Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXI. évfolyam 27. szám, 2011. július 3.

Aktuális


2011. június 27-én elhunyt Marián Rózsika, a szőkefalvi állítólagos Mária-jelenések látnoka. A dicsőszentmártoni származású szőkefalvi asszony az utóbbi években súlyos betegségeket viselt, kétnaponta járt dialízisre Marosvásárhelyre, míg június 27-én, reggel 7 óra után  tíz perccel szíve felmondta a szolgálatot, a helyszínre érkező rohammentők nem tudtak már segíteni rajta – közölte lapunkkal György István szőkefalvi plébános. Marián Rózsika földi maradványait a templomban ravatalozták fel, a temetés napjáig minden este fél 8-tól rózsafüzért imádkoznak a hívek, nyolc órától pedig szentmisét végeznek az elhunytért.

Az állítólagos jelenések látnokának temetése június 30-án, csütörtökön, a du. 1 órától kezdődő szentmise után lesz, testét – végakarata szerint – a templom kertjében helyezik nyugalomra. A szertartásra, amelyet dr. Jakubinyi György érsek vezet, több papot és hívőt is várnak más helységekből.

A szőkefalvi jelenésekkel kapcsolatban hivatalosan nem nyilatkozott még az egyház, ez általában hosszabb ideig tartó vizsgálat eredménye szokott lenni. Jelenleg a hat éve lezárult jelenések ügye egyházi megfigyelés alatt áll, egy jövőbeni hivatalos megnyilatkozás közzétételéig az „állítólagos szőkefalvi jelenések” megnevezést alkalmazzuk.

 


Panoráma


Scheffler János síremlékének és emlékszobájának megáldásával kezdődött a boldoggá avatásig tartó Jézus szíve nagykilenced Szatmárnémetiben. 

A kilenced megelőzi az egyházmegyei búcsút, lelki felkészülést nyújt a nagy eseményre. Idén azonban a Jézus szíve-búcsú a boldoggá avatással együtt lesz: július 3-án hivatalosan kimondja az egyház Scheffler Jánosról, hogy biztosan a jó Isten mellett van, életpéldája, áldozata alapján követésre, tisztelete méltó.

 Az esemény előkészítése is egyben az idén a nagykilenced: kilenc napon át a szatmárnémeti székesegyházban a szentmisék prédikációi Scheffler János jellemvonásaira, életének különböző aspektusaira épültek, Hankovszky Ferenc, Tempfli Imre, Láng Pál, Heidelsperger István, Ilyés Csaba, Merlás Tibor, Szinovácz György, Kirner Ferenc, Bohán Béla SJ és Reszler Mihály elmélkedéseiből állt össze a sorozat. Az első ilyen felkészítő szentmise után áldották meg június 24-én Scheffler János új sírhelyét és a mostanra elkészült emlékszobáját. A vértanú püspök földi maradványait ugyanis a boldoggá avatásra készülve június 17-én felhozták a székesegyház kriptájából és a jobb mellékoltár melletti új síremlékbe helyezték.

Panoráma


A Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség, valamint a Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskola sajnálattal tapasztalta, hogy június 18-áról 19-re virradó éjjel három személy súlyos zavargásokat okozott Gyulafehérváron, a Hittudományi Főiskola szomszédságában található Béke utcában.
A főiskola közelében működő klubból távozó három férfi betörte a Hittudományi Főiskola, a gyulafehérvári főegyházmegye egy másik épületének, valamint két magánház több ablakát, miközben magyarellenes szólamokat kiabáltak a randalírozók.

Panoráma

Indul a Caritas-zarándoklat

Július 6-án, szerdán indul útjára a Caritas kerékpáros zarándoklata. A Csíksomlyó–Máriapócs–Mariazell útvonalon 18 nap alatt 1300 km-t fognak megtenni a zarándokok a Kelet-Európán átívelő Mária Úton. A zarándokok Mária oltalmába szeretnénk ajánlani az irgalmas szeretet gyakorlatának kibontakozását a Kárpát-medencében, a szeretet kultúrájának meghonosítását három országon át. E szándékkal induló zarándoklat keretet teremt a zarándokoknak a spirituális élményre; találkozásra a helyi közösségekkel, önkéntesekkel, megismerni sokszínű tevékenységüket és továbbvinni ezt a tapasztalatot, illetve a Mária-út népszerűsítésére Romániában, Magyarországon és Ausztriában. A szervezők mindenkit kérnek, hogy aki teheti, jöjjön, kísérje el kerékpárral a zarándokokat az első kilométereken, hisz nagy szükségük van a támogató buzdításokra. Indulás a csíksomlyói kegytemplom előtti térről, a reggel fél 8-as szentmise után. Az interneten virtuálisan is elkísérhetik a zarándokokat, a blog.caritas-ab.ro címen naponta bejegyzéseket olvashatnak a zarándokok élményeiről. (Gyulafehérvári Caritas)

Panoráma

Sajnos előfordul (nem is ritkán), hogy az utcánkban, ahol a szeminárium, a gimnázium, a rektori lakás, az alkalmazottak lakásai vannak – részeg románok ordítoznak, hogy „Afară din ţară cu ungurii! Jos cu ungurii!” – és egyéb ilyesmit. Hogy nagyobb súlyt adjanak szavaiknak, időnként ablakainkat is be szokták verni (hol egyet, hol többet). A minap is ezt tette három fiatal. Hat ablakot törtek be köveket dobálva, ezen kívül pedig a kápolnánk két ablakát.

Panoráma

Június 26-án du. 5 órakor ünnepelte búcsúját Felvinc Szent László oltalmába ajánlott egyházközsége. Rendhagyó al­­kalom volt ez a helybéliek számára, mivel nemcsak templomuk éves ünnepét tartották, hanem ennek felújításáért is hálát adhattak. A kiemelkedően fontos közösségi áldozatot megtisztelte jelenlétével Jakubinyi György érsek, akit a felvinciek nevében Nagy István főgondok köszöntött. 

Panoráma

A Gyulafehérvári Caritas idén nyolcadik alkalommal szervezi meg nyári önkéntes táborát július 4–10. között Gyergyóditróban. Az önkéntes tábor célja, hogy maradandó értéket teremtsen a gyergyóditrói közösség számára a tábor ideje alatt megvalósuló fizikai és közösségépítő tevékenységek által. A tábor ugyanakkor szeretne találkozási lehetőséget teremteni a különböző városokban karitatív munkát végző önkéntesek (és az érdeklődők) számára.

Panoráma

E témával szerveztek Háló-klubot június 17-én a nagybányai Krisztus király-templom hittantermében. Ima és éneklés után Pintér Éva főszervező köszöntötte a résztvevőket. Pintér Zsolt, az Iskoláinkért, Gyermekeinkért Egyesület elnöke tartott előadást, többek között megemlítve, hogy versenyző világban élünk, az információáramlás folyamatosan gyorsul, meg kell tanulnunk helytállni; keresztény szellemiségünket, anyanyelvünket megőrizni. Az elmúlt 15-20 évben a fiatalok több mint 25 százaléka kivándorolt azzal a gondolattal, hogy jobban érvényesülnek. 

Panoráma

Létrejött a Pater Berno Alapítvány 

A temesvári egyházmegyei Caritas Szervezet és a szalvatoriánus rend temesvári tagjai június 13-án, pünkösdhétfőn közösen szervezték meg azt az ünnepséget, amely a Pater Berno Alapítvány hivatalos működésének kezdetét jelölte. A rendezvény a temesvár-erzsébetvárosi templomban 10 órakor szentmisével kezdődött, amelyet a szal­vatoriánus rend több elöljárója, valamint temesvári egyházmegyés lelkipásztorok jelenlé­tében Dirschl Johann általános helynök celebrált. A liturgián részt vett Gheorghe Ciuhandu temesvári polgármester, továbbá számos németországi és helyi meghívott.

Panoráma

Nem mindennapi vendégnek számít a pünkösdi búcsún a Magyar Máltaiak első női kancellárja, Báró dr. Podmaniczky Erzsébet Budapestről (az utca neve családjához kötődik), aki már másodízben tisztelt meg jelenlétével bennünket nemcsak a búcsún, hanem családi körünkben is.

Panoráma

Június 21-én, kedden este megtartották a Márton Áron teológiai képző végzőseinek diplomaosztó ünnepségét Marosvásárhelyen a Deus Providebit Házban. Tíz hallgató zárta a képzést (a fényképen: Bereczki Árpád Attila, Bereczki Elza, Fülöp Tímea, Kasler Márton, Kimpián Éva Eleonóra, Orbán Margit, Sidó Emma, Sinkó András, Szakács Éva Róza, Szántó Emese Mária). A diplomaosztásra az esti szentmise után került sor, Oláh Dénes főesperes rövid méltatása után dr. Tamási Zsolt adta át a tanári kar nevében az absolutorium diplomákat. A diplomaosztás után a végzősök jelezték, hogy tudnak olyan érdeklődőkről, akik szívesen elvégeznék ezt a képzést, ha lenne folytatás. A képzőn előadó tanárok nyitottak erre, így remélhetőleg lesz folytatás is.

Panoráma

Marosvásárhelyen, Szász­ré­gen­ben, Gyergyó­szent­mik­ló­son, Székely­udvar­helyen, Szent­egyházán és Fenyéden nyitják meg kapuikat a Gyulafehérvári Caritas foglalkoztató központjai és tartanak vakációs hetet, napot a kicsiknek és szüleiknek.

Panoráma

Június 14-i ülésén Kolozsvár városi tanácsa jóváhagyta a már tavaly leadott új utca- és köztérnevek listáját. Ezen szerepel dr. Biró Vencel piarista tanár is, akiről a Györgyfalvi negyedbeli Borháncs-telepen sétányt neveztek el.

Molnos Lajos RMDSZ-tanácsos, aki immár hét éve tölti be a kultúra, iskola és művelődési tanács elnöki tisztjét, a Vasárnapnak elmondta: ilyen minőségben való működésének ideje alatt nem kevesebb mint 43 új magyar utca, illetve köztér kapta magyar nagyok nevét – esetenként nem kis hercehurca, gáncsoskodás ellenére. Így például Isten szolgája Márton Áron püspök nevét viseli a Hajnal negyedben, a Manréza jezsuita lelkigyakorlatos központ közvetlen szomszédságában egy utca.

Panoráma

Angelo Brusco kamilliánus neve nem ismeretlen Erdélyben. Mesterműve, az Átkelni a gázlón… együtt. A beteg ember pszichopasztorációs elkísérése Csíkszeredában a Státus Kiadónál 2010-ben jelent meg magyar fordításban, bemutatását hallgathatjuk a Mária Rádióban hétfőnként. Angelo Bruscót június 25-én aranymiséje alkalmából köszöntöttük.

Ki a kamilliánus? Szent Kamill (1550–1614) a betegek, a kórházak és a betegápolók védőszentje. Az általa alapított szerzetesrendet, a Betegek Szolgáinak Rendjét nevezték el alapítójukról kamilliánusoknak.

Panoráma

Életének 82., szerzetességének 24., papságának 50. évében 2011. június 21-én elhunyt Dunai Ferenc P. Anicét.

P. Anicét 1929. április 17-én született Monospetriben (Bihar megye). 1961-ben szentelték pappá Gyulafehérváron. Állomáshelyei egyházmegyés papként a következők voltak: Bélfenyér, Arad, Pécska, Iratos, Simonyifalva, Szentmárton, Arad – minorita templom.

Panoráma

A temesvár-újkissodai templomban június 18-án a délutáni szentmisén minden pad megtelt. Az egybegyűlt lelkipásztorok – kanonoktársak, osztálytársak, a testvéregyházak képviselői – és a hívek jókívánságaikat jöttek tolmácsolni Jäger Béla helyi plébánosnak, aki pappá szentelése 25. évfordulója alkalmából celebrált hálaadó szentmisét. A liturgián jelen volt Dirschl Johann általános helynök, aki Roos Márton püspöknek az ezüstmisés lelkipásztorhoz intézett levelét olvasta fel.

Panoráma

Hitter Ferenc, helytörténeti kötetek és tanulmányok írója a nagybányai Canal7 televízió magyar adásainak szerkesztőjeként tette ismertté nevét. A felsőbányai római katolikus templom, valamint az ugyanott 150 évvel ezelőtt épített Kálvária-kápolna történetének filmes feldolgozásával, bemutatásával is elismerést aratott. A bányavidék hűséges fiaként nyúlt a témákhoz. Elkötelezetten, a tárgyilagosság igényével, ugyanakkor érzelmi töltettel is, olyan alkotóként, aki érzi, hogy szülőföldjének mindenkor adósa, kortársaiban is ébren kell tartania a szülőföldszeretetet, a hithez és az anyanyelvhez, a nemzeti identitáshoz való hűség és ragaszkodás érzését.

Panoráma

Scheffler János boldoggá avatása előtt Schönberger Jenő püspökkel beszélgettünk a felkészülésről, a közelgő nagy eseményről. 

Püspök atya, már csak pár nap választ el minket a boldoggá avatás eseményétől. Hogyan látja az egyházmegye felkészülését, ennek eredményességét?

Panoráma

Comes Ignatius Sallestius a Batthyan (1741–1798). Ad honorem – ezzel a címmel szerveztek megemlékezést június 24-én Gyulafehérváron a Batthyaneum Könyvtár és az Olasz Kulturális Intézet munkatársai. A rendezvény társszervezői voltak: a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség, Mme. Dominique Batthyány-Bastianello (Párizs), az 1918. December 1. Egyetem (Gyulafehérvár), a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Kara (Kolozsvár), a Nemzeti Egyesülés Múzeum (Gyulafehérvár), a Képzőművészek Szövetsége Fehér megyei ágazata, a gyulafehérvári Zene- és Képzőművészeti Líceum.  

Panoráma

Közvetítések a vértanú püspök boldoggá avatásáról 

A Duna Televízió július 3-án közvetíti Scheffler János boldoggá avatási szertartását. A jeles eseménnyel kiemelten foglalkoznak a Magyar Televízió és a Magyar Rádió vallási és közéleti műsorai. A rendszerváltozás után az újjáalakult szatmári egyházmegye kezdeményezte a püspök vértanú boldoggá avatásának előkészítését, a dokumentumokat 1996. december 5-én adták át a Szentté Avatási Kongregációnak. XVI. Benedek pápa 2010. július 1-jén hagyta jóvá az Angelo Amato bíboros – a Szentté Avatási Ügyek Kongregációjának prefektusa – által bemutatott boldoggá avatási dekrétumot.

Panoráma

Scheffler püspök 1952. december 6-án hajnalban bekövetkezett halála olyan mély hatással volt cellatársára, a zsidó Dan Mizrahy zeneszerzőre, hogy aznap reggel Ave Mariát komponált. Kiszabadulása után valahány­szor Szatmáron vagy Nagyváradon járt, betért a székesegyházba és Scheffler Jánosra emlékezve magában eldúdolta azt. Június 20-án premierként csendült fel a mű a Starmüller Éva, Szakács Ágnes, Márton Szabolcs és Potyó István alkotta kvar­tett előadásában azon a rendezvényen, amelyet Kolozsváron a kolozs-dobokai főesperesi hivatal a boldoggá avatá­s előzeteseként és arra való felkészítőként szervezett.

Egy falat a léleknek

• Akinek az életét folyamatos, szent vágyakozás tölti el, annak élete folyamatos imádsággá válik. Mert az imádság lényege az Isten utáni vágyakozás, amely igaz hitből, határtalan bizalomból és nagyon mély szeretetből tör elő.

• Mégis miért tűnik úgy, hogy Isten nem hallgatja meg az imáinkat?

Útjelző

I. parancsolat (22. rész) 

Ha az emberek elutasítják az Istentől kapott igaz vallást, előbb vagy utóbb babonaságba esnek. A jóslás és a babona az egészséges vallási élet hiányának, megrokkanásának vagy elferdülésének a jele. S mindkettő fél bálványozás! Isten tiszteletének a meghamisítása. A jóslás a jövendő Isten nélküli kutatása; a babonás ember pedig valamely személynek vagy tárgynak olyan csodás erőt tulajdonít, amellyel az nem rendelkezik.

Végzős kispapjaink

A kimondott igen 

Szeretettel köszöntöm a Vasárnap minden kedves olvasóját. Temesvári egyházmegyés kispap vagyok. Egy nagyon szép városból származom, Románia nyugati részéből, Nagyszentmiklósról. Ebben a városban született a híres zeneszerző, Bartók Béla is. Családom román nemzetiségű, Moldvából származik. Édesanyám római katolikus, édesapám ortodox. Van egy nővérem is, akit nagyon szeretek. Édesanyánk vallása szerint mindkettőnket a nagyszentmiklósi római katolikus templomban kereszteltek meg. Édesanyám többgyermekes, nagyon vallásos családból származik. A nyári vakációkban gyakran mentünk a nagyszüleinkhez, akiket naponta láttunk imádkozni és templomba járni. Csodálatos emberek voltak, akik kiskoromtól fogva mindnyájan példaképek számomra a kereszténység megélésében.

Fiatal vagyok és gondolkodom

Mindenki érezte már, de senki sem látta. Nem lehet beskatulyázni, folyton változik és átalakul. A legősibb ösztönök egyike: van, aki a sötéttől, van, aki a magasságtól, van, aki az egyedülléttől, mások póktól, kutyától, az első munkanaptól félnek. Akármi is az, az érzést mindenki ismeri. Gondolom, nem kell vezetők, uralkodók nevét soroljam, akik az alattvalóikat megfélemlítették, így tettek szert hatalomra, gazdagságra, hírnévre. A történelem magáért beszél.

Pitypang


A földi lét a véges javak birtoklásának és az ezekért folytatott küzdelmeknek időszaka. Gondok és örömök, munka és szórakozás, célok, tervek és érdeklődési területek, emberi kapcsolatok és hasonló tevékenységek sok ember lelkét annyira betöltik, hogy el sem tudják képzelni, mit jelent Istent nélkülözni. De mindezek közepette megmarad alapvető vágyunk az igazság és szeretet birtoklására. Sokszor éppen ennek a vágynak a beteljesedését hiányoljuk életünkből.