Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Fiatal vagyok és gondolkodom

„Az ember csak azt ismeri meg igazán, amit megszelídít – mondta a róka. – Az emberek nem érnek rá, hogy bármit is megismerjenek. Csupa kész holmit vásárolnak a kereskedőknél. De mivel barátkereskedők nem léteznek, az embereknek nincsenek is barátaik. Ha azt akarod, hogy barátod legyen, szelídíts meg engem.

– Jó, jó, de hogyan? – kérdezte a kis herceg.

– Sok-sok türelem kell hozzá – felelte a róka. – Először leülsz szép, tisztes távolba tőlem, úgy, ott a fűben. Én majd a szemem sarkából nézlek, te pedig nem szólsz semmit. A beszéd csak félreértések forrása. De minden áldott nap egy kicsit közelebb ülhetsz…” (Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg)

A mai társadalomban sok minden könnyebb lett, mint régen: távolságok mondhatni nincsenek, a világ bármelyik pontjáról beszélhetünk egymással, egészségünket is gyógyíthatjuk egyre több csodagyógyszerrel. Mégsem vagyunk boldogabbak, mint száz évvel ezelőtt. Hiszen magányosak vagyunk, talán az emberiség történetében most vagyunk a legmagányosabbak. Talán túl drasztikus kijelentés ez, hisz több mint hétmilliárd ember él a Földön, és ennek ellenére azt tapasztaljuk, hogy egyre több a magányos, depressziós ember.

Antoine de Saint-Exupéry A kis herceg című regényében lényegét megfogva ír a barátságról. A barátságban egymást kell megszelídíteni. Ez a szelídítés kölcsönösen kell történjen, hisz a barátságban nincsen alá- és fölérendelt szerep. A barátságos szelídítés kialakulhat lány–lány, fiú–fiú és lány–fiú között. Sőt a barátságnak nem feltétele az, hogy a felek egyformán gondolkodjanak, egyformán viselkedjenek, egyforma hobbijuk legyen vagy egyforma nyelven beszéljenek. A barátság tehát sokféleképen és különböző emberek között létrejöhet, kialakulhat. A kérdés az, hogy ki az igazi barát, én hogyan lehetek jó barát.

Attól, hogy valakit a Facebookon bejelölök, nem leszünk barátok, csak ismerősök. A jó barát nem az, aki meghív egy sörre vagy egy üdítőre. A jó barát az, aki áldozatot tud hozni a barátjáért. Ha baj van, nem elrohan, hanem ott marad. A jó barát nemcsak szépeket és jókat mond barátjának, hanem amikor kell, megmondja a barátja hibáit, figyelmezteti tévedéseire, arra, hogy téves úton jár. A jó barát pedig meg is hallgatja a kritikát. A barátság kölcsönösen egymás önzetlen, őszinte elfogadására kell épüljön.

Jézus Krisztus a barátságra is példát mutatott, hisz tanítványai nem diákjai voltak, hanem a barátai, testvérei. A jó barát ugyanis egyben testvér is. Ahogy Hofi mondta: „Egyedül nem megy”, barát nélkül nem lehet élni, ezért törekedjünk egymás őszinte megszelídítésére, minden nap üljünk mi is embertársaink közelébe, és merjünk áldozatot hozni egymásért.