Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

A nagyszebeni belvárosi plébánia magyar ajkú hívei szép számban vettek részt és imádkozták végig a Szent Antal nagykilencedet, így készültek a ferencrendi templom újra­meg­áldására. Miután az áldozatos előkészület, a templom többéves restaurálása és renoválása megtörtént, Raicea Oscar főesperes-plébános Páduai Szent Antal napján több mint kétszázötven hívő jelenlétében köszöntötte a főpásztort, majd elmondta:„Nem véletlenül választottuk ki ezt a napot a zárdatemplom újraszentelésére, hiszen 1716-ban, 175 év után e napon került vissza jogos tulajdonosához.

A ferences szerzetesek annyira rendbe hozták, hogy június 13-án, Páduai Szent Antal napján P. Antonius Schirmer, az osztrák tábornok, a gubernátor és sok katolikus tisztviselő jelenlétében újra benedikálta és bemutatta benne a legszentebb áldozatot.”

Azóta háromszáz év telt el. Nem kevés erőfeszítéssel, többéves restaurálás és renoválási munka után készült el a templom. A szentmisebevezető gondolata után Jakabinyi György érsek újraáldotta a templom belső és külső falait.

A ferencrendi templom elegáns, megújult. A templom munkálatai közül fontos kiemelni a szentélyben feltárt késő gótikus falképet, mely aseccotechnikával készült, a szakemberek azt állítják, hogy a 15. század második felében, legkésőbb a 16. század kezdeti éveiben készült. A falfestmények rendbetételét Kiss Lóránd restaurátor vezette. Annak ellenére, hogy a középkori városi templomok eléggé megviseltek, ilyen szempontból látványos, hogy ez a falkép ennyire is megmaradt – magyarázta a restaurátor.

Kiket ábrázol e középkori, reformáció előtti töredékes falkép? Egészen fenn, a felső regiszterben balról jobbra az első a Szent Ákos által vezetett tízezer vértanú katona kivégzése Örményországban, az Ararát hegyen, akiket Hadriánusz császár keresztre feszíttetett, mert keresztények lettek.

Szent Miklós püspök és Szent Bálint alakja is felismerhető.

A következő regiszterben Szent Orsolya és a tizenegyezer szűz vértanúsága látható. Szent Orsolya zarándokútja során először a szüzeket térítette keresztény hitre, majd másokat is. Rómából visszatérve hajóra szálltak, s megálltak Köln városában, „amit a hunoktól már körülzárva találtak”. A barbárok rájuk rontottak és legyilkolták őket. Mindez ott látható e középkori falképen.

Egy másik részen, a falfestmény jobb oldalán a Szentháromság ábrázolása ismerhető fel töredékesen: a központi emberalak az Atya, kezében tartja a Szentlelket jelképező galambot, mely egy kereszttel ellátott gömbön helyezkedik el. Jézus ábrázolása igencsak halványan látható, a négy sarokban a fájdalmas Jézust megkínzó eszközöket mutatják be az angyalok.

A több mint ötszázados festmény alsó felében a keresztre feszítés jelenete látható, mellette a restaurátorok meglátása szerint egy apostolgaléria van elrejtve. Sajnos mivel kevés részlet maradt meg a feltételezett apostolgalériából, nem tudni, kiket ábrázolt, az idő folyamán két díszítőoszlop-elem is rákerült a falkép ezen részére. Továbbá Szent Lőrinc vértanú és Szent András apostol ábrázolását is megtaláljuk.

A főesperes-plébános régi vágya, hogy a „hívek szívéhez nőtt barátok temploma” felújítva, újraáldva szolgálja a hívek lelki üdvösségét. A hívek ma is örömmel emlékeznek vissza a ferences páterek áldásos lelkigondozói szolgálatára. A nagyszebeni ferencrendi templomban kedden és csütörtökön du. 5 órától, vasárnap és főünnepeken reggel 9 órától van szentmise.

Az ünnepi szentmisén a plébánia Misericordia gyermek- és ifjúsági kórusa énekelt. A szentmise végén megáldották a liliomokat, valamint a jelen levő gyermekeket is. Az ünnepség szeretetlakomával zárult.