Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Egy falat a léleknek

 Nem véletlen, hogy sokan mondják: „Vonz engem Krisztus, de kiábrándítanak a keresztények”.

•  Igen, mert a középszerű, lanyha, átlagos keresztény élet nem vonzó, nem mond semmit másoknak. A középszerű keresztény élet olyan, amit nem érdemes megélni.

• Azt várjuk el másoktól, hogy tökéletesek legyenek. S miközben ezt várjuk, bennünk kevésbé van meg a törekvés… Való igaz, hogy kevésbé sikerül tökéletesnek lennünk, viszont mindig megvan a lehetőség arra, hogy olyanok legyünk, akik szeretnének előre haladni. Olyanok, akik valóban hisznek Istenben, akikben meg van a sodrás az Isten felé.

• Ha nem is tökéletesek, de legalább hitelesek legyünk. Mit jelent ez? Azt, hogy teljes valónkkal odaadjuk, elkötelezzük magunkat. Például nem elég azt tenni, amit tennünk kell. Szükség van a hitre. Hinni abban, amik vagyunk, és amit csinálunk.

• Senki sem adhatja azt tovább, amije nincs. Akinek egy erős istentapasztalatban volt része, csak az tudja ezt mások számára továbbadni. Például hogyan adhatom tovább másoknak az evangéliumot, ha nem élem, ha nincs egy mély tapasztalatom az evangéliumi életről?

• Mit kell tennem? Először is engednem kell, hogy az Úr Jézus legyen az, aki éltet. Mert ha ez nincs meg, ha nem belőle és általa élek, akkor – mind tettben, mind szóban – csak szószátyár leszek, és nem tanúságtevő.

• A világnak, a te környezetednek nincs szüksége szószátyárra. Igaz, hiteles tanúra van szüksége. Ahogyan VI. Pál pápa mondta: „A mai világ szívesebben figyel a tanúságtevőkre, mint a tanítókra”.