Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Egy falat a léleknek

• Nincs más szent, csak Isten, aki a minden szentség forrása. Szentnek lenni azt jelenti, hogy Istenhez, a szentség forrásához kapcsolódom, hozzá akarok tartozni. Csak az én döntésemen múlik, hogy mindenestül Istenhez akarok-e tartozni, hogy egészen át akarom-e adni magamat neki.

• Természetesen mindez nem jelenti a személyiségem feladását. Nem kell ettől félnem! Ellenkezőleg, éppen a szentségre, az Istennel való mély kapcsolatra való törekvés tesz még eredetibb, igazibb személyiséggé, egyéniséggé, mert mindez a legjobb énemet segíti kibontakoztatni.

• Mit is jelent a szentté avatás? Azt, hogy valakiről biztosan tudjuk, hogy üdvözült, és az ő Istenhez való tartozása, ragaszkodása példakép számunkra.

• Ne az esetlegest, a törékenyt, az emberit ragadjuk meg a szentekben, vagy azt az ideált, amit a szentek iránti helytelen tisztelet aggatott rájuk. Mi így sohasem lehetnénk szentek, legfeljebb a szentek karikatúrái. Elsősorban azt a belső sodrást kell felfedeznünk bennük, ahogyan ők egész valójukkal – gyöngeségeikkel együtt – átadták magukat Istennek.

• A keresztény élet nem természetes élet, nem is természetellenes, hanem természetfeletti. Erre vagyunk meghíva. Ugyanakkor látjuk, tapasztaljuk azt, hogy ez az élet embernek lehetetlen, ellenben Istennek lehetséges.

• Egészen más az, hogy elesésről elesésre, botladozva haladok, de ugyanakkor javulni akarok; és egészen más az, hogy megideologizálom, meg-, illetve kimagyarázom azt, amiben vagyok, amibe beleestem, amit élek.

• Szent Péter apostol is az Úr Jézus szavára kezdett el járni a vízen… Tehetetlenségünk megtapasztalása éppen ahhoz segít hozzá, hogy hitelesen és őszintén tudjunk Istenhez fordulni, aki megment minket, amikor süllyedünk.