Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

A kereszténységgel egyidős a családpasztoráció, hiszen az örömhír első hallgatói is családok vagy családtagok voltak. Nyilván az egyház kétezer éves története folyamán a családpasztoráció különböző arculatot öltött az egyes korszakok teológiai tanításába ágyazódva, az utóbbi évtizedekben a családok lelkipásztori gondozása kiemelkedő helyre került.

Bár kis lépésekben, de a váradi egyházmegyében is történtek ilyen irányú kezdeményezések, az éves lelkipásztori programban több alkalommal megjelentek családokkal kapcsolatos rendezvények. A tavasz folyamán zajlott, családosoknak szóló programok sorozatában mérföldkő volt a papi koronagyűlés. A rendezvény vendégelőadója Szénégető István, a gyulafehérvári egyházmegye családpasztorációs referense volt. Június 8-án a nagyváradi Szent László iskolában tartott előadást

A jegyespasztoráció alappillérei és Házascsoportok és a plébánia címmel. Az egyházmegye papsága az egyház családokról szóló tanításán túl konkrét gyakorlati tanácsokkal gazdagodott, melyek segítségével a helyi plébániákon is foglalkozhatnak majd a családos csoportokkal. A délután folyamán az egyházmegyei Laikusképző Központban folytatódott a program, kiscsoportokban keresték a családpasztoráció lehetséges útjait az egyházmegyében. Az egymástól való tanulás és kölcsönös biztatás jellemezte e beszélgetéseket, különböző régiók és generációk képviselői mondták el tapasztalataikat. Örömmel osztották meg a pozitív élményeket, választ, megoldási lehetőséget kerestek a problémás helyzetekre.

A résztvevők megtekintették az iskola új épületét is, melyet a vincés nővérek bocsátottak az egyházmegye részére oktatási célzattal. Az esti órákban az előadó találkozott a nagyváradi családosok csoportjával is, akik örömmel hallgatták az előadó beszámolóját az erdélyi családpasztorációról. Szénégető István lelkesen biztatta a jelenlevőket az elköteleződésre, az összetartásra. Felbuzdulva a látottakon–hallottakon többen is elkötelezték magukat a családpasztoráció mellett. Többször elhangzott: a családpasztoráció sikere a lelkipásztor ügybuzgalmán és a családok elköteleződésén, imáján múlik.

A következő hónapok feladata a plébániai, esperesi körzeti családcsoportok létrehozása, akiket családreferensek fognak koordinálni. Ez a foglalkozás az őszi egyházmegyei családosok találkozójára fókuszál, amelyre az egyházmegye plébániáiról várják a családos csoportokat.