Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

A Megtestesült Bölcsességről Nevezett Szemináriumban december 17-én Darvas Kozma József plébános tartotta a decemberi lelkinapot, a szeretetről elmélkedve. Tizenegy órakor kezdődött a második elmélkedés. Rendhagyó módon az egyik elmélkedés során magyarságtörténeti áttekintést nyújtott a kispapoknak, különös tekintettel Szent László személyére. A negyedik adventi gyertya ünnepélyes meggyújtásakor Bojtor Attila György diakónus mondott szentbeszédet, aki kiemelte, hogy Mária és József példája nyomán meg kell értenünk: „mindennek a kulcsát már Jézus neve magában hordozza: Isten megment”.