Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

A Romániai Püspökkari Konferencia jóváhagyásával a Romániai Caritas Konföderáció országos gyűjtési akciót kezdeményezett a Bosznia-Hercegovina és Szerbia katasztrófa sújtotta lakosságának megsegítésére. Előző lapszámunkban a Thomas Hackal készített interjút olvashatták, melyben a Romániai Caritas munkatársa a Bosznia-Hercegovinában szerzett személyes tapasztalatairól számolt be. Alábbiakban Jakubinyi György érsek felhívása olvasható a vasárnap szervezett gyűjtéssel kapcsolatosan: 

Májusban az utóbbi 120 év legsúlyosabb árvize zúdult Bosznia-Hercegovina és Szerbia nagyon sok településére, földönfutóvá téve azok lakosainak jó részét. Több százezres nagyságrendű azon károsultak száma, akik mindenüket elveszítették. Több mint 40 ember halálát okozta a nyugat-balkáni árvíz. Boszniában a lakosság egynegyede érintett a katasztrófa által. Több tízezer embert kitelepítettek, 100 000 ház omlott össze, iskolák, kórházak váltak használhatatlanná. Szerbiában a 90-es évek háborúja által okozott kár mértékét meghaladta az idei árvíz okozta veszteség.

A Romániai Caritas Konföderáció, az érintettekkel együtt érző szolidaritás jeleként, országos gyűjtési akciót kezdeményezett. 

A kezdeményezést a Romániai Püspökkari Konferencia jóváhagyta, és ennek napját június 22-re tűzte ki.

Katasztrófa sújtotta embertársainkon emberi és keresztényi kötelességünk segíteni. Létük alapjaitól megfosztott felebarátaink életéből még az emberi élethez szükséges legalapvetőbbek is hiányoznak. Ezek biztosítása, a szenvedőkhöz történő eljuttatása nem könnyű és nem akadálymentes feladat, de mindenképpen elemi keresztényi kötelesség. (Vö. Mt 25,35–45, különösen 25,40).

Tisztelendő testvéreimet és kedves híveimet ezúton kérem, hogy adományaikkal segítsenek a katasztrófa sújtotta vidékek rászorulóin. A befolyt összegeket kérjük a Gyulafehérvári Caritas Román Kereskedelmi Banknál megnyitott, RO46 RNCB 0003 0015 6949 0006 számú bankszámlájára utalni (hivatalos megnevezése: Caritas Alba Iulia, adóhivatali szám: C.F. 4562770) vagy a helyi kirendeltségeknél, munkapontoknál leadni.

A bajba jutott testvéreink megsegítésére szánt adományaikat fizesse vissza a Mindenható Isten, a maga kegyelmi gazdagságából. Újabb áldozatvállalásukért fogadják őszinte köszönetemet és – viszonzásul – főpásztori áldásomat. Imádságos köszöntéssel és hálás szeretettel,

 

Gyulafehérvár, 2014. június 15.
† György s.k. érsek