Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Évzáró est a FIF-nél

Sikeres esztendőt zárt a Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség. Ezt ünnepelték december 16-án Székelyudvarhelyen a Kis Szent Teréz plébánián a szervezet vezetői és önkéntes munkatársai, valamint támogatói. A hálaadó est keretében visszatekintettünk rendezvényeinkre, az elmúlt esztendő sikereire, gyümölcseire. Sok lelkes, tenni akaró fiatal közös munkája és Istenre figyelése tette gazdaggá a szolgálatunkat az idén: Erdélyi Krakkó – Csíksomlyón Ifjúsági Találkozó, TSZ (Teljes Szívvel ifjúsági csoportvezető képzés), Resurrexit – Missziós zeneműhely, FIF Kupa (Ifjúsági csoportok sportrendezvénye) – csak a nagyobb eseményeinkről téve említést.

Tevékenységeinkben a vezérelvünk: „Fiatalok a fiatalokért”, ennek jegyében valósultak meg a FIF programjai.

A hálaadó est keretében Tamás Barna ifjúsági lelkész és a szolgálatunkba bekapcsolódó paptestvérek koncelebrálásával egy szentmisében adtunk hálát az év minden kapott kegyelméért, a fiatalokért az egyházmegyénkben. Ezt követően jókedvű ünnepléssel telt az este. A Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség eseményeiről bővebben a fif.ma oldalon vagy a facebook-oldalon olvashatnak.