Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Démonok kívül-belül Jitianu LiviuElőadás a kolozsvári Keresztény Értelmiségi Kör keretében

Izgalmas és gondolatébresztő előadást tartott dr. Ji­tianu Liviu docens, a BBTE Római Katolikus Teológiai Kar filozófia- és dogmatikaprofesszora Démonok a 20. században címmel december 14-én, szerdán a kolozsvári Szent Mihály Római Katolikus Nőszövetség dísztermében, a KÉKK szervezésében.

Nem könnyű téma – jegyezte meg mindjárt az előadása elején a professzor. A démonokról szóló diskurzust ugyanis az teszi nehézzé, hogy kívül esik a személyes tapasztalat horizontján, ellentétben például az emberi egzisztenciát alapjaiban érintő kérdésekkel, mint lét, idő, szabadság, halál. Személyes életünkben sem angyallal, sem démonnal nem találkozhatunk. Kivéve persze az olyan extrém, elszigetelt eseteket, mint amilyenről az előadás elején beszámolt: az Adolf Rodewyk könyvében leírt ördögtől megszállott nővér esetét.

Az előadás mégsem ezen a felvetett vonalon haladt tovább, érzékeltetve, hogy az ördögtől való megszállottság bármennyire is mellbevágóan valóságos tapasztalat, mégis megmarad az extrém szélsőségek peremvidékén. Az előadás bőséges anyaga, hivatkozott forrásai inkább azt mutatták meg, hogy a démonok kapcsán körüljárható legfontosabb probléma a világban mindenütt ránk leselkedő rossz kérdésköre. Habár az apokrif evangéliumok, valamint a középkor gazdag képi világot épített ki, amelyben a démon mintegy testet öltött, ez a burjánzó képiség veszélyes is – jegyezte meg az előadó.
A démon kedvelt témája a művészeteknek és a folklórnak, de mindezen területek az emberi lényegen kívül helyezik a rosszat. Ma már sokkal közelebb áll hozzánk az a gondolkodási irány (így például Carl Gustav Jungé), amely szerint az emberhez lényegében tartozik hozzá, hogy a létezés extrém szélsőségeit, a pokoli és az angyali világot is magában foglalja.

Az előadás gazdag, egymással feleselő forrásanyaga mintegy szintézisbe került az egyház tanításának ismertetésében. Az egyház ugyan keveset beszél a démonok világáról, ám mindez azért van, mert a démonológia nem egyenrangú a megváltás tanával. A megváltás a hitünk szíve – tette hozzá az előadó –, és az ember eredendően az üdvösségre teremtetett. Az egyház ugyan nem zárja ki az ördögtől való megszállottság lehetőségét, de a remény teológiáját kell szem előtt tartanunk, az örökkévalóság megígért ajándékát.