Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Egy falat a léleknek
  • „Isten szeretet” (1Jn 4,8). A szeretet Istennek nem az egyik tulajdonsága, hanem ő maga a szeretet. S ha Isten szeretet, akkor ő az irgalom és a megbocsátás.
  • Isten az ő képére és hasonlatosságára teremtett meg minket. Miért? Szeretetből. „Mert az ő irgalma örökké megmarad” (vö. 136 Zsolt).
  • S ha Isten az ő képére és hasonlatosságára teremtett meg minket, akkor ezért vagyunk mi is képesek a szeretetre, az irgalomra és a megbocsátásra. De nem akárhogyan, hanem ahogyan Isten szeret minket, ahogyan ő irgalmas, és ahogyan ő megbocsát nekünk.
  • Isten soha sem fárad bele a megbocsátásba. Nekünk is úgy kell megbocsátanunk, ahogyan Isten, vagyis fáradhatatlanul, állandóan.
  • Isten előbb szeretett… Az ő kegyelme, szeretete, irgalma nélkül képtelenek lennénk a megbocsátásra. Ezért tekintetünket szüntelenül az Úrra kell szegeznünk, szívünket az ő irgalmas szívével kell egyesítenünk.
  • A megbocsátás mindig lehetővé teszi az emberi világ újjáteremtését.
  • Isten semmit sem teremtett önmagáért. Mindent érettünk, az ő gyermekeiért hozott létre. Isten szépsége ragyog fel a teremtésben, amelyet ugyan leronthat az ember, de Isten irgalma által mindig képes megújulni.
  • Ha az ember eltávolodik, leválik Istenről, ha az ember elveti az irgalmat és a megbocsátást, akkor a megsemmisülésbe, a semmibe zuhan, amely valójában az ember alatti állapot, s a hazugság, az üres hiúság, a rútság és a rossz kezd el uralkodni rajta.
  • Ha azonban az ember elfogadja az Isten irgalmát és a megbocsátást, akkor újjászületik a jóban, az igaz, szép, tiszta, ártatlan szeretetben.