Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXII. évfolyam 27. szám, 2012. július 1.

Aktuális


Beszéljetek róla, akár alkalmas, akár alkalmatlan! (2Tim 4,2) – e mottóval szerveztek médianapot június 23-án a nagyváradi püspökségen, amelyen az egyházi médiában dolgozók és a világi lapokban vallási témával foglalkozó tudósítók meghívásos alapon vettek részt. Kovács F. Zsolt irodaigazgató szervezőmunkájának köszönhetően zökkenőmentesen peregtek az események. Kiss Ulrich jezsuitát kérte fel a nap vezetésére: egy rendkívül sok újszerű szempontot, megfontolandó javaslatot tartalmazó előadás után csoportmunka következett, amelyre konkrét feladatokat kaptak a résztvevők. A katolikus kommunikációs világnap egyházmegyei megszervezését tervezte meg az egyik csoport, az egyházmegye Facebook-oldalának elindítását a másik, végül a médiában dolgozók lelki tükrét szerkesztette meg a harmadik (l. a 3. oldalon). A jó hangulatú, fejedelmi ebédet követően osztották meg gondolataikat egymással a csoportok, majd kerekasztal-beszélgetés kezdődött, amit csak a rohanó idő miatt kellett megszakítani, de a résztvevők ígéretet kaptak arra, hogy a médiamegbeszélések sorozata folytatódik. Böcskei László püspök, aki végig jelen volt és élénk érdeklődéssel kísérte a történéseket, azt mondta el a résztvevőknek: nemcsak szakmai találkozóra hívta a médiában dolgozókat, hanem elsősorban biztatni akart és köszönetet kívánt mondani mindazért, amit a média különböző területein dolgozó keresztény elkötelezettségű szakemberek a jóért és az egyházért tesznek.

Aktuális

Lapunk első oldalán beszámoltunk a Nagyváradon megtartott egyházi média találkozóról. A találkozó gazdag anyaga nemcsak a média munkásait töltötte fel, hanem a jelen levő papság médiára vonatkozó ismeretei bővültek, az együttlét a kölcsönösséget, az egymásra utaltságot építette a résztvevőkben. Sok rokon vonás is van szolgálatukban: hiszen a sajtó és a papság egyformán a nyilvánossághoz szól, véleményt formál. Erre pedig nincs alkalmatlan idő, mondta Kiss Ulrich: a kevésbé alkalmasat is át kell formálni alkalmas idővé, ha pedig gyönyörűen megfogalmazott üzenetünk nem ér célba, nem értik, nem szabad nyugodtan hátradőlni azzal a tudattal: a vevőben a hiba. Alapvetően az üzenet rendkívül egyszerű: Isten szeret; ennek megértetésére a megbízott közvetítőnek kell a kor embere számára érthető szimbólumokat, szavakat találni, nem kell sok beszéd manapság, hanem csak hiteles közvetítő és jól megfogalmazott, élettel alátámasztott néhány mondat. Az üzenet célközönsége mindenki, nem csak a templomba járók. Ugyanakkor nem ostorozni és megítélni kell szavainkkal, írásainkkal, nem fejbe kólintani igazságunkkal, hanem szerető odafigyeléssel és sok türelemmel odasegíteni a közömböst (ha van ilyen, hiszen valójában mindenki szomjazza az igazságot), a keresőt, hogy saját maga tudjon megnyílni, rátalálni az igazságra. Mindehhez segítség lehet az a lelki tükör is, amelyet az egyik csoport összeállított: a médiában dolgozóknak szól, de elgondolkodtató a médiát fogyasztók számára is.

Panoráma


A korábbi évek gyakorlatához híven Jakubinyi György érsek június 21-re közös ünneplésre hívta meg Gyulafehérvárra a jubiláns paptestvéreket, akik 25, illetve 60 évvel ezelőtt Gyulafehérváron részesültek a papság szentségében. A közös szentmisében hálát adtak a kapott kegyelmekért, a kitartás ajándékáért és minden megpróbáltatásért. Jakubinyi György érsek szentbeszédében a nap szentjének, Gonzága Szent Alajosnak az életéből kiemelte, hogy az lemondott a trónról öccse javára, hiszen Istennek szolgálni minden földi uralomnál többet jelent. A főpásztor a napi evangélium kapcsán az Úr imádságának, a Miatyánknak a tükrében világította meg a papi életet. A szentmise keretében a jelen lévő jubilánsok megújították a papszentelésben tett ígéreteiket. A jubilánsok és a szentmisén részt vevők teljes búcsúban részesülhettek.

Panoráma

Ballagás a kolozsvári teológia karon  

Huszonkilencen végezték el a három év teológiai alapképzést s ballagtak el június 23-án a kolozsvári BBTE RK Teológia Karán. Az idei végzősök közül 13-an vallástanárit, 11-en szociális teológiát és ötön vallástudomány szakot végeztek. A szokásnak megfelelelően a Szent Mihály-templomban bemutatott ünnepi szentmisét követően az egyetem nagytermében búcsúztak tanáraiktól, diáktársaiktól.

A ballagások visszatérő szólamai: az életbe indulás, a küldetés, az elhivatottság. Az Úr Jézus is, amikor apostolaitól elbúcsúzott és a világba küldte őket, röviden, de egyértelműen fogalmazott: Menjetek! Tegyétek tanítványommá a népeket! Ugyanakkor azt is megígérte, hogy velük/velünk lesz mindvégig, még ha nem is fizikai formában, amint tanítói körútjain.

Panoráma

Először szervezték meg a magiszterhallgatók ballagását a kolozsvári egyetemen két hete, s ennek mintájára június 22-én a teológiai karon. Amióta az egyetemi képzés két részre osztva (alap- és magiszteri képzés) zajlik, a három év elvégzése kisebb jelentőséggel bír, hiszen kevesebb lehetőséget ad, a megszokás azonban még úgy alakította, hogy nagyobb ünnepléssel jár a három év, mint az öt év elvégzése. Ezért üdvözlendő az idei magiszteri végzősök kezdeményezése.

Panoráma


Évadzáró a Katolikus Akadémián 

Mi köze a testnek a lelki élethez? – ezt a kérdést tette fel előadása címében Ilyés Zsolt, a gyulafehérvári papi szeminárium lelki vezetője a Katolikus Akadémia évadzáró előadásán. A jól választott téma a kánikulában is vonzotta a hallgatóságot, akik egy kifejezetten vidám, élvezetes előadást hallgathattak június 21-én, csütörtökön este 7 órakor a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Karának dísztermében. Ilyés Zsolt a test teológiáját elméleti síkon is bevezette, majd alapvető információkat is megosztott, olyanokat, amelyek mindenkinek segíthetnek egészségesebb, boldogabb, de legfőképpen kiegyensúlyozott, teljes életet élni. Mi szükséges ehhez? Hogy ne tegyünk úgy, mintha test nélküli angyalok volnánk, mintha Isten a testet nem üdvösségünk munkálására adta volna nekünk, mintha az teher és elhanyagolandó, mellékes dolog volna. Ilyés Zsolt meggyőzően beszélt arról, hogy a mindennapokban, de az imában is a testünk jelen van, s a lelkünk szárnyalása nem valósítható meg a test nélkül. Nem az a cél, hogy elváljon a lélek és magasra röpüljön: ez nem is lehetséges! Aki elhanyagolja a testét, az Isten ajándékát nem megfelelően kezeli. Az elnyomott, megnyomorított testet el lehet hallgattatni, de „szava” a csendben előtör, az ima csendjében jelez: észre kell venni, figyelni kell jelzéseire. Ha nem, betegség, pszichoszomatikus tünetek formájában jelentkezik. Mert a lélek akkor van jól, ha a testben otthonos ember összhangban él vele, ha test és lélek együtt emeli az emberi formába megtestesült Jézus nyomában. Így hát a címbeli kérdésre a válasz: sok köze van a testnek a lelki élethez, nélküle nem is lehet igazi, elmélyült lelki életet élni.

Panoráma

Böjte Csaba rendszeresen meglátogatja a szalontai otthonban élő gyerekeket: például iskolakezdéskor, hogy áldást kérjen Istentől a tanárok, nevelők munkájára és kegyelmet, kitartást a diákok számára. Most, évzárókor újra Szalontán járt, ezúttal hálát adni és megköszönni mindenkinek a fáradságos munkát, pedagógusoknak, tanároknak, nevelőknek, támogatóknak és minden jó akaratú embernek, aki valamilyen formában hozzájárult, hogy ezt a tanévet is sikeresen zárják a gyerekek.

Panoráma

Világosító Szent Gergely ünnepére gyűltek június 23-án Szamosújvárra az erdélyi magyar örmények. A hagyományőrzés jegyében a búcsús mise mellett kulturális esemény is volt egyben ez az alkalom.

A búcsús szentmisére a plébániáról ünnepélyes menetben, örmény népviseletbe öltözött lányok, asszonyok vezetésével vonult a papság és az asszisztencia. Szakács Endre vikárius-plébános celebrálta a szentmisét, jelen volt az örmény apostoli kormányzó, dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek és Datev Hagopian, a romániai ortodox örmény egyház vezetője, Hamlet Gas­parian bukaresti örmény nagykövet, Varujan Vosganian sze­nátor, a Romániai Örmény Egye­sület elnöke, Varujan Pam­buc­cian, romániai örmény parla­menti képviselő, Horea Uio­rea­nu, a Kolozs megyei tanács új elnöke és Vákár István, a Kolozs Megyei Tanács új alelnöke, valamint az ország sok részéről érkezett vendégek. Idén külföldiek is eljöttek, így egymás mellett ült japán, örmény, magyar örmény, román.

Panoráma

Assisi Szent Ferenc Iskolája: július 12–15.

A kolozsvári ferences szerzetesek a misszió évének tematikájához igazodva idén is megrendezik az Assisi Szent Ferenc Iskolája tábort Csíksomlyón. A szervezők, fr. Pantea Tibor OFM kolozsvári ferences templomigazgató és fr. dr. Orbán Szabolcs OFM tartományfőnök olyan 4–8. osztályos tanulók jelentkezését várják, akik július 12–15. között Csíksomlyón részt szeretnének venni egy olyan táborban, amely lehetőséget nyújt Assisi Szent Ferenc életének megismerésére, életpéldájának elmélyítésére és arra, hogy a résztvevők új ismeretségeket, barátságokat alakíthassanak ki. Assisi Szent Ferenc Iskolájába legkésőbb július 8-ig lehet jelentkezni fr. Pantea Tibor testvérnél a következő címen: Mănăstirea Franciscană, 400112 Cluj, str. Victor Deleu nr. 4.; telefonszám: 0264-594377, 0746-774701; e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.. Tájékozódni az alábbi oldalakon is lehet: http://ofm.ro/eferi/taxonomy/term/14; http://www.ofm.ro/kolozsvariferencesek.

Panoráma

Kirándultak a szentsimoni és csatószegi szépkorúak 

A Gyulafehérvári Caritas Családsegítő Szolgálata szervezésében június 19-én már a hajnali órákban közel ötvenen indultunk útra, hogy egy tüzetes kultúrtörténeti, felfedezős, tartalmas napot töltsünk együtt.

Panoráma

Az 1989-ben megalakult Rákóczi Szövetség a magyar identitástudat megőrzését és erősítését, a nemzeti kultúra ápolását, valamint a Rákóczi család szellemiségének megörökítését tűzte ki céljául. Mindezt a Kárpát-medencei magyarság történelmi, kulturális tevékenységekbe való bevonásával, a Kárpát-medence magyarságát összekapcsolva az országhatárok fölött. A hivatalosan 2002-ben létrehozott kolozsvári szervezet programjairól és célkitűzéseiről a Kolozsvári Rákóczi Szövetség jelenlegi elnökét, Vizi Elődöt kérdezte a Vasárnap.

Panoráma

Június 25-én tartotta féléves tevékenységének kiértékelését a kolozsvári Szent Mihály Nőszövetség. Meghívták a Vízi Ildikó gyógypedagógus, egyetemi tanár létesítette Gondviselés Alapítvány gondozottjait, akik Szent Pál szeretethimnuszának témakörében mutattak be rövid, megkapó előadást. Fábián Mária szerint így lehet megmutatni, hogy „képesek vagyunk nemcsak elfogadni, hanem befogadni a másságot, juttatva az anyai, illetve a női szeretetből”.

Panoráma

Figyelemfelkeltő programot szerveztek csíkszeredai diákoknak a Caritas munkatársai 

Az elmúlt tanév második féléve során a Gyulafehérvári Caritas fogyatékkal élőket támogató irodájának munkatársai figyelemfelkeltő programot tartottak a csíkszeredai Petőfi Sándor Általános Iskolában. A programban az iskola 24 osztályának közel 600 diákja vett részt. Osztályfőnöki órákat tartottak a fogyatékosságról, a diákok bekapcsolódtak a téma kapcsán meghirdetett Engem láss, ne a fogyatékosságom! mottójú kreativitáspályázatba, és színházelőadáson vettek részt a Szent Ágoston Nappali Foglalkoztató fiataljaival közösen.

Filmszem

Napjainkban a gyermekek, fiatalok állandóan fényképeznek, sőt filmeznek is. Mo­bil­telefonnal, digitális fény­képezőgéppel vagy filmfel­vevő géppel rögzítik a körülöttük levő valóságot. Mindent közölni akarnak a világgal. A Facebook vagy a YouTube által közlik magánjellegű élményeiket, ennek következtében az élményeiket megosztják másokkal is. Természetesen különbség van a valóságos események és az elektronikus formában megjelentek között.

Kitekintő

A Magyar Kurír hírportál terjedelmes cikkben elemzi a nyomtatott és az elektronikus médiában tág teret kapott vádat, miszerint Pio atya karbolsavval idézte elő az oldalán és a végtagjain látható sebeket. Az alaptalan vádat és annak cáfolatát ennek az írásnak (Frank M. Rega cikke) az alapján foglaljuk össze.

Végzős kispapjaink

1982. február 6-án születtem. Galócáson nevelkedtem. Szüleim nyolc gyermeket vállaltak. A születés kronológiája szerint én az ötödiknek jöttem napvilágra. Szülőfalumban jártam elemi iskolába, majd Maroshévízen tanultam tovább. Kiskorom óta szeretem az Istent és a közösséget, ezért mindig nagy örömmel mentem templomba. Nekem ez jelentette a mindent.

Szüleim közül legtöbbször édesapám volt az, aki a pénzt hozta a családnak. Ő mindvégig a galócási fakitermelő gyárban dolgozott – kevés munkabérért. Édesanyám legtöbb idejét otthon töltötte, minket nevelt. Arra kifejezetten emlékszem, hogy testvéreimmel együtt elég korán megértettük családunk szociális helyzetét, hiszen ki-ki a maga módján próbált szüleink mindennapi gondjain segíteni. A nővérem, Edit, aki a legnagyobb a testvérek közül, nagyon korán megtanult Eta nénémtől kézzel kötni, és mindegyikünknek szép mintás felsőruhát, pulóvereket kötött, az évszaknak megfelelően. Télen vastag zoknikkal is ellátta testvéreimet és engem is. A kisebbik bátyám már középiskolai évei alatt a tanulás mellett különmunkát vállalt, hogy az iskolába ingázását megoldhassa, mert ő is Maroshévízre járt középiskolába. Az ehhez hasonló áldozatvállalás jellemző a többi testvéreimre is. Így éltünk!

Egy falat a léleknek

• Nincs más szent, csak Isten, aki a minden szentség forrása. Szentnek lenni azt jelenti, hogy Istenhez, a szentség forrásához kapcsolódom, hozzá akarok tartozni. Csak az én döntésemen múlik, hogy mindenestül Istenhez akarok-e tartozni, hogy egészen át akarom-e adni magamat neki.

• Természetesen mindez nem jelenti a személyiségem feladását. Nem kell ettől félnem! Ellenkezőleg, éppen a szentségre, az Istennel való mély kapcsolatra való törekvés tesz még eredetibb, igazibb személyiséggé, egyéniséggé, mert mindez a legjobb énemet segíti kibontakoztatni.

Útjelző

(V. parancsolat, 1. rész) 

Mózes második könyvében olvassuk a tízparancsolat ötödik parancsát: „Ne ölj!” (Kiv 20,13). Az Úr Jézus pedig így tanított róla: „Hallottátok, hogy a régiek ezt a parancsot kapták: Ne ölj. Aki öl, állítsák a törvényszék elé. Én pedig azt mondom nektek: már azt is állítsák a törvényszék elé, aki haragot tart embertársával” (Mt 5,21–22). Mindebből következik, hogy „az emberi élet szent, mert kezdeteitől fogva Isten teremtő cselekedetét hordozza és örökre különleges kapcsolatban marad Teremtőjével, egyetlen céljával. Egyedül Isten az élet ura annak kezdetétől egészen a végéig: senki és semmilyen körülmények között nem tulajdoníthatja magának a jogot, hogy közvetlenül ártatlan életet pusztítson el” (Donum vitae).

Fiatal vagyok és gondolkodom

Mit takar a barátság szó? Biztos vagyok benne, hogy ennek a fogalomnak a jelentése személyre szabott.

Általános meghatározás, hogy a barát az a személy, aki a legközelebb áll hozzánk, akire mindig és mindenben lehet számítani, aki a lehető legmélyebb empátiát érez irántunk. Ebből kiindulva a barátság minimum két olyan személy között jöhet létre, akik feltétel nélkül tudják egymást szeretni, meg tudnak bízni egymásban, és becsülni tudják egymást. 

Földi életünk során számtalan vagy talán egyetlen barátunk van. A legtöbb esetben a barátság nem több száz személy között jön létre (mert ez már ismerősi körré bővülne), hanem néhány egymáshoz nagyon közel álló személy között. 

Pitypang

Kedves ministránsok! A mostani írásban elétek tárul két nagyszerű, hitünk szilárd alapját képező személyiség életének fordulópontja. Péter és Pál apostolok a krisztusi szolgálatban naggyá nőve, minket, az elhivatottság útján elindulókat is felemelnek erényes, példás életük által, hogy ne féljünk megnyitni szívünket az Úr akaratának teljesítésére, aki a nyár folyamán, a vakációban is általunk, velünk kíván hatékonyan együttműködni igéjének terjesztését illetően. Legyünk eszközök Isten kezében az evangélium hirdetésére, amely által alakít, formál önmagunk és az emberiség üdvösségének elnyerése érdekében.

Hírek, hirdetések

Futásfalvi búcsú

Magasztalja lelkem az Urat (Lk 1, 46) – e mottóval tartják az idei Sarlós Boldogasszony-napi zarándoklatot Futásfalván. Július 1-jén, vasárnap de. 10 órától ünnepi szentmise lesz a kegytemplomban, déli 12 órától Szent Péter és Szent Pál apostolok búcsúünnepe az ikafalvi templomban, majd délután 5 órától fogadják a keresztaljákat. Este 8 órakor szentmise szentbeszéddel a kegytemplomban, amelyet a papi és szerzetesi hivatásokért ajánlanak fel, megemlékezve Bálint Lajos érsekről, néhai futásfalvi plébánosról (sz. 1929. július 6.) és Bardócz Mózes plébánosról, Futásfalva szülöttéről, szülőfalujában 80 évvel ezelőtt (1932. június 19-én) bemutatott első szentmiséjére emlékezve. Mise után gyertyás körmenet, majd éjszakai virrasztás a lesz a kegytemplomban. Július 2-án, hétfőn reggel 8 órától szentmise – alatta és utána gyóntatás! A keresztalják fogadása ¾ 11-ig, majd de. 11 órától ünnepi főpapi szentmise a szabadtéri oltárnál a környékbeli papság részvételével. Az ünnepi szónok Bíró László magyarországi tábori püspök lesz, aki itt köszönti egykori tanárát, dr. Jáki Teodóz Sándor győri bencés paptanárt, valamint a vele együtt ünneplő Harai Pál ny. kanonok-plébánost gyémántmiséje alkalmából. Szentmise után (jó idő esetén) körmenetet tartanak a hegytetőn felállított kereszthez, Magnificat, himnusz és főpapi áldás, a szentmisén és a hegytetőn a népéneket a rétyi Kovács András fúvószenekar kíséri Maksai József tanár vezényletével. E jeles évfordulón szeretettel várják a zarándokokat együtt ünnepelni, engesztelni! (Fórika Balázs)