Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Az utóbbi két év során a temesvári székesegyháznál újabb felújítási munkálatokra lehettek figyelmesek az arra járók. Ezúttal a dóm kapuzatainak restaurálásán dolgozott egy kisebb csoport. Irányítójuk az ausztriai Huber Walfrid szobrászművész, vasműves – tökéletesen beszél magyarul –, aki tizenhat esztendeje látogatja rendszeresen a temesvári egyházmegyét, hogy munkájával segítse az itteni templomok megszépítését. Nagyobb munkálatra 2004-ben kérte fel Roos Márton püspök, akkor az újonnan épült resicabányai Szentháromság templom oltárát, az ambót és a tabernákulum-tartót faragta ki ruszkicai márványból, oltárképet helyettesítő kompozíciót készített vasból, vörös- és sárgaréz-díszítéssel, továbbá gyertyatartókat bronzból. Jelenleg a Szent György székesegyház öt kapujának restaurálásán dolgozik. Munkatársai Pliem Joseph asztalosmester és fia, Pliem Hubert díszműlakatos Ausztriából, valamint Molnár Péter debreceni vasműves, kovács.

Huber úr, milyen munkálatokra volt szükség a kapuzatok felújításakor?

A dóm mind az öt, kétszárnyú kapujának vasalásán dolgoztunk. A pántokat, a zárakat, a sarokvasakat, a kilincseket és a díszítményt tisztítottuk, javítottuk, ha pedig szükség volt rá, újakkal helyettesítettük. A székesegyház kapuin mindössze három eredeti zár maradt, a többit cserélni kellett. A régi sildek is olyan rossz állapotban voltak, hogy ugyancsak cserélni kellett. A kapuzatok belső vasalása kevésbé károsodott, mint az időjárás viszontagságainak kitett külső.

Ezeket a munkákat hol végezték?

Otthon, a Bad Pirawarth-i műhelyemben. Itt már csak a visszaszerelést végezzük, valamint kisebb javításokat, hogy a kapuk jobban zárjanak.

A temesvári székesegyház mellett hol vállalt még munkát?

Még két templom vár felújításra: az otthoni, ahol a helyi építkezési bizottságnak is tagja vagyok, valamint egy hozzánk közel lévő kegyhely temploma. De más feladatokat is elvállalok: díszműlakatosi munkákat, de kovácsmester is vagyok, mivel a faluban, ahol lakom, a földművesek is hozzám fordulnak, ha hegeszteni, ekevasat kalapálni kell. Ezen kívül oktatok is, a Bécsi Műemlékvédelmi Hivatal műhelyében a lakatosoknak, vasműveseknek és kovácsoknak tartok tanfolyamokat. Igyekszem átadni a fiataloknak a stafétabotot, mert jövőbeni tervem az, hogy visszatérek a szobrászathoz. Sok vázlatom, sok új ötletem van, ami megvalósításra vár.

Ezek szerint ez az utolsó „kirándulása” Temesvárra?

Nem, októberben még jönnöm kell, hogy felszereljem a székesegyház oldalbejárataira a kilincseket. Szeretek Temesváron, mert úgy érzem, hogy itt barátok várnak, fogadnak.

Köszönjük a beszélgetést, további sikereket kívánunk a munkájában.