Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Először szervezték meg a magiszterhallgatók ballagását a kolozsvári egyetemen két hete, s ennek mintájára június 22-én a teológiai karon. Amióta az egyetemi képzés két részre osztva (alap- és magiszteri képzés) zajlik, a három év elvégzése kisebb jelentőséggel bír, hiszen kevesebb lehetőséget ad, a megszokás azonban még úgy alakította, hogy nagyobb ünnepléssel jár a három év, mint az öt év elvégzése. Ezért üdvözlendő az idei magiszteri végzősök kezdeményezése.

A tizenhárom (tizenkettő plusz a csapat egyetlen pap tagja) apostol, ahogyan az ünnepi szónok, Holló László nevezte őket, két szakon: pasztorális tanácsadás, illetve kultúra–társadalom területen szerzett szakképesítést az elmúlt két évben, s így ezzel a tarsolyában vág a hivatás rögös útjának. Gazdasági nehézségekkel tetőzött pályakezdési gondok, kevés munkalehetőség – ám a 13 végzős eltökélt, jókedvű, hálás a tanároknak az alapos felkészítésért, ami nem merült ki a puszta ismeretátadásban, hanem emberi példát, szükség esetén segítséget is jelentett. Ballagási ünnepségükre meghívták Kovács Sándor kolozsvári főesperest is, aki sokuknak volt nagyvonalú segítője a legkülönfélébb helyzetekben, s közülük nem egyet segített munkahelyhez is. A ballagásra külsős tanáruk, Gábor Csilla professzor is eljött, ahogy fogalmazott, kiváltképp a szívéhez nőtt ez a nyitott, művelt egyénekből álló, érdeklődő csoport, akik vezetésével a szentkultusz irodalmi megnyilvánulásait tanulmányozta. A csoport valóban sokoldalú: publikációkkal, különféle írásokkal, fordításokkal máris jelen voltak egyházi lapjaink (és nem csak!) hasábjain, néhányan tanári, pszichológusi, könyvtárosi, rendezvényszervezési, moderálási gyakorlatra is szert tettek, jelen voltak a helyi, országos és nemzetközi tudományos megmérettetéseken, és díjakat nyertek, öregbítve a kar hírnevét, méltónak bizonyulva sok kiváló elődjükhöz, az erdélyi, a kolozsvári teológiai iskola megalapozásán munkálkodva. Remélhetőleg a közeljövőben a hazai katolikus közélet legkülönbözőbb fórumain találkozunk velük. Tanáraikkal együtt kívánjuk, hogy megtalálják helyüket, szerepüket a családi, egyházi, társadalmi életben, s Istentől kapott talentumaikat a leggyümölcsözőbben tudják majd kamatoztatni.