Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma


A korábbi évek gyakorlatához híven Jakubinyi György érsek június 21-re közös ünneplésre hívta meg Gyulafehérvárra a jubiláns paptestvéreket, akik 25, illetve 60 évvel ezelőtt Gyulafehérváron részesültek a papság szentségében. A közös szentmisében hálát adtak a kapott kegyelmekért, a kitartás ajándékáért és minden megpróbáltatásért. Jakubinyi György érsek szentbeszédében a nap szentjének, Gonzága Szent Alajosnak az életéből kiemelte, hogy az lemondott a trónról öccse javára, hiszen Istennek szolgálni minden földi uralomnál többet jelent. A főpásztor a napi evangélium kapcsán az Úr imádságának, a Miatyánknak a tükrében világította meg a papi életet. A szentmise keretében a jelen lévő jubilánsok megújították a papszentelésben tett ígéreteiket. A jubilánsok és a szentmisén részt vevők teljes búcsúban részesülhettek.


A szentmise végén Hajdu Gyula gyémántmisés a jubilánsok nevében megköszönte az érseknek a közös ünneplés lehetőségét, Isten áldását kérte a főpásztorra, hogy a többrétű válságban főegyházmegyéjét bölcsen tudja kormányozni. Az érsek meghívására a szentmisét követően a jubilánsok ünnepi ebéden vettek részt az érseki palotában, majd kötetlen beszélgetéssel tették meghittebbé ünneplésüket.

A közös ünneplésen részt vett Hajdu Gyula és Harai Pál gyémántmisés, valamint András József, Babota Tibor, Bara László, Bőjte Mihály OFM, Czikó László id., Kacsó Sándor, Kakucs Béla P. Szilveszter OFM, Köllő Gábor, Lokodi Attila, Sebestyén Ottó, Szőcs László SJ, Tamás Barna SJ, Tóth János és Dirschl Mates ezüstmisések.