Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Egy falat a léleknek

• Az igazi istentisztelet nem más, mint engedelmesség, az Isten szava általi és az Isten szava által élt élet. Isten szól hozzám, amely szóra mindig nyitott akarok lenni, olyannyira, hogy egész lényem Istennek adott válasszá legyen.

• Istent akkor tiszteljük helyesen, ha az ő színe előtt engedelmességben, s így akarata által átformálva, Istenhez illően élünk.

• A mi engedelmességünkben mindig akadnak hiányosságok, mert mindig előtolakszik a fontoskodó énünk. És mivel – bármennyire is törekszünk – emberi engedelmességünk mindig elégtelen marad, újra meg újra felszínre kerül bennünk a vágy valamiféle engesztelés után.

• Hogyan kaphatja meg Isten mindazt, amit mi nem tudunk neki megadni? De mi is az, amit mi nem tudunk neki megadni? A tökéletes szeretetet, a tökéletes engedelmességet…

• Isten fia emberré lett. Az ő szeretete, az ő engedelmessége túltesz minden emberi teljesítményen. Isten fia emberré lett, és engedelmessége által testében az egész embert, emberiséget visszaviszi Istenhez.

• Az Úr Jézus – a kereszten teljessé lett engedelmességével – ő maga a tökéletes szeretet. Mindannyiunkat bevon az ő engesztelő áldozatába, engedelmességébe, szeretetébe, amely a mi engedetlenségünket eltörölve átváltoztat bennünket.

• A magunk életszentsége nem elég ahhoz, hogy Istent igazán tisztelhessük. De a testté lett ige, az Isten báránya mindannyiunkat magában hordoz, és így odaajándékozza Istennek mindazt, amit mi meg nem adhatnánk.

• Mindannyiunkat átölel az Úr Jézus mindhalálig való engedelmessége, amely megtisztít, és bevon a legtökéletesebb imádásba, istentisz­teletbe.