Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

A 2012–2013-as tanévben a Főegyházmegyei Pasztorális Iroda szervezésében Marosvásárhelyen indult a lelkipásztori munkatárs képzés, melynek időtartama három év. A képzési folyamat része a havonta egyszeri – tömbösített – előadássorozat, valamint a nyári tábor, melyet az otthoni készülések egészítenek ki.

2013. június 14–16. között Ivóban zajlott az első évet lezáró tábor, amely lehetőséget nyújtott arra, hogy a résztvevők a gyakorlatban is alkalmazzák a tanév során szerzett ismereteket. Csoportokba szerveződve a tanárok segítségével, irányításával szentségimádást szerveztek és vezettek, a szentmiséket előkészítették, a közös imákat vezették.

Szekeres Dénes kérdésünkre elmondta: „A tábor felejthetetlen emléket hagyott szívünkben. A lelki töltekezés, az építő előadások, az elmélyültebbé vált kapcsolatok, a társak jobb megismerése, a közös imák, a szentmisék, a közös beszélgetések, az elmúlt év anyagának áttekintése egy kis vizsga formájában mind-mind erősítették, bátorították, növelték a hivatás- és küldetéstudatot, amelyet szívünk mélyén érzünk, amit be szeretnénk tölteni a jövőben Isten dicsőségére és a lelkek üdvösségére. A gazdag és építő programot csodálatosan színezte a szabadidős időtöltés: az erdei portya, a labdarúgó mérkőzés, az esti tábortűz stb. Még szebbé tette a hétvégét, hogy a családunkkal együtt lehettünk. A szervezők a lelkiek mellett a testi szükségletekről is alaposan gondoskodtak (élelem, szállás, szép terület). Magamat s minden hallgatót arra biztatok, hogy éljünk e nagy és szép lehetőséggel. Isten kiválasztott minket is és sokakat, hogy az ő országát építsük, hogy tanúságot tegyünk a hitről, a szeretetről, az igazságról, a jellemről, hogy gyengeségeinkkel együtt is minták, példák legyünk. A világ legszebb hivatása, küldetése Isten kezéből számunkra megadatott, hisz van-e szebb annál, mint őt és embertársainkat szolgálni, segíteni, másokat Isten felé vezetni, másokért élni, a családtól egészen a világ végső határáig?”