Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Fotó: Fodor GyörgyAz iskolaalapító, -építő főpapra, dr. Hirschler Józsefre halálának 80. évfordulója alkalmából emlékezett a kolozs-dobokai római katolikus főesperesség december 12-én, hétfőn. Az emléknap délelőtt Hirschler József síremlékének megkoszorúzásával kezdődött a Házsongárdi temetőben. Délután  a kolozsvári Szent Mihály Nőszövetség díszterme adott otthont az ünnepi műsornak.

Kovács Sándor főesperes-plébános előadása  Hirschler életútjáról és munkásságáról szinte megdöbbentő erővel hatott: mennyi mindent köszönhet Kolozsvár és az erdélyi magyarság ennek a reneszánsz lelkületű főpapnak! 1906-tól 1936-ban bekövetkezett haláláig mindvégig Kolozsvár élén állt plébánosként, kanonokként, pápai prelátusként. Római Katolikus Leánynevelő Intézetet építtetett – a Marianumot –, de emellett még számos téren gazdagította szűkebb pátriájának hitéleti, kulturális és közösségi életét. Egyszerre volt otthon a gyakorlati: egyházszervezési és iskolateremtő, valamint az elmélyülést kívánó tudós-művészi munkában. Kovács Sándor Hirschler életútjának esszenciájaként, üzeneteként fogalmazta meg, miszerint a katolicizmusnak minden téren meg kell teremtenie a maga kézzelfogható, felmutatható értékeit. Hirschler József minden megnyilvánulásával erre törekedett. 

A rendezvényen közreműködött a Szent Mihály Római Katolikus Nőszövetség, valamint a Szent Mihály Caritas Szervezet. A dr. Potyó István karnagy által összeállított zenei műsorban a Báthory István Elméleti Líceum diákjai Johann Sebastian Bach, Giulio Caccini és Gabriel Fauré művekkel örvendeztették meg a közönséget. Az emléknap Hirschler József lelki üdvéért felajánlott szentmisével zárult a Szent Mihály-templomban. (fleisz)