Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXIII. évfolyam 26. szám, 2013. június 30.

Vezércikk

A magyar és román média is tele volt az elmúlt időszakban erőszakos esetről szóló beszámolókkal és az ehhez kapcsolódó reakciókkal. Budapesten egy figyelmetlenül átkelő, gyermeket váró (ráadásul külföldi, a fordított forgalom országából, Angliából származó) nőt pofozott fel egy érintett buszsofőr, Bukarestben menedzsere verte kékre-zöldre, véresre a világsztár karriert befutott énekesnőt. Mindkét esetben a civilizált világ megdöbbent, ám a véleménymondók közt volt olyan, aki kifejezte: első esetben a forgalmat (és magát, valamint meg nem született gyermekét) is veszélyeztető nő megérdemelte a pofont, második esetben azt firtatták, bizonyára a durva bántalmazást elszenvedő fiatal nő provokálta támadóját. Az előbbi véleményre, az utcai bántalmazást helyeslőre egy internetes oldalon rákérdeztek: szerinte akkor gyorshajtásért, más szabálytalanságért hány pofon járna, s ilyen értelemben vajon a komolyabb balesetet okozót meg is lehetne lincselni véleménye szerint… Második esetben egy még mélyebben a felszín alatt húzódó előítéletre próbáltak fényt deríteni a különböző műsorokba meghívott szakemberek: hiszen a romániai társadalom jelentős része úgy véli, a gyermek, „az asszony verve jó”, a fizikai erőszak pedig nem az agresszor, hanem az áldozat bűne, hibája. Emögött felsejlett a családi erőszak több évszázados „hagyománya”, valamint az a legkülönfélébb gyökerekre visszanyúló gondolat, hogy a nő „csak” a férfi mása, a „Másik”, akit még a teremtéskor is később és a férfiből alkottak, ezért neki szinte kiskorúként alávetve kell élnie a társadalomban is, de a családban mindenképp.

Panoráma

Médianapra hívták Nagyváradra azokat a kommunikációs szakembereket, akik egyházi médiában dolgoznak vagy egyházi témákról tudósítanak. Jelen voltak az egyházmegyék sajtósai, referensei (a temesváriakat Sipos Enikő, a gyulafehérvári főegyházmegyét Szőcs Csaba s e cikk szerzője képviselte), valamint több váradi tudósító, néhány, a kommunikáció iránt érdeklődő pap. Immár harmadik ilyen találkozóját szervezte a váradi püspökség, amely alig egy éve szakértőt foglalkoztat ebben és a hozzá kapcsolt pasztorális referensiben Micaci Cristian személyében, aki teológiai és kommunikációs tanulmányok után a doktori dolgozata megvédése után érkezett tavaly augusztusban Rómából haza. E napot ő szervezte, az új média, technológiák megkívánta új gondolkodásmódra próbálta a jelenlevőket, köztük az egyházmegye mindvégig aktívan jelen levő püspökét, Böcskei Lászlót, vikáriusát, Fodor Józsefet, irodaigazgatóját, Kovács F. Zsoltot rávezetni és rávenni. Előadását Monostori Károly magyarországi, immár második éve Nagyváradon a Partiumi Keresztény Egyetemen tanító médiaszakemberé egészítette ki, majd a jelenlevők műhelymunkára vonultak el kiscsoportokban, ennek eredményét a nagy hőség ellenére is kellemes körülmények közt elfogyasztott ebéd után osztották meg egymással a csoportok.

Panoráma

A nagybányai Krisztus király plébánián tartották június 15-én az egyházmegyei ministránstalálkozót. Szatmár és Máramaros megyék csaknem kétszáz fiatalja vett részt és mérkőzött meg. A Don Bosco patronátusa alatt álló egyházközség vendégeként a ministránsok a szenttől kölcsönzött „Légy vidám, tedd a jót és hagyd a verebeket csiripelni” mottó hangulatában töltötték a napot. Reggel tíz órától a templomban minden csoport a témához kapcsolódó, játékos, előadás keretében mutatkozott be, kiemelték a ministráns elkötelezettséget, igyekeztek megmutatni plébániájuk sajátos színét is. Több csoport bemutatkozásában megjelent a plébániai közösséghez tartozás öröme, a szentmisén való részvétel és a szolgálat iránti elhivatottság. A választás a fiataloknak egyre markánsabb kérdés, a jelenlevők már választottak,  társaikkal is szeretnék megosztani a megismert örömöket. Megalkották az egyházmegye élő térképét – a plébániák elhelyezkedésének megfelelően felállva –, majd énekpróba után közös szentmise következett. Lapka József ifjúsági és ministránslelkész az áldozatbemutatás elején az őszinte Krisztus elé állásra buzdított. Homíliájában vidámságra és jócselekedetekre buzdította a fiatalokat, emlékeztetve őket, hogy minden helyzetben lehetőség van szeretni a körülöttünk levő embereket.

Panoráma

Három alkotmánymódosítási javaslatot terjesztett be június 19-én a Romániai Püspökkari Konferencia nevében Ioan Robu bukaresti metropolita-érsek mint a Romániai Katolikus Püspökkari Konferencia elnöke Crin Antonescunak, a képviselőház és szenátus közös alkotmánymódosítási tervezet kidolgozásáért felelős bizottság elnökének címezve.

Az első módosítási javaslat a 48. cikkelyhez fűződik, amelyben az érsek az Egyházi Törvénykönyv 1055. kánonjának 1. paragrafusára hivatkozik. Ez a lehető legegyértelműebben kimondja, hogy a házassági szövetség egy férfi és egy nő közt jön létre, s amelyben az élet olyan közösségét hozza létre egymással, mely természeténél fogva a házasfelek javára, gyermekek nemzésére és nevelésére irányul.

Panoráma

A Romániai Rendfőnöknői Konferencia és a Psycho-Logos Társaság által szervezett és kivitelezett lelkigondozói kurzus első csoportjának diplomaosztó ünnepségét tartották június 22-én Kolozsváron, a Konferencia székházában. A kurzust Homa Ildikó SSS klinikai pszichológus dolgozta ki és szervezte meg munkatársa, Lázár Sarolta pszichoterapeuta közreműködésével. A képzésen több rend tagjai vettek részt – ferences testvérek, vincés és ferences nővérek, szociális testvérek és görögkatolikus szeminaristák. A szerzetesek és papnövendékek számára különösen is fontos a hatékony és szakszerű lelki segítségnyújtás módszereinek elsajátítása.

Panoráma

Szent László-búcsú Felvincen

Június 23-án ünnepelte Szent László királyt, templomuk védőszentjét a szórványközösség Felvincen. Közismert és ugyanakkor általános megállapítás, hogy amikor ellátogatunk egy szórványközösségbe, azzal az érzéssel maradunk, hogy annak ellenére, hogy távol vannak ezek az emberek a nagy katolikus tömböktől, mégis, ha számban nem, lélekben szép ezeknek itt az ünneplés. Jó volt tapasztalni azt is, hogy a felvinciek kis serege a vendégek összegyűlt nagy seregével együtt miként ünnepelt. Szentek legyetek, miként a ti Istenetek is szent – ezzel a szentírási idézettel buzdította az egybegyűlteket az ünnepi szónok, Borka Ernő marosfői plébános. Szent az, aki hitében, mindennapi életében, tetteiben, gondolataiban is egyaránt mind, mind szent. Szent László pedig nemcsak élő példa, hanem élet, jel, akitől ma is van mit tanulni, aki kitörölhetetlen jegyet hagyott népünk történelmében és hitvilágában. 

Panoráma

Húszéves a Karitas Humanitárius Megsegítő Alapítvány

Idén a háromszéki Családláncosok augusztus 15–25. között a besenyői ifjúsági táborban tartják táborukat ötven határon túli és háromszéki fiatalnak. Ekkor fogják megünnepelni a Kézdivásárhelyen bejegyezett Karitas Humanitárius Megsegítő Alapítvány húsz éves évfordulóját is. Az alapítvány elnöke, Boldizsár Béla elmondta, további céljaik közt szerepel, hogy Felső-Háromszéken is létrejöjjenek nagycsaládos civil szervezetek. Gelencén, Ozsdolán, Szentléleken is próbálkoznak már ilyen egyesületek létrehozásával, melyek révén pályázva biztosíthatnák a többgyerekes családoknak a kicsinyek táboroztatását, a határokon átívelő kapcsolatteremtést és egymás megsegítését. 

Panoráma

Mindig csodálattal néztem azokat az idős házaspárokat, akik a hosszú évek során meg tudták őrizni egymás iránti tiszteletüket, szeretetüket, azt az alapvető értékrendet, amellyel egykor elindultak az úton. A felcsíki faluban élő Regina néni és Gergely bácsi 1949-ben fogadott örök hűséget egymásnak. Az elmúlt 63 év a bizonyítéka, komolyan gondolták, amikor kimondták az esküt: jóban-rosszban, egészségben-betegségben.

Panoráma

A gyerekek (keresztény) nevelését már születésük előtt kilenc hónappal, azaz minél hamarabb el kell kezdeni, ezt már Bonaparte Napóleon is tudta, ezért is örültek a kolozsváriak, különösen a kisgyermekes családok, amikor 2008 nyarán a Szent Mihály egyházközség plébánosa, Kovács Sándor római katolikus napközi otthon programmal működő óvodát létesített, amely ősszel már 22 kisgyerekkel indította foglalkozásait a Főtéren. A létszám azóta is növekszik, több mint 140 kisgyerek jár ide óvodába, s élvezi az itt nyújtott lelki és testi nevelést, a jó körülményeket, a komoly, szakszerű odafigyelést.

Panoráma

Sikeresen zárult immár harmadik alkalommal a Gyulafehérvári Caritas–Logisztika és a Zöld Székelyföld Egyesület közös szeretetakciója Csíkszeredában. Ez alkalommal május 27–június 12. között hozhatták el az adakozni kívánkozók szeretetcsomagjaikat Csíkszeredában, a Nagy Imre és a Petőfi Sándor Általános Iskolákban elhelyezett gyűjtődobozokba. Habár doboz csak ebben a két iskolában van, a gyűjtés nyílt volt, s a városból bárki bevihette csomagját. Az akció fókuszában ismét a gyerekek voltak, hiszen gyereknap időszakában zajlott a gyűjtés, valamint a vakáció kezdetekor osztjuk ki a begyűlt adományok egy részét. Jó minőségű ruhát, lábbelit, játékot, könyvet, kifestőst vártunk, hogy a felajánlott tárgyakkal mosolyt csalhassunk a gyermekek arcára.

Filmszem

Szaúd-Arábiában sajátosan ötvöződik a modern világ és az iszlám hagyomány. Ezt a világot szuggesztíven mutatja be, a film nyelvén, Haifaa al Mansaur a Wadjda című, 2012-ben készült filmje. A film központi alakja Wadjda, a 10 éves kislány, aki Rijád egyik külvárosában jó családi körülmények között él. Egy üzlet előtt megpillantja az eladásra szánt zöld biciklit, nagyon megtetszik neki, fő vágya, hogy megvásárolják azt a számára. Versenyben szeretné legyőzni a barátját, Abdulahot. Az édesanyja a muzulmán szokások szerint ellenzi a lánya vásárlási szándékát. Amint iskolából kijőve elhalad az üzlet előtt, megcsodálja az álma tárgyát, a biciklit. Elhatározza, pénzt gyűjt a vásárláshoz. Ezért eladásra színes szalagokat készít. A néző érzékelheti, hogy a kislány küzd álma megvalósulásáért. Ugyanakkor a néző megismerheti a szaúdi oktatás sajátosságait, betekintést nyer a családi életbe, képet alkot a szaúdi nők helyzetéről is. A film bemutatja a modern és a konzervatív szemlélet hatását a társadalomban. Szaúd-Arábia a világ fejlett országainak csoportjához tartozik, azonban az iszlám hagyományok nemcsak a közigazgatást, hanem a mindennapi életet, a magánéletet is uralják. A nézőben felmerül a kérdés, miért ellenzi oly erőteljesen az anya lánya kívánságának, kérésének teljesítését.

Kitekintő

„Adjuk tovább ma a reményt, hogy építhessük a holnap Európáját” – fogalmaztak a CCEE bukaresti júniusi ülésén. Milyen az ember és merre tart 2013-ban Európában? – bocsátották vitára a kérdést az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának (CCEE) szóvivői és sajtófelelősei az ülésükön. Tíz évvel az Ecclesia in Europa apostoli buzdítás közzététele után a földrész tömegkommunikációs szakemberei megvizsgálták a kihívásokat, amelyekkel ma Európában szembe kell néznie az egyház missziós tevékenységének. Az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának (CCEE) szóvivői és sajtófelelősei június 12. és 15. között tartották évi ülésüket, ezúttal Bukarestben, Ioan Robunak, a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia elnökének a meghívására. A CCEE bukaresti találkozójáról június 17-én sajtóközleményt bocsátottak ki.

Kitekintő

Egész Nagy-Britanniából 45 ezren gyűltek össze Londonban, hogy felhívják a világ vezetőinek figyelmét: korunk legnagyobb botránya az éhezés. Június 8-án, szombaton a Hyde parkban zajlott az If (Enough food for everyone – Elegendő élelmet mindenkinek) kampány keretében indított tömegmegmozdulás. Neves személyiségek és vallási vezetők is részt vettek benne, többek között Vincent Nichols katolikus és Justin Welby anglikán prímás. Céljuk az volt, hogy felhívják az államfők figyelmét, akik június 17-én és 18-án az észak-írországi Enniskillen gyűlnek össze: többet kell tenni azokért az emberekért, akik nap mint nap éhen halnak a világ különböző részein. Éppen a Hyde parki megmozdulás ideje alatt David Cameron brit miniszterelnök a Nutrition for Growth élelmezésügyi ülésen 2,7 milliárd fontot ígért mostantól 2020-ig a szegénység legyőzésére. Egy lépés előre, de nem elegendő az If kampány szervezői szerint, akik aznap délelőtt ökumenikus szertartásra gyűltek össze a parlament közelében lévő Westminster Central Hallban. Az ökumenikus eseményen Vincent Nichols beszédet mondott, Justin Welby üzenetet küldött. A katolikus prímás emlékeztetett Ferenc pápa szegénység elleni elkötelezettségre.

Egy falat a léleknek

„A test nem a kicsapongásért van, hanem az Úrért, az Úr pedig a testért... Nem tudjátok, hogy testetek Krisztus tagja? Kerüljétek az erkölcstelenséget! Minden bűn, amelyet az ember elkövet, a testén kívül van, de a kicsapongó a tulajdon teste ellen vét.” (1Kor 6,13b.15.18)

• „Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok? Nem tudjátok, hogy nem vagytok a magatokéi? Nagy volt a váltságdíjatok! Dicsőítsétek meg Istent testetekben!” (1Kor 6,19-20)

Útjelző

Gyulai Pál költőnk az Igazság és hamisság című költeményében így ír:

Elindul az Igazság. / Vele megy a Hamisság; / Édes testvér mindkettő, – / Mért? Tudj’ a Teremtő. /

Anyjok varrt két tarisznyát, / Sütött nekik pogácsát, / Mindeniknek húszat szánt / S betarisznyált egyaránt.

Ehetnék a Hamisság: / „Hallod-e te, Igazság, / A tiedből ennék tán, / Az enyimből azután!”

„Jó lesz, jó lesz, együnk hát” / megkezdik a pogácsát. / S míg benne tart egy hétig, / Morzsolgatják mindétig.

Fiatal vagyok és gondolkodom

Amikor szenvedést látok, tapasztalok, mindig úgy érzem, elevenemen áthatol, együtt érzek a szenvedővel, ugyanakkor emberi mivoltom tehetetlenségét tapasztalom meg. Fáj, ha más szenved, fáj, ha én szenvedek. A miért-re nem is akarom a választ keresni. Mert tudom, hogy a szenvedésnek az egyik legelső forrása nem más, mint maga az ember: vagy én vagyok az oka, vagy másokban kell az okot keresni. Szánalmas vagyok, amikor szenvedésre ítélem magam, s nem törekszem a megoldásra. Mert az ilyenre megoldások mindig vannak, de azt kinek-kinek magának kell azt megtalálni.

Pitypang

Egyszer már tapasztaltam Szent Filoména hatásos közbenjárását ügyemben, és mert a következetesség így mondja, ismét segítségét kértem, pontosabban betartottam a kilencedét, és újra meghallgatott.

Pitypang

A kolozsvári ferences szerzetesek ebben az évben is megrendezik az Assisi Szent Ferenc Iskolája elnevezésű tábort a csíksomlyói ferences kolostorban. A szervezők, Pantea Tibor kolozsvári ferences házfőnök és Orbán Szabolcs tartományfőnök azokat a 4–8. osztályos tanulók jelentkezését várják, akik július 18–21. között Csíksomlyón részt szeretnének venni egy olyan táborban, amely lehetőséget nyújt Assisi Szent Ferenc életének megismerésére, életpéldájának elmélyítésére és arra, hogy a résztvevők új ismeretségeket, barátságokat alakíthassanak ki. A tábor részvételi díja 30 lej. A résztvevők hozzanak magukkal háziorvosi igazolást, amely engedélyezi a táborban való részvételüket, továbbá hálózsákot, habszivacsot (izolírt) és egy kis harapnivalót, amelyet a közös reggelinél vagy vacsoránál megosztanának táborozó társaikkal.

Hírek, hirdetések

A marosszéki Kodály Gyermekkórus és Böjte Csaba a Balatonon

Június végén Siófok a Marosszéki Kodály Gyermekkórust és Böjte Csabát látta vendégül a Balatoni Csillagösvény nevű ötnapos program során. A kórus június 24. és 28. között vendégszerepelt a Balaton-part különböző templomaiban, Siófokon, Hévízen, Balatonalmádiban, Balatonföldváron. Az Európa-szerte ismert és elismert kórus az adományokból szeretné megvalósítani Böjte Csaba célját: egy közösségi házat, a kórusnak szellemi, lelki központul szolgáló kolostort – közölte Kolumbán Tünde, a siófoki önkormányzat szóvivője az MTI-vel. Böjte Csaba és alapítványa az erdélyi Szovátán Tündérdomb néven akar felépíteni egy olyan közösségi helyet, illetve kolostort, ahol a gyermekkar tagjai lehetőséget kapnak az együttlétre és a gyakorlásra. A Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar 2005-ben a Boldogasszony Iskolanővérek zenés missziójának gyümölcseként alakult. A kórus tagjai Szovátáról és a Felső-nyárádmente kis falvaiból valók. A nővérek kórusszervező tevékenysége és a gyerekek lelkesedése nyomán született meg a Tündérkert Iskola, egy iskolarendszeren kívüli komplex zenei műhely, mintegy 250 gyermeknek ad lehetőséget az aktív muzsikálásra, a zenei anyanyelv megőrzésére. A kórus tavaly a Bécsben megrendezett Summa Cum Laude nemzetközi kórusversenyen 19 nemzet 34 együttese közül az első helyen végzett. (MTI/MK)