Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Június 7–12. közt első ízben vett részt a Rómából érkezett Fra’ Matthew Festing, a Szuverén Máltai Lovagrend nagymestere romániai látogatáson, s ennek keretében a csíksomlyói pünkösdi búcsún is. A herceg, aki bíborosi címet visel, június 7-én, az államfő meghívására érkezett Romániába. A Máltai Lovagrend a katolikus egyház egyik hivatalos rendje, amely egyben lovagrend. Európa legkisebb szuverén állama: Málta szigetén, Valetta városában alig egyetlen négyzetkilométernyi területű félszigettel rendelkezik. Mint nemzetközi jogalany a Szentszékkel és több mint száz állammal, köztük Romániával tart fenn diplomáciai kapcsolatot. Ezért nagykövete van Romániában Franz Alfred von Hartig személyében, ő fogadta és kísérte Fra’ Matthew Festing nagymestert, akit mint egy szuverén állam vezetőjét államfőnek kijáró tisztelet és hivatalos fogadás illet.

A Szuverén Máltai Lovagrend szeretetszolgálata a világ 110 országában működő Máltai Segélyszolgálat. Ezek egyike a hazai, amely jelenleg 24 helységben működik.

A Romániai Máltai Segélyszolgálat sepsiszentgyörgyi kirendeltsége fennállásának huszadik évfordulóját ünnepelte június 10-én, pénteken a Krisztus király-plébániatemplomban.

Ennek az ünnepségnek volt díszvendége a rend nagymestere, valamint kísérete, Jean-Pierre Mazery külügyminiszter és Albrecht Boeselager nagyispotályos.

A nagymester nagy elismeréssel nyilatkozott a sepsiszentgyörgyi fiókszervezetről, amelyet létszáma és tevékenysége tekintetében Európa egyik mintaközösségeként emelt ki. A háromszéki szervezet gyerekektől nyolcvanévesekig sok önkéntest foglalkoztat, mindannyian mély istenhittel az emberek iránti szeretet által vezetve végzik önkéntes munkájukat. A vendég meglátogatta a máltaiak mikóújfalusi táborát is, valamint helyi elöljárókkal találkozott a Kovászna Megyei Tanács székhelyén, ezt követően ebéden vett részt a szolgálat sepsiszentgyörgyi székhelyén. A Krisztus király-templombeli ünnepi szentmisét követően emlékplakettet vett át Puskás Bálint alkotmánybírótól, máltai lovagtól, a szolgálat romániai tiszteletbeli elnökétől.

Fra’ Matthew Festing nagymestert előzőleg Bukarestben Traian Băsescu román államelnök fogadta, aki a segélyszolgálat húszéves jubileuma alkalmával kitüntetést adományozott a szolgálatnak: az Or­szágos Érdemrend Parancsnoki Keresztjét az országos elnök, Dénes Mihály máltai lovag vette át. A bukaresti látogatás során Fra’ Matthew Festing nagymester minisztériumok vezetőivel találkozott: Cseke Attila egészségügyi, Sebastian Lăzăroiu munkaügyi és Elena Udrea idegenforgalmi és fejlesztési miniszterrel folytatott tárgyalást – tudtuk meg a nagymestert romániai útjára elkísérő Barla Zsuzsától, a Romániai Máltai Segélyszolgálat főtitkárától.

Az Elena Udrea miniszterrel folytatott tárgyalás egyik témája a mikóújfalusi ifjúsági tábor korszerűsítése volt. Ennek állami finanszírozásáról együttműködési megállapodás született a Kovászna megyei önkormányzat, a Romániai Máltai Segélyszolgálat háromszéki fiókszervezete, illetve Mikóújfalu önkormányzata között. A közel ezeréves lovagrend nagymestere a tanácskozást követő sajtótájékoztatón elismerően szólt a Szé­kelyföldről, Európa egyik legszebb régiójának nevezte, s elmondta, sokat hallott róla korábban, de mindeddig nem nyílt lehetősége meglátogatni. „Bár a mi múltunk nem vetekedhet a lovagrend történetével, azzal vigasztaljuk magunkat, hogy a közel ezer év sokszor húsz esztendőből áll össze – mondta Puskás Bálint.

Fra’ Matthew Festing Csík­somlyón június 11-én, szombaton részt vett a pünkösdi búcsún is, azt megelőzően a csíkszeredai püspöki hivatalban találkozott a gyulafehérvári főegyházmegye érsekével, dr. Jakubinyi Györggyel és segédpüspökével, Tamás Józseffel is.

A rend és a magyarok találkozásának egyébként igen hosszú története van: a magyarok és az ispotályosok oklevéllel igazolható első találkozása a 12. század első felében történt. Petronilla magyar nemes hölgy házat vett Jeruzsálemben, amelyet a magyar zarándokok ispotályának szánt. A johanniták 1138-ban telepedtek le Székesfehérvárott, Mór esztergomi érsek 1156-ban rendházat építtetett számukra. Jelentőségüket jellemzi, hogy II. Endre király, és utána minden Árpád-házi uralkodó és herceg a rend adományosa, azaz donátusa volt. Károly Róbert és Nagy Lajos uralma idején a vitézek befolyása, hatalma megnövekedett, szerepük a legtöbb hadjáratban kimutatható.