Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Lapunk első oldalán beszámoltunk a Nagyváradon megtartott egyházi média találkozóról. A találkozó gazdag anyaga nemcsak a média munkásait töltötte fel, hanem a jelen levő papság médiára vonatkozó ismeretei bővültek, az együttlét a kölcsönösséget, az egymásra utaltságot építette a résztvevőkben. Sok rokon vonás is van szolgálatukban: hiszen a sajtó és a papság egyformán a nyilvánossághoz szól, véleményt formál. Erre pedig nincs alkalmatlan idő, mondta Kiss Ulrich: a kevésbé alkalmasat is át kell formálni alkalmas idővé, ha pedig gyönyörűen megfogalmazott üzenetünk nem ér célba, nem értik, nem szabad nyugodtan hátradőlni azzal a tudattal: a vevőben a hiba. Alapvetően az üzenet rendkívül egyszerű: Isten szeret; ennek megértetésére a megbízott közvetítőnek kell a kor embere számára érthető szimbólumokat, szavakat találni, nem kell sok beszéd manapság, hanem csak hiteles közvetítő és jól megfogalmazott, élettel alátámasztott néhány mondat. Az üzenet célközönsége mindenki, nem csak a templomba járók. Ugyanakkor nem ostorozni és megítélni kell szavainkkal, írásainkkal, nem fejbe kólintani igazságunkkal, hanem szerető odafigyeléssel és sok türelemmel odasegíteni a közömböst (ha van ilyen, hiszen valójában mindenki szomjazza az igazságot), a keresőt, hogy saját maga tudjon megnyílni, rátalálni az igazságra. Mindehhez segítség lehet az a lelki tükör is, amelyet az egyik csoport összeállított: a médiában dolgozóknak szól, de elgondolkodtató a médiát fogyasztók számára is.

Istenkapcsolat

Ápolom-e élő kapcsolatomat Istennel?

Felvállalom-e a keresztény alapvető értékrendet?

Imádkozom-e azért, hogy ne kényszerüljek elvtelen kompromisszumokat kötni?

Embertársi kapcsolat

Tiszteletben tartom (írásaimban, tudósításaimban, megnyilvánulásaimban) az emberek méltóságát?

Közösségteremtő hatása van a munkámnak?

Én-kép

Munkámat legjobb tudásom szerint, szívvel-lélekkel végzem-e?

Fordítok-e időt saját (szakmai, emberi) fejlesztésemre? Gyakorlok-e helyes önkritikát?

Fejlesztem empatikus készségemet, érdeklődésemet, nyitottságomat az emberek iránt?

Lényeges témákról, hírekről beszélek, vagy pedig követem a divatot, a trendet, a tömeget?

Megélhetési újságíró vagyok, vagy hivatásként élem meg és gyakorlom a szakmámat?