Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Véget ért Szilágyi Mátyás mandátuma 

Négy éven át volt Szilágyi Mátyás Magyarország főkonzulja Kolozsváron, ahonnan mandátuma lejártával távozik. Búcsúztatására fogadást tartottak június 15-én a kolozsvári Római Katolikus Nőszövetség Szentegyház utcai tetőtéri dísztermében. Jelen volt Füzes Oszkár bukaresti nagykövet, valamint számtalan erdélyi jeles személyiség. Csaknem egy órán át kígyózott a sor, a politikai, társadalmi, kulturális és hitélet szereplői személyesen búcsúztak el Szilágyi Mátyástól, megköszönték, hogy példásan igyekezett az erdélyi közösségre figyelni, mindenütt jelen lenni, szóval-tettel segíteni, nemzettudatában erősíteni az erdélyi magyarokat. Eljött a leköszönő főkonzul munkássága iránti elismerését kifejezni dr. Pap Géza, az Erdélyi Református Egyházkerület, Bálint Benczédi Ferenc, az unitárius, Adorjáni Dezső Zoltán az evangélikus-lutheránus egyház püspöke, Mihai Todea görögkatolikus általános helynök. Egyházunkat Kovács Sándor kanonok, főesperes és a BBTE Római Katolikus Teológia Karának tanárai, szerzetesek, szerzetesnők, papok képviselték. Jelen volt Swartz Róbert, az izraelita hitközség elnöke. Dr. Jakubinyi György érsek és helynöke, Potyó Ferenc elfoglaltságuk miatt – a főpásztor Tamás József segédpüspökkel a dublini eukarisztikus kongresszuson vett részt, utóbbi bérmált a Székelyföldön – írásban fejezték ki köszönetüket Szilágyi Mátyásnak a segítőkészségért, biztosítva a diplomatát, hogy imáikba foglalják.


Beszédében Szilágyi Mátyás munkája súlypontjairól szólt: „Nagy hangsúlyt fektettem a kulturális tevékenységekre. A jövőben szeretnénk elősegíteni egy Kolozsvári Magyar Kulturális Intézet megalapítását. Nagyon sok kellemes és felemelő élményben volt részem. […] Jártam a gyulafehérvári székesegyházban is, felmásztam a toronyba, jártam a fedélszék fölött.”

Az erdélyi magyarok érzés- és gondolatvilágát megértő és átérző Szilágyi Mátyást méltatta dr. Sipos Gábor, az Erdélyi Múzeum Egyesület elnöke és Dáné Tibor Kálmán, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület elnöke – mindketten díszoklevelet adtak át a diplomatának –, valamint Bálint Júlia az Örmény–Magyar Baráti Társaság képviseletében.