Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Médianapot szervezett a nagyváradi püspökség és az Erdélyi Mária Rádió június 18-án, szombaton a váradi püspöki palota dísztermében. A szervezők mottóul Boldog II. János Pál pápa néhány, a témára vonatkozó mondatát választották: „A Szentírás emlékeztet bennünket arra, hogy a szavaknak rendkívüli hatalmuk van, és egyesíteni tudják a népeket vagy megosztani őket, a barátság kötelékeit megteremtve vagy ellenségeskedést szítva. Ez nemcsak azokra a szavakra érvényes, amelyeket egy személy kimond a másikról: e gondolat vonatkozik a kommunikáció minden területére, bármely szinten történjék is. A modern technológiák előzmények nélküli lehetőségekkel rendelkeznek a jó munkálásában.” A házigazdák nevében Böcskei László püspök köszöntötte a megjelent sajtósokat, és ami ritkán történik, bőséges köszönetet mondott azért, ahogyan az egyházi és világi sajtóban dolgozók a katolikus eseményeket a média eszközeivel tolmácsolják, azért a munkáért, amit e szolgálat érdekében kifejtenek sokszor a pihenőidőt, szünnapokat feláldozva.


Kovács Zsolt irodaigazgató és Boldizsár Izaballa, a Mária Rádió munkatársa vezette és konferálta a napot, amelynek első részében Giosanu Leonardnak, az Erdélyi Mária Rádió műsorigazgatójának előadása hangzott el arról, hogy lehet-e a mai médiában a jó hír is olyan hangsúlyosan jelen, mint ahogyan a rossz hírt tálalják. Ezt a témát vitatták tovább a résztvevők az ezt követő kerekasztal beszélgetésen, aminek összefoglalóját élőben közvetítette egy rövid szünet után a rádió. A találkozó közös imával és a kertben megrendezett agapéval ért véget.

A kötetlen együttlét során megfogalmazódott, hogy a magyar nyelvű katolikus médiában dolgozók nagyon igényelnék a találkozások folytatását, hiszen sok olyan téma vetődött fel, aminek alaposabb megtárgyalása szükséges. Ahhoz, hogy a romániai magyar katolikusok hangja egységesen, s ettől erőteljesen meg tudjon szólalni, egy közös stratégia látszik szükségesnek, annak egyeztetése, mit és hogyan szeretne megjeleníteni magáról a médiában a helyi egyház. Jó volt hallani, hogy a váradi püspöknek erről dokumentált véleménye van, és ennek alapján fogalmazza meg elvárásait. Ő is az egyháznak mint emberek krisztusi közösségének az életét szeretné a média tolmácsolásával a világ elé tárni, az egyháznak a plébániákon, a keresztény közösségekben zajló életét tartja fontosnak megmutatni a krisztusi üzenet fényében. Mind Böcskei László püspök, mind Szatmári Ferenc, az Erdélyi Mária Rádió elnöke a jövő feladatai közt a további találkozást  fontosnak látta, s  ígérte, hogy a lehetőségekhez mérten a párbeszéd folytatásának lehetőségén munkálnak majd. Mindezt azért, hogy a média hatékony használata eszköze lehessen az evangélizálásnak, hogy a keresztény örömhír a médiában mint jelentős üzenet megjelenhessen.