Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Hetven éve halt meg Rill Albert. Medgyesen született 1886. november 18-án. A gimnáziumot Udvarhelyen, a teoló­giát Gyu­la­fehérváron végezte. Pappá szentelte 1909. június 27-én Mailáth G. Károly püspök. Brassóban káplán. 1914–1918 között  tábori lelkész. Szent­ivánlaborfalván, Marosludason, Kilyénfalván, Petro­zsényban, majd Szerdahelyen plébános. Ott is halt meg 1946. december 29-én, 60 éves korában.

 

Ötven éve halt meg Rácz Vince. Ozsdolán született 1816. november 1-jén. A gimnáziumot Kézdivásárhelyen, a teológiát Gyulafehérváron végezte. Pappá szentelte 1924. július 6-án Mailáth G. Károly püspök. Szárhegyen, Marosvásárhelyen és Gyulafehérváron káplán, Gyergyóújfaluban, Széken, Gyimesközéplokon esperes-plébános. Itt is halt meg 1966. december 6-án.

 

Harminc éve haltak meg:

Szőcs Béla. Brassóban született 1901. február 28-án. A gimnáziumot Brassóban, a teológiát Gyulafehérváron végezte. Pappá szentelte 1924. július 6-án Mailáth G. Károly püspök. Csík­szentdomokoson, Tordán és Marosvásárhelyen káplán. Tölgyesen, Sinfalván, Türkösön, Csíkdánfalván, majd Kápolnásfaluban plébános. 1980-ban nyugdíjas. Meghalt Brassóban 1986. december 12-én. Sírja a türkösi katolikus temetőben van.

 

Orbán Dezső. Brassóban született 1906. október 28-án. A gimnáziumot Brassóban, a teológiát Gyulafehérváron végezte. Pappá szentelte 1932. június 12-én Mailáth G. Károly püspök. Nagykászonban, Torján és Gyergyóalfaluban káplán. Gyergyó­béká­son, Magyarláposon, Csákigorbón, Radnalajosfalván, Bonc­hidán, Magyarszarvaskenden, Magyarfenesen, Gyergyó­csoma­falván, végül Székelyhodoson plébános. 1980-ban nyugdíjas. Meghalt Brassóban 1986. december 13-án.

 

Húsz éve haltak meg:

Áib Sándor szatmári egyházmegyés. Született 1945. július 7-én Máramarosszigeten. A teológiát Gyulafehérváron végezte. Pappá szentelte 1969. április 13-án Márton Áron püspök. A szatmári egyházmegyében működött. 1991–93 között Gyulafehérváron teológiai tanár. Utána visszatért a szatmári egyházmegyébe. Meghalt 1996. december 12-én Sárközújlakon, 51 éves korában.

 

Nagy Imre. Esztelneken született 1932. december 16-án. Teológiai tanulmányait Gyulafehérváron végezte. Pappá szentelte 1962. május 31-én Márton Áron püspök. Gyergyószentmiklóson és Marosvásárhelyen káplán. Futásfalván, Csíktaplocán plébános, Kézdivásárhelyen főesperes-plébános, utána Kézdikőváron plébános. Itt halt meg 1996. december 16-án, 60 éves korában. Esztelneken temették.

 

Bajzáth Károly. Brassóban született 1936. augusztus 15-én. A gimnáziumot Brassóban végezte, a teológiát Gyulafehérváron. Pappá szentelte 1961. december 8-án Márton Áron püspök. Miklósváron, Szentivánlaborfalván, Mezősámsondon és Nyárádköszvényesen plébános. Meghalt 1996. december 16-án, 60 éves korában.

 

Kenderesi Szabó Béla. Tövisen született 1912. szeptember 30-án. Tanulmányait Gyulafehérváron végezte. Pappá szentelte Vorbuchner Adolf püspök 1937. március 13-án. Zetelakán, Szászrégenben és Kolozsváron káplán. 1944 őszén mint menekült az anyaországban működött különböző helyeken. Utána Tölgyesen lelkész, majd 1945-től Kapnikbányán plébános. 1959-ben börtönbe került, különböző helyeken szenved. 1964-ben szabadul. Utána Tövisen plébános. Tiszteletbeli kanonok. – Mint kapnikbányai plébános ő volt kispapkorom lelki atyja. Tövisen sokszor felkerestem és a búcsúkon is részt vettem. Halála váratlanul ért, egy figyelmetlen gázmérgezés következtében, 1996. december 18-án, 84 éves korában halt meg. Tövisen temették. Sajnos csak későn értesültem az esetről.

 

Bartalis Tamás. Szárhegyen született 1913. június 5-én. A gimnáziumot Marosvásárhelyen, a teológiát Gyulafehérváron végezte. Pappá szentelte Ditróban Vorbuchner Adolf püspök 1937. március 21-én. Csíkszentmártonban, Csíkszentmiklóson, Csíkszentdomokoson káplán. Mezősámsondon, Nyárád­kösz­vé­nyesen plébános. Már az 1980-as években nyugdíjba vonult és házi munkákkal, kertészettel töltötte idejét. Meghalt Maros­szentgyörgyön 1996. december 30-án, 83 éves korában.