Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Útjelző

(VIII. parancsolat, 1. rész) 

Isten nyolcadik parancsolata így szól: „Ne tégy hamis tanúságot felebarátod ellen!” (Kiv 20,16). Más szóval: „Ne hazudj, felebarátod becsületében kárt ne tégy!” Ez a parancs tiltja az igazság elferdítését a másokkal fennálló kapcsolatainkban. A Biblia szerint Isten minden igazság forrása. Szava, törvénye igazság (Péld 8,7; 1Sám 7,28; Zsolt 119,142). Jézus Krisztusban is Isten igazsága teljes mértékben megnyilatkozik. „Kegyelem és igazság tölti be!” (Jn 1,14) Ő az igazság. Jézus követője is kitart tanításában, hogy megismerje „az igazságot, amely szabaddá tesz” (Jn 8,32), és megszentel. Jézust követni annyit tesz, mint az igazság Lelkében élni (Jn 14,17).

Az ember természeténél fogva törekszik is az igazságra. Az igazság mint az emberi cselekvés és beszéd egyenessége: az igazságszeretet, őszinteség vagy egyeneslelkűség nevet viseli. Az igazság vagy igazságszeretet erény, amely abban áll, hogy igaznak mutatkozik az ember cselekedeteiben, igazat szól beszédében, kerüli a kétszínűséget, a tettetést és a képmutatást.

Az emberek nem élhetnének együtt, ha nem lenne különösen bizalmuk egymásban, azaz ha nem nyilvánulna meg az igazság. Az igazság erénye pontosan megadja a másiknak, ami neki jár. Krisztus tanítványa is elfogadja, hogy az igazságban éljen. Vagyis hogy Urának példája szerinti egyszerű életet éljen, és megmaradjon az igaságban. Ez mindenkit kötelez tanúságot tenni az igazságról. A kereszténynek az evangélium tanúságtevőjének kell lennie. A hitet kell közvetítenie szóval és cselekedettel. A vértanúság a hit igazsága melletti legnagyobb tanúságtétel. Az élet feláldozása Krisztusért.

Isten a teremtéskor megadta az embernek azt a felbecsülhetetlen ajándékot, hogy gondolatait a beszéd által közölhesse másokkal.

Hosszas kutatások során a francia filológusoknak sikerült megállapítaniuk a Földünk lakossága által beszélt nyelvek és nyelvjárások pontos számát. Ez szerintük 5651-re tehető, de ebből csupán 500-at tanulmányoztak megfelelően. Ugyanakkor egyes kisebb népek vagy etnikai csoportok körülbelül 1400 dialektusa kihalóban van. Földünk nyelvei mintegy kétharmadának nincs saját írásmódja. A legnagyobb nyelvsűrűséget a Himalája hegységben – kb. 160 – és Afrikában, elsősorban a Niger folyó medencéjében észlelték, ahol 280 nyelvet beszélnek. Az abszolút rekordot azonban Új-Guinea tartja, ahol a hárommilliós lakosság 1010 nyelvjárást ismer. A legelterjedtebb nyelv a világon a kínai, ezt az angol követi. Harmadik az orosz nyelv, majd a spanyol és a hindu következik, hatodik a német.

Mindezeken a nyelveken nincs egy olyan perc vagy óra, amelyen nem hangzana el egy hazugság, megszólás, rágalom, káromkodás, erkölcstelenség, gyűlölködés vagy átok… Mekkora nagy szégyene ez az emberiségnek. Hiszen Isten nem ezért adta ezt a nagy képességet az emberiségnek. Azt akarta, hogy legyünk igazmondóak! Vagyis úgy beszéljünk, és akként is viselkedjünk, ahogy a szívünkben érzünk. Azt akarta, hogy ne éljünk vissza a nyelv adományával.

Az igazmondás pedig igen nagy jó. Mert hasonlóvá tesz az igazmondó Istenhez. Megnemesít minket bensőnkben, és bizalmat, biztonságot kelt az emberek között. Ezért kívánja méltán Isten.

Az igazmondás ellentéte a hazugság, amelynek atyja az ördög. Ennek pedig érdekes története van. A teremtés hajnalán történt az édenkertben. Az ördög megkérdezte Évát, az első asszonyt, hogy miért nem esznek a tiltott fa gyümölcséből. Ő ártatlanul azt felelte, hogy Isten parancsolta ezt, és ha megszegik, meg fognak halni. Ám a sátán azt felelte, hogy dehogy halnak meg. Inkább megnyílik a szemük, é olyanok lesznek, mint az Isten! „Tudni fogtok jót és rosszat egyaránt.” (Gen., 3. fej.)

Így csapta be Lucifer az első embert. Hazugsággal és félrevezetéssel. Ő volt az első, aki hazudott, ezért nevezi őt a Szentírás a „hazugság atyjának”.

Akkor Ádám és Éva szemei megnyíltak. Azonnal látták, hogy pucérak, és rászedték őket. Még csak nem is sejtették, hogy Lucifer ezzel az első hazugságával mekkora bajt hozott az emberiségre. Megnyitotta a bűn és a szenvedés árját, amely a világ végéig tart. A sátánnal szemben Isten azonban meg akarta akadályozni a hazugsággal járó bűnt és szenvedést, a kárhozatra jutásunkat is. Ezért már a paradicsomban Megváltót ígért, amely összetöri Lucifer és csatlósainak a hazug fejét. Később a Sínai-hegyen kihirdette a tízparancsolatot, köztük a nyolcadikat is: „Hamis tanúságot ne szólj felebarátod ellen!” Vagyis: ne hazudj! Az idők teljességében el is küldte szent fiát, hogy minket az örök kárhozattól megváltson, és üdvözítsen. Mindannyiunk előtt nyitva áll a mennyország, ha mi is akarjuk!