Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Pitypang

A nagyváradi Egyházmegyei Katekétikai Központ által a hit évében meghirdetett pályázat interjú kategóriájának egyik díjnyertes dolgozatát közöljük. 

Santovan Mariann-Dóra vagyok, X. C osztályos tanuló, az Érmihályfalvi Mezőgazdasági Főgimnázium diákja. Ebben az interjúban szeretném bemutatni a ma is élő, egyik legidősebb rokonomat, a 94 éves Gócs Margit nagynénémet, aki Érmihályfalván nevelkedett, de jelenleg Margittán él. Kiskorom óta ismerem, és nagyon szeretem. Gyermekkoromban sok szép történetet mesélt nekem, sokfajta imádságot mondott. Kérésemre elárulta, hogy ő is szüleitől és nagyszüleitől tanulta ezeket, ők nevelték hitben is. Később az elemi osztályban a pap és a kántortanító voltak, akik tovább erősítették benne a hitet, akikre szeretettel gondol vissza. Ők arra tanították, hogy az életben ne féljen, mert aki szereti az Istent, azokra vigyáznak az angyalok is. Az elsőáldozás alkalmával nagy örömmel és hálával vette magához az oltáriszentségben jelen lévő Jézust.

Amikor arra kértem, mesélje el élete legmegrázóbb, hitpróbáló élményét, a következőket válaszolta. A második világháború alatt, 1942-ben a németek neve miatt deportálták, bár ő magyar. Ekkor hangosan elkezdett imádkozni, Istentől kért oltalmat, segítséget. A német–lengyel határ közelében levő munkatáborba vitték, ahol embertelen körülmények között tartották fogva több száz társával együtt. Megalázták, megszégyenítették, kigúnyolták. Hónapokon keresztül sötét földalatti bányákban voltak, ahol nem tudták, mikor van nappal vagy éjszaka. Voltak sötét pillanatai, amikor kételkedni kezdett a volt tanító és papja szavaiban, hogy van Isten, vannak őrzőangyalok, akik segítenek rajtunk. A lelki megaláztatások sokkal jobban fájtak neki, mint a testi fájdalmak, a nélkülözés, az éhezés. Akkor és ott, abban a helyzetben hite egy pillanatra megingott, amit mai napig is szégyell, és ezért kéri Isten bocsánatát. Vallását sohasem tagadta meg, és nem feledte el, hogy ki ő, honnan származik. Hazudhatott volna, hogy nem ő a keresett személy, mert akkor elkerülhette volna a sorsát. De akkor hogyan állhatott volna meg Isten ítélőszéke előtt? Abban a helyzetben szívesen vette volna a halált, de életben maradt, mert szívből hitte, hogy Istennek még tervei vannak vele. Két évet töltött el a szenvedések poklában, majd hazajöhetett a családjához. Várták szülei és gyerekei. Életében sokszor érzi Isten jelenlétét és közelségét. Szerinte az Urat imádni azt jelenti, hogy nemcsak akkor kell őt szeretni, amikor jól megy sorsunk, gazdagok vagyunk és egészségesek, hanem akkor is ki kell tartani mellette, amikor próbára tesz, elvesz tőlünk valakit vagy valamit. Aki kiállja a próbát, azt Isten mindig megerősíti és megjutalmazza.

Azt kérdeztem tőle, hogy szerinte a gazdagok között miért olyan sok a hitetlen. Ő csak annyit válaszolt rá, nem tudják, hogyan kell igazán élni. Nincsenek nemes céljaik, csak a vagyonnak élnek, ha akadályokba ütköznek, és már pénzzel nem lehet orvosolni a dolgokat, akkor nincs mibe kapaszkodjanak.

Szerinte a mai fiatalok egy részét nem érdekli a hit, templom, a pap prédikációja. Azt üzeni nekik, higgyenek Istenben, keressék az ő akaratát, találják meg Istentől nekik rendelt életcéljukat. Ne felejtsétek el, hogy a hit az, amit az embertől senki sem vehet el. Megfoszthatnak az emberi méltóságtól, a reménytől, de a hitet te magad tudod erősíteni Isten kegyelméből, de el is veszítheted, ha eltávolodsz tőle.

Az ember három legfontosabb erénye a hit, a remény és a szeretet. Aki értékes ember szeretne lenni az életben, annak szüksége van ezekre a tulajdonságokra. Ezek mind Isten ajándékai, amelyet születésünktől kezdve magunkban hordozunk. Nem számít, honnan származol, milyen nyelven beszélsz, vagy mekkora a vagyonod, Isten oltalma ugyanúgy téged is megvéd. Talán több akadály elé állít, amiktől erősödsz testben és tudatban. Néha elbukunk és megfutamodunk, de nem védhetjük ki a sors akaratát. Örüljünk annak, hogy olyan korszakban élünk, ahol nem törvényellenes és büntetendő vétek a hit megvallása és gyakorlása. Ez figyelmeztet arra is, hogy sokkal könnyebben meg tudunk feledkezni a hitről, elfelejtünk imádkozni, szentmisére járni és a szeretetben élni a mindennapjainkat. A hitben gazdag ember erős és törhetetlen. Olyan ember, akire büszkén felnéznek, példaképként tekintenek rá. Áldja meg az Isten Margit nénémet, adjon neki szeretetben gazdag hosszú életet, hogy továbbra is elláthasson hasznos tanácsokkal és intelmekkel. Hála neki közelebbről megismertem életem célját, így könnyebben tudok értékelni és mérlegelni jó és rossz között.