Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

A váradi médianap résztvevői (hátsó sor), valamint a Budapestről érkezett szakemberek, a médianap meghívottai: Rochlitz Bernadett, Szerdahelyi Csongor és a házigazda: Böcskei László püspök (az első sorban). Fotó: Fábián RóbertA váradi médianap résztvevői (hátsó sor), valamint a Budapestről érkezett szakemberek, a médianap meghívottai: Rochlitz Bernadett, Szerdahelyi Csongor és a házigazda: Böcskei László püspök (az első sorban). Fotó: Fábián RóbertMédiamunkások találkozója Nagyváradon 

Irgalmasság a médiában címmel szervezett médianapot a váradi püspökség június 18-ána nagyváradi Posticumban. „Az irgalmasság rendkívüli szentéve arra hív bennünket, hogy elmélkedjünk a kommunikáció és az irgalmasság között fennálló kapcsolatról” – írta Ferenc pápa a társadalmi kommunikáció 50. világnapjára fogalmazott üzenetében. Ennek jegyében találkoztak a meghívottak, az egyházi és világi sajtó képviselői, és e szavakkal köszöntötte őket Böcskei László püspök is, aki megköszönte munkájukat, helytállásukat. Jó volt ezt hallaniuk a gyulafehérvári főegyházmegye, valamint a szatmári és váradi egyházmegye médiában dolgozó munkatársainak, az Erdélyi Mária Rádió, a Caritas Catolica és a világi sajtó képviselőinek is, akik nap mint nap végzik munkájukat, amelynek hibáit általában azonnal és sokan szóvá teszik, a nehézségek ellenére való kitartásukat azonban nagyon kevesen értik és értékelik.

Bevezetőjében Böcskei László püspök a pápai üzenet néhány kulcsfogalmát emelte ki: a béke és harmónia építése, osztozás, mások meghallgatása. Felhívta a figyelmet arra, hogy fontos személyes közelséget teremteni úgy, hogy ez magában hordozza a másik személy méltóságának tiszteletben 

tartását.

Majd kifejtette a hallgatóságnak: a rendezvény két fő célja (egymás erősítése és bátorítása mellett) a kommunió megteremtése egymás megismerése, a gondolatok kicserélése által, és a párbeszéd folytatása arról, hogyan valósítható meg az evangelizálás a média eszközeivel.

A média-nap előadója Budapestről érkezett: Szerdahelyi Csongor, a Ferences Sajtóközpont igazgatója volt, a műhelymunkát Rochlitz Bernadett, a Jel folyóirat főszerkesztője vezette.

Szerdahelyi Csongor több katolikus intézményben dolgozott, sőt diplomáciai szolgálaton is a Vatikánban, jelenleg több rádiónak készít műsorokat, amelyek által próbálja Isten ügyét szolgálni a saját tehetsége és érdeklődési köre szerint, és e fórumokon való jelenlétével jelként hat, jele a katolikus és a ferences értékeknek és hagyománynak. Tevékenysége bemutatásával kínált szempontokat a keresztény szellemiségű médiaszolgálatra. Megfogalmazta, ebben igen fontos, hogy az újságíró ne önmagára legyen kíváncsi, ne a saját véleményét akarja hangoztatni és visszahallani mindenkitől, netán azt másokra erőltetni, hanem beszélgetőpartnereit igyekezzen bemutatni mint Isten egyedi, szép teremtményeit, hiszen mindenki csodákat rejt. Arra is kitért, hogy ő alapállása szerint igyekszik mindenben látni a pozitívat, a felmutatható szépet, azt keresi, azt kívánja bemutatni. Személyes történetei nyomán a hallgatók leszűrhették: egy újságíró szabadidejében, szabadságon is újságíró, utazás közben is, és minden nap, a nap 24 órájában.

Műhelyfoglalkozás keretében Rochlitz Bernadett kreatív feladatok megoldására hívta a résztvevőket, akik azt gyakorolhatták, hogy lehet tőmondatot bővíteni vagy „túlírt” szöveget rövidíteni. Közösen fogalmaztak hírt a találkozóról, majd Arany-balladákat „írtak át” riporttá. A szórakoztató foglalkozások összekovácsolták a más-más munkahelyen dolgozókat és vidám perceket is szereztek. Így hát összefoglalójában mindenki azt jelezte vissza a főszervező, Micaci Cristian kérdésére, mivel gyarapodott személyes és szakmai életében, és hogy mindenki igényli a folytatást, az egyházmegyék közti együttműködést a médiamunkában is.

Böcskei László megyéspüspököt is meginterjúvolta a műhelygyakorlat során Szerdahelyi Csongor (bal felső kép). Micaci Cristian, a nagyváradi püspökség paztorális referense, a médiapasztoráció elkötelezett szorgalmazója és e találkozók szervezője (jobbra fenn), Rochlitz Bernadett olyan műhelymunkát tervezett és vezetett, amelyben sok írásgyakorlat várt a résztvevőkre, ugyanakkor sok nevetés, jókedvű csapatmunka volt (alsó képünkön éppen a feladatokon dolgoznak a résztvevők). Fotók: Fábián Róbert