Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Az idén is megszervezték a székelyudvarhelyi FVR nyári kirándulását. Június 15-én reggel szentmisével kezdődött a nap a helyi ferences templomban, majd autóbuszra ülve, imádkozva és énekelve áthaladtak a Sóvidéken, a Nyárádmentén. A mikházi ferences kolostornál volt az első megálló. A templomban elénekelték a Naphimnuszt, elimádkozták a Szent Antal-litániát. A kiránduláson részt vett P. Pap Leonárd, a résztvevők őt faggatták a hajdani kolostori életről, és ehhez érdekes információval szolgált Balla Zsigmond, a templom gondnoka is.

A következő állámás Marossárpatak volt, itt P. Bakos Pál OFM gyerekotthonát látogatták meg, amelyet Bakó Ildikó mutatott be. Mind az alkalmazottak, mind az otthon lakói nagyon szívélyesen fogadták a kis csapatot, akiket az itt végzett munka szépsége és nehézsége nagyon-nagyon elgondolkodtatott. Ildikó Marosvásárhelyre is elkísérte a csapatot, elmesélte, hogy a főtér utóbbi felújításakor megtalálták a hajdani ferences templom és kolostor kriptáját, ahol 93-an nyugszanak. A régi templom helyett egy mozitermet alakítottak át templommá az Ady negyedben. Az új templom barátságos, szépen rendezett. Itt volt az utolsó megálló, ahol a résztvevők imádkoztak, énekeltek, hálát adtak az Úrnak a tartalmas napért.