Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXVI. évfolyam 27. szám, 2016. július 3.

Nagy-Britanniában az EU-ból való kilépés javára dőlt el népszavazás. Brexit lesz: brit exit. De mit jelent ez, és mi lesz a hatása? Van nekünk ehhez közünk?

Nem vagyok sem Európa-szakember, sem gazdasági kérdésekben jártas. A kérdés viszont foglalkoztat, mert nekem is, sokakhoz hasonlóan, úgy telt az életem jelentős része, hogy kétévente utazhattam a határon kívülre. Én nagyon vágytam az utazás, a vélemény szabadságára. Miután sokáig kezeltek másodrangú polgárként, jó volt útlevél nélkül utazni.

Persze nem csak ennyiről szól ez a történet. Ez csak egy kicsi része, mégis van, aki már ezt is elfelejtette. Csodálkozom azokon, akik örömmel fogadják a hírt és annak szurkolnak, hogy más is, például a magyarok is „merjenek” kilépni. Kis nép bármely nagy büszkeséggel nem élhet elszigetelten. Volt már a magyarság rosszabb koalícióban! Aztán még szomorúbban jut eszembe az unió alapítóinak eredeti elképzelése, keresztény megalapozottságú indíttatása. Mert az EU, még ha jelenleg el is tért a tervezett útvonaltól, a keresztény társadalmi tanítás alapján alakult. Igen, tévelygés volt csak gazdasági, jogi vonatkozásokkal foglalkozni. Igen, hiányzik a közös európai identitás. Ezzel nem foglalkoztak és nem foglalkoztunk. Mi, keresztények csak lamentáltunk, siránkoztunk azon, hogy nem került be az alkotmányba a keresztény szó. S szidtunk mindenkit emiatt, csak magunkat nem. Mert azért az igazsághoz tartozik, hogy a kereszténység Európában meglehetősen fáradt, gyűrött, unott s intézményorientált arcát mutatja. Az meg nem vonzó. Ferenc pápa nagy ellenállásba ütközve következetesen azon dolgozik, hogy láthatóvá váljon az eltemetett Krisztus-arc. Mert a spirituális éhség ott van és nem lett betöltve. Ők hibáztak… De mi is. Ideje lenne jóvá tenni minden hibát bűnbakkeresés helyett. Egy vonzó és mondanivalóval bíró kereszténység képes spirituális önazonosságot adni a vén Európának, s egy ilyen szövetséghez jó lesz odatartozni. Britnek, magyarnak, nekem, neked.

Panoráma

A Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet projektjéről 

Fiatalok és szépkorúak közötti generációs kapcsolódás jött létre a ConectING pályázatban az ING Bank finanszírozásának köszönhetően, és nem csupán kapcsolatok, a tapasztalatunk ennél sokkal távolabbra mutat.

Az év elején a technikai feltételek biztosítása, megfelelő nagyságú képernyők beszerzése, internet-hozzáférés és a képzési terv kigondolása és elkészítése valósult meg három helységben: Szatmáron, Nagykárolyban és Nagybányán. Elkezdődött az alapfokú képzés, melynek témája a számítógép megismerése és az internet használata volt.

Az önkéntes diákok „tanárokká” váltak, és a nagyszüleikkel egykorúak, „a diákok” tőlük tanulhatták meg a számítógép és internet rejtelmeit. Azok, akiktől az évek során mindig tanultak, most tanulókká váltak, és ebben a fordított helyzetben a fiatalok adhattak át olyan tudást számukra, amivel egy új világ nyílt meg a szépkorúak előtt. Az első órákon volt is nagy izgatottság, számtalan kérdés, de sok türelemmel haladtak az anyag elsajátításával.

Panoráma

Nyolcadik alkalommal szervezték meg közösen az Élő Rózsafüzér zarándoklatot Csíkszeredában június 18-án az Erdélyi Mária Út Egyesület, a csíkszeredai plébániák és az Erdélyi Cursillo.

Csíkzsögödből, a gyönyörűen felújított templomból, indult útjára a zarándokcsapat, mely folyamatosan bővült a nap folyamán. Több mint nyolcvan zarándok imádkozott a város megújulásáért, Csíkszereda lakóiért és vezetőségéért.

A Szent Ágoston-templom kertjében végezték el az irgalmasság keresztútját Pénzes József plébános és Bálint István segédlelkész vezetésével. Bálint István segédlelkész Csíksomlyóig velünk zarándokolt, lehetőséget teremtve a sor végén a gyóntatásra.

Csíksomlyón, Csíktaplocán és Zsögödön a helyiek ivóvízzel és finomságokkal látták el a zarándokokat, amire szükség is volt a déli hőségben. Csíktaplocán Incze Benjamin aranymisés áldásban részesített mindenkit, felolvasták az imaszándékokat, majd folytatták utukat a Millénium templomhoz, ahol Tamás József püspök is csatlakozott a zarándoklathoz.

Panoráma

Papp Kingával, az Erdélyi Múzeum-Egyesület tudományos munkatársával és Gábor Csilla egyetemi tanárral Balla Lóránt, a KÉKK titkára beszélgetettPapp Kingával, az Erdélyi Múzeum-Egyesület tudományos munkatársával és Gábor Csilla egyetemi tanárral Balla Lóránt, a KÉKK titkára beszélgetettBeszélgetéssel egybekötött könyvbemutató 

A Keresztény Értelmiségi Kör Kolozsvár (KÉKK) június 23-án beszélgetéssel egybekötött könyvbemutatót szervezett a Szent Mihály plébánia hittantermében. A kerekasztal-beszélgetés a következő cím alatt zajlott: Keresztény értelmiségiek egykor és ma Kolozsváron (és Erdélyben). 16–18. századi „keresztény értelmiségiekkel” foglalkozó keresztény kutatók és könyveik. A beszélgetésen jelen volt dr. Gábor Csilla egyetemi tanár, a BBTE Bölcsészettudomány Karának előadója, akit a nemrég megjelent Laus et polemia: Magasztalás és vetekedés közép- és kora újkori szövegtípusokban (Debreceni Egyetemi Kiadó – Egyetemi Műhely Kiadó, Debrecen–Kolozsvár 2015) című könyvéről kérdezett Balla Lóránt, a KÉKK titkára, illetve beszélt dr. Papp Kinga –, az Erdélyi Múzeum-Egyesület tudományos munkatársa, aki a Tollforgató Kálnokiak: Családi íráshasználat a 17–18. századi Erdélyben (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2015) című kötet szerzője is kutatásáról s annak eredményeiről. Az eseményen szó esett még dr. Farmati Anna, a BBTE Bölcsészettudomány Karának egyetemi adjunktusa Szeráfi kalandok: Értelem és értelmezés: régi szövegek új kontextusban (Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár 2015) és dr. Kónya Franciska posztdoktoris kutató, PPKE BTK, Tarnóczy István és a kora újkori meditációs irodalom (Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár 2015) című kötetéről.

Panoráma

A román közszolgálati televízió magyar adásának vallási műsora május-júniusban vetítette azt a kétrészes, egyenként félóra-húszperces filmet, amely egyház (erdélyi felekezetek) pénzhez, földi javakhoz fűződő viszonyát járta körül. A szerkesztő, Jakabffy Tamás nagyon jól ismeri az egyházi viszonyokat, kritikusan és lojálisan kezeli a témát, tisztességesen mutatja be a nehézségeket, kihívásokat, de azt is, hogy mikor mire kell föltétlenül pénzt költenie az egyháznak. Hiszen mind a pap, mind más alkalmazott meg kell tudjon élni tisztességes munkájából, és a legkülönfélébb, közszolgálatot végző egyházi intézmények fenntartása nem olcsó. Az érdekes kérdés, a különböző egyházi ceremóniák, lelki szolgálatok szolgáltatások-e, amiket a hívő mint megrendelő megvehet, vagy mint pasztorális küldetés, istenszolgálat, lényegében megfizethetetlen, s egy rászoruló sem maradhat nélküle.

Végzős kispapjaink

Farkas Zsombor újmisés vall hivatásáról 

Csíkbánkfalván születtem 1991. május 5-én. Elemi tanulmányaimat szülőfalumban végeztem a Márton Ferenc Általános Iskolában, majd Csíkszeredában a Székely Károly Szakközépiskolában 2009-ben, számítástechnikai szakon.

A hivatásom felismerésében elsősorban a jó Istent említem meg, ő oltotta a szívembe a hivatás kegyelmét. Hivatásom érlelődéséhez nagyban hozzájárultak a helyi plébánosok, az elhunyt Pálfi János, a jelenlegi plébános, Pál Vilmos Barna főesperes, a segédlelkészek, a szüleim, a nagyszüleim, a rokonaim és a barátaim. A szüleimnek nagyon hálás vagyok, mert mindig támogattak, nem ellenezték a döntésem. Már kiskoromban többször mondtam, hogy pap szeretnék lenni, ennek úgy is jelét adtam, hogy minden szentmisén ministráltam. Ahogy kamaszodtam, kicsit elbizonytalanodtam, arra gondolván, hogy lehet, nem leszek pap, lehet, csak fellángolás volt kiskoromban az érzés. Az egyházközségben szolgáló papok láttak bennem valamit és mindig segítettek, támogattak, amiben csak tudtak. Egy személyt emelek ki, aki nagyban hozzájárult hivatásom alakulásához: Orbán László, ő már élvezi a jó Isten színe látását. Számomra ő a példakép, akin keresztül őszintén megéreztem, hogy a jó Isten hív, bátran merhetek igent mondani hívó szavára. Két évet szolgált Orbán Lászlót az egyházközségben, nagyon sok programot szervezett a fiatalságnak, többek között nyári táborokat is. Ezek számomra kulcsfontosságúak voltak, ekkor tudatosult bennem, hogy a jó Isten hív a szolgálatára. Bátran elmondhatom, hogy a lelkem mélyén ezek a pillanatok voltak azok, amikor kimondtam a hívó szóra az igent.

Egy falat a léleknek
  • Ha az embernek nincs kútja, akkor nincs ahonnan vizet merítsen. Esetleg pocsolya- vagy ciszternavízzel oltja a szomját. De nemcsak az ő szomjáról van szó, hanem arról is, hogy másoknak sem tud tiszta forrásból vizet adni.
  • Itt elsősorban az imádságra gondolok. Mert az imádság nélkül az ember lelke kiszárad, és hiányozni fog az életéből a mélység, a bensőségesség, a forrás, amely az életét megöntözné.
  • Valamikor úgy tanultuk, hogy az imádság az Istennel való beszélgetés. Valóban, két barátnak beszélgetnie kell egymással. És nem véletlen, hogy két barátról beszélek… Isten és én két jó barát. De az imádság alapvetően nem az Istennel való beszélgetésből áll.

Hírek, hirdetések

Kántorvizsgára vonatkozó tudnivalók

Az Egyházzenei Bizottság szervezésében ebben az évben is kántorvizsga lesz azok részére, akik a szükséges ismeretek elsajátítása után kántori oklevelet szeretnének szerezni. A kántorvizsga folyó év augusztus 29–30. között lesz a székelyudvarhelyi Szent Miklós plébánián. A vizsga kezdete du. 3 óra. Jelentkezni lehet a Segédpüspöki Hivatalban a 0266-372223-as vagy a 0740-898667-es telefonszámokon, illetve a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen. A vizsga díja 100 lej. Szállást és kosztot elfogadható áron a plébánia biztosít. Kántorvizsgára csak XII. osztályt végzett abszolválási diplomával rendelkező személyeket fogadunk. (Tamás József, a Zenei Bizottság titkára)