Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Fiatal vagyok és gondolkodom

Mit takar a barátság szó? Biztos vagyok benne, hogy ennek a fogalomnak a jelentése személyre szabott.

Általános meghatározás, hogy a barát az a személy, aki a legközelebb áll hozzánk, akire mindig és mindenben lehet számítani, aki a lehető legmélyebb empátiát érez irántunk. Ebből kiindulva a barátság minimum két olyan személy között jöhet létre, akik feltétel nélkül tudják egymást szeretni, meg tudnak bízni egymásban, és becsülni tudják egymást. 

Földi életünk során számtalan vagy talán egyetlen barátunk van. A legtöbb esetben a barátság nem több száz személy között jön létre (mert ez már ismerősi körré bővülne), hanem néhány egymáshoz nagyon közel álló személy között. 

A barátság minden barátkozni vágyó és barátkozó embert megtanít szeretni, mások hibáit tolerálni, elnézni és feltétel nélkül bízni. Akinek nincs barátja, az nagyon szegény, és megfosztja magát a tiszta, mély érzésektől. Milyen érzés lehet egyedül lenni az élet megpróbáltatásai közepette? Milyen lehet egyedül örülni? Milyen lehet önmagamba roskadva sírni? Milyen lehet egyedül lenni a gondolataimmal?Azért kell a barátság jelen legyen az életünkben, hogy életünk minden pillanata értékes és teljes legyen. Barátság nélkül az élet kirakós játékából egy nélkülözhetetlen darab hiányozna. Az ellenségeskedés, rossz akarat sokszor rengeteg életpercet elrabol mérgező, negatív hatásaival.

A barátság érzése összhangban van az adott személyek benső énjével. Nagyon fontos, hogy helyesen válogassuk meg a barátokat. Lehet, hogy életünk folyamán csak egy igazi barátra lelünk, de ő többet ér száz (érdek)ismerősnél.

Istennel való kapcsolatunk is egyfajta barátság alapján kell működjön. Félnünk kell, de lelki szempontból, a jámborság lelkével. Soha nem szabad rettegve, félve közeledni hozzá, hisz ő annyira szerette a világot, hogy saját fiát adta váltságul érte. A Szentírás szerint Jézus így tanított: „Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, aki életét adja barátaiért” (Jn 15,13). Ő feltétel nélkül meghalt a barátaiért a kereszt kemény fáján. Mi képesek vagyunk áldozatot hozni a jó érdekében, egy barátság építéséért? Áldozat nélkül ugyanis nincs előrehaladás, siker.

Barátaink megválasztásakor soha ne külsőségek alapján döntsünk, hanem hívjuk a Szentlélek Úristent. Ő világosítsa meg elménket, hogy tudjunk helyes és igaz barátokat választani, akik a legnagyobb nehézségekben is végig kitartanak mellettünk.

 

 Jonica Xénia

*

A barátság olyan kapcsolat, amelyben megmutatkozik az ember semmilyen más teremtménnyel össze nem hasonlítható egyedisége. A barátság a legkülönlegesebb kapcsolat, ami két személy között létezhet. Minden más kapcsolattal ellentétben nincs alá- vagy fölérendeltje. Ez egy olyan kapcsolat, ahol mind a két fél egyenrangú, nem úgy, mint a főnök–beosztott vagy esetleg szülő–gyermek kapcsolatban. Gyakran egy barátnak inkább elmond az ember olyan dolgokat, amiket a szülőknek, esetleg a felnőtt, tapasztaltabb embereknek nem mer. Egy ember életében nagyon fontos a barát, mivel vele bármit meg lehet valósítani, bármilyen „őrültségben” benne van, de ha az embernek szüksége van rá, akkor sem hátrál meg. Az az igaz barát, aki a bajban is segit! Egy barátot néha jobban szeret az ember, mint egy testvért: „Van barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél” (Péld 17,17). Ha valaki azt mondhatja a másik személyre, hogy „örök barátom”, az a barátság egy életen keresztül végigkíséri az embert, soha, de soha nem felejti el, ha eltávozik az élők sorából az egyik fél, a barátság lángja akkor sem alszik ki. Sajnos a mai világban sokan félreértik ezt az egyetlen rövidke kis szót, ami sok érzelmet hordoz magában. A barát, akkor is szeret s elfogad, ha tud rólad jót és rosszat egyaránt.

„Barát az, akire figyelsz, mert fontos számodra a sorsa. És figyel rád, mert fontos számára a te sorsod. Barát az, aki megért, s akit mélységesen megértesz. Nem tudtok egymásnak hazudni. Túl közel van. Mintha magaddal beszélnél.” (Müller Péter)

 

 Tóth Rudolf Alfréd