Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

A szociális testvérek legnagyobb közösségi ünnepe a pünkösd, hiszen alapítójuk, Slachta Margit a Szentléleknek ajánlotta a közösséget, melynek karizmája a Megszentelő Szeretet, vagyis a Szentlélek küldetésében való tevékenykedés. Szabályzatuk szerint olyan munkásokat kíván adni általuk Isten az egyháznak és a társadalomnak, akik a Szentlélekkel különleges kapcsolatban vannak, és ennélfogva képesek a világban dolgozva is megélni az állandó istenkeresést, gyakran feltűnés nélkül, akik a közéletben, a társadalmi élet és az egyházi/spirituális élet különféle területein egyaránt otthon tudnak lenni.

Mernek úttörők lenni, és korszerű eszközökkel élve visznek Lelket a lélektelen világba, ahogyan ezt Slachta Margit hagyta rájuk lelki örökség gyanánt.

A pünkösd éppen ezért az elköteleződések és a jubileumok napja is ebben a közösségben. Az idén két fogadalomra került sor: Czimbalmos Emília és Székely Csilla először tett fogadalmat az evangéliumi tanácsokra és a karizma iránti hűségre, ami a Szociális Testvérek Társaságának negyedik fogadalma.

Az ünnepélyes szentmisét, melynek keretében a fogadalomtétel történt, Darvas-Kozma József esperes-plébános celebrálta pünkösd vasárnapjának délutánján a csíkszeredai Millenniumi templomban. A szentmise elején Far­mati Anna, a szociális testvérek kerületi elöljárója köszöntötte a jelenlévőket, és méltatta az esemény jelentőségét. Darvas-Kozma József prédikációjában a pünkösd titkába vezette be a híveket, miközben utalt az Istennek adott élet szépségére, legyen az szerzetesség, papság vagy akár családi élet. Jelezte, hogy népünknek szüksége van elkötelezett emberekre, akik egészen Istennek adják az életüket, ezért imádkoznunk kell papi és szerzetesi hivatásokért, mert ha nem tesszük, ha nem kérjük, Isten nem fogja ránk erőszakolni őket…

A homília után következett a fogadalom szertartása, melyet a Veni creator himnusz ünnepélyes eléneklése vezetett be. A jelöltek, akik noviciátusukat is ebben a templomban kezdték, kezüket Krisztus keresztjére téve egyenként elmondták a fogadalmi imát, amellyel elkötelezték magukat arra, hogy az ima és a szeretet szellemében a szenvedés enyhítésére, Isten országának építésére törekszenek, majd az elöljáróval együtt az oltáron aláírták fogadalmukat tanúsító szövegüket.

A szentáldozás után a beiktatás szertartása következett: a fogadalmat tevők megkapták a szentmise keretében megáldott, Krisztus-jegyességet jelképező gyűrűt, valamint a társaság ismertető jelét, a Szentlélek-jelvényt és a Szabályzatot, majd a kerület tagjai békecsókkal köszöntötték őket, így jelezvén a két új tag befogadását.

A mintegy kétórás szép liturgia légköre egyszerre volt komoly és megható, ugyanakkor még a humort is megengedően családias, otthonos. Emlékezetes marad nem csak a fogadalmat tévők számára, hanem mindenkinek, aki részt vett ezen az ünnepen és imádkozott értük, és azért, hogy a megszentelt élet egyházközségeinkben a kegyelem soha ki nem apadó forrása lehessen.