. Nagy örömünkre akadtak olyan ministránsok, akik már most, fiatalkorukban az Istennek szentelt papi vagy szerzetesi életre vágynak. A sok mosolygós gyerekarc által sokszor azt érezhettük, hogy maga Isten mosolyog ránk.

A hétfői érkezést egy kalandos délután követte, amikor egy nyomkereső játék keretében a csoportba osztott ministránsoknak ki kellett deríteniük, hogy melyik szentté vagy boldoggá avatott személy nevét fogja viselni csapatuk.

Panoráma

Ebben az évben beindult a lány ministránstábor is Csík­szentdomokoson, ami nagy élmény volt a 47 ministráns lány számára.

A téma ugyanaz volt: Mester hol laksz? – nemcsak az istenkeresésre és a Jézushoz való közelebb kerülésre serkentette őket, hanem arra is, hogy azt, amit eddig megismertek és megtapasztaltak, továbbadják másoknak – így a Mester hol laksz? című plakáttal, amit ők készítettek, kimentek a faluba, elbeszélgettek az emberekkel, és szentírási idézeteket osztogattak nekik. Itt élőben megtapasztalhatták az emberek szeretetét, érdeklődését, de ugyanakkor az elutasítást is.

Kitekintő

A lengyel–magyar barátságért és a magyar nép lelki megújulásáért indult háromnapos útjára június 25-én a budapesti Nyugati pályaudvarról Częstochowába a Fekete Madonna zarándokvonat. Kiderült: Magyarország az új alkotmány miatt többek szerint a kereszténység védőbástyája. Vajon tényleg így van-e? A Magyar Kurír számolt be az eseményről, ennek alapján foglaljuk azt mi is össze.

Kitekintő

A Mindszenty-emlékév kapcsán Fidelissimus pastor – Mindszenty József fehérvértanúsága címmel nyílt emlékkiállítás Bécs belvárosában a Porcia-palotában június 26-án. A kiállítás védnökei: Christoph Schönborn bíboros, bécsi érsek; Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek és Márfi Gyula veszprémi érsek. A megnyitón Szalay-Bobrovniczky Vince, Magyarország Ausztriába akkreditált nagykövete köszönetet mondott a kiállítás szervezőinek és készítőinek, majd a hallgatóság figyelmét a „legyőzetve is győző” egyházfőre irányította. Ezt követően Rétvári Bence, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium államtitkára köszönetét fejezte ki Mindszenty bíboros ausztriai befogadásáért, s többek között elmondta: „Mindszenty József egyetemes értékeket képviselt, nem valami ellen, hanem valami mellett állt ki, nevezetesen az egyház változatlan tanítása mellett. Az emberi méltóságot és a vallásszabadságot védte, mindegy volt, hogy a vörös vagy a barna terrorral szemben kellett-e ezt tennie” – fogalmazott. A politikusok és a magánemberek számára is példakép lehet az emberi méltóság védelmében tanúsított kiállása – mondta Rétvári Bence államtitkár.

Emlékezzünk régiekről

Kilencven éve halt meg:

Zagyva Mihály. Szatmáron született 1838. augusztus 29-én. A gimnáziumot Szatmáron, a teológiát Gyulafehérváron végezte. 1862. július 18-án szentelte pappá Haynald Lajos püspök. Zetelakán volt káplán. Almakeréken, Felsőtömösön, Egrestőn, majd Óradnán volt plébános. 1904-ben nyugdíjba vonult. 1922. július 14-én halt meg.

Egy falat a léleknek

• Érdekes, hogy a szentek is aggályosak és megszállottak voltak. No nem a beteges aggályosságra és megszállottságra gondolok, hanem arra, amit az isteni szeretet tüze hajt.

• Akit az isteni szeretet tüze hajt, az a legkisebb dolgokra is tud figyelni, mert értéknek tekinti azokat. A figyelés sokszor csupán egy tapintatos pillantásban, halk sóhajban, netán rejtett könnycseppekben mutatkozik meg.

Útjelző

(V. parancsolat, 2. rész) 

Ennek a parancsolatnak is elég nagy témaköre van. Ezért szeretném felsorolni összefoglalóul mindazokat a bűnöket, amelyekkel az emberek Isten V. parancsolata ellen vétkeznek. Ezek:

Aki mást megöl.

Aki önmagával végez, vagyis öngyilkos lesz.

Minden bűn, ami a gyűlölettel kapcsolatos: engesztelhetetlen harag, bosszúállás, bántalmazás, veszekedés, feljelentgetés, az embertársaink megszomorítása, kínzása, gyötrése.

Fiatal vagyok és gondolkodom

Platón írja Phaidon című művében, hogy minden dolog az ellentétéből származik. Vagyis a nagyobb a kisebből származik, mert szükségképpen a kisebb volt előbb, ami aztán megnőtt. Ugyanígy származik az erős a gyöngéből, a gyors a lassúból stb. Ezek alapján érdekes következtetésre jutunk, amikor a kényelmet a kényelmetlenségből származtatjuk, és fordítva, a kényelmetlenséget a kényelemből. Sokan bizonyára megcsóválják a fejüket ennek hallatán, hiszen a hétköznapi életünkben nem így gondolunk e két fogalomra. A kényelmet általában fizikai értelemben használjuk, vagyis a környezetünkre, állapotunkra vonatkozólag értjük, és erősen függ mindenféle tárgyi valóságtól, mint például egy kényelmes ágy vagy cipő. A kényelmetlenséget ezzel ellentétben nem csupán egy kemény ülőhely vagy egy szűk ruhadarab okozhatja, hanem sok esetben kényelmetlennek érzünk bizonyos helyzeteket, alkalmakat, emberek közötti kapcsolatokat is. Ilyenkor feszélyezve érezzük magunkat, mint a diák a tanár előtt a vizsgán – ami tényleg egy nagyon kényelmetlen helyzet – vagy mint a munkás a főnök irodájában. Ezek a helyzetek lehetnek pillanatnyiak vagy egészen hosszan tartóak is, és gyakran előfordulnak velem az emberi kapcsolataimban.

Pitypang

Az első keresztény közösségek 

Isten igéje: A hívek mind ugyanazon a helyen tartózkodtak, és közös volt mindenük. Birtokaikat és javaikat eladták, s az árát szétosztották azok közt, akik szükséget szenvedtek. Egy szívvel-lélekkel minden nap összegyűltek a templomban. A kenyeret házaknál törték meg, s örömmel és egyszerű szívvel vették magukhoz az ételt. Dicsőítették az Istent, és az egész nép szerette őket. Az Úr pedig naponként növelte az üdvözültek számát ugyanott. (ApCsel 2,44–47). 

Hírek, hirdetések


Lelkigyakorlat Szőkefalván

Július 13–15. között dr. Bakó Mária Hajnalka lelkigyakorlatot tart Szőkefalván. A lelkigyakorlatok az útkeresést, az úton járást teszik kézzel foghatóvá. Segítenek mélyebben felfedezni, hogy hitünk és életünk egységes valóság. Ahhoz, hogy útra keljenek és az élet gazdagságát felfedezzék, ezen a lelkigyakorlaton sok olyan imaformát és elemet gyakorolhatnak a résztvevők közösségben, amelyek a máriás lelkiségű keresztény élet kincseihez tartoznak. E közös lelkigyakorlaton részt vevők új impulzusokkal indulhatnak haza imájukhoz és hétköznapi életükhöz. Online regisztráció: http://fenykiralyno.org/esemenyek.