Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Útjelző

Isten akaratának kiteljesedése: a „lélek éneke”

Kelet-Afrikában van egy törzs, ahol a gyermek megszületésének idejét nem a világrajövetelének napjától, sőt nem is a fogantatás napjától számítják. E törzs számára a születés kelte azt a napot jelöli, amikor a leendő anya először gondol majdani gyermekére. Az anya, amikor úgy érzi, eljött az ideje, hogy gyermeke legyen, elvonul az erdőbe, és magányosan ül egy fa alatt mindaddig, amíg bensőjében meghallja gyermeke énekét. Amint ez megtörtént, az anya visszatér a falujába, és megtanítja az éneket a leendő apának. Ezután ezzel az énekkel hívogatják a gyereket. Miután a gyerek megfogant, az asszony a méhében hordott kisbabának énekel, és megtanítja a dalt a falu bábáinak és öregasszonyainak, akik a vajúdás alatt és a születés csodálatos pillanatában ezzel az énekkel köszöntik a gyermeket. A szülés után valamennyi falubeli megtanulja az újszülött énekét. Ez a dal ezután élete minden fontos pillanatában elkíséri. Ezt éneklik neki, amikor valami baja esik, ezt éneklik győzelmek, szertartások, felavatások alkalmával vagy a házasságkötési ceremónián. Amikor élete végén szerettei összegyűlnek a halálos ágyánál, utoljára hangzik fel a dal: A lélek éneke.

 

Nemrég kaptam ezt a történetet egy szerzetesnőtől, Jácinta nővértől. Nagyon elgondolkodtatott és sokat nyújt, nyújtott számomra ez a történet.

Sok kérdés fogalmazódott meg bennem:

Mi a te „lelked éneke”? Belehallgattál-e a lelkedbe? Vajon mi lenne ez az ének? Milyen ez az ének? – ez a dallam, a léleknek ez az éltető dallama ott van mindenkiben. Hiszed? Ismered? Akarod? Mennyire kíséri életedet a „lélek éneke”?

A „lélek éneke” – Isten akaratának kiteljesedése. Amikor belehallgatunk a lelkünkbe, felismerjük azt a „dallamot”, amelyet Isten rólunk elgondolt. Így bontakozik ki bennünk fokozatosan Isten akarata.

A Szűzanya „Magnificat” éneke az ő „lelki éneke”, a megtestesülés „lelki éneke”, az ő és a mi lelki életünk „lelki éneke”. A szakemberek szerint a Szűzanya harminc órát megy Názáretből rokonához Erzsébethez. Lelkében él ez az ének, tombol ez a lelkület, az angyali üdvözletben kimondott igenje, az Isten akaratával való találkozása ki akar törni lelkéből, siet Erzsébethez, aki így köszönti: „boldog vagy, mert hittél mindannak beteljesítésében, amit az Úr mondott neked…”.

Mindkettőjükben megmozdul a „lélek éneke”, amely mindnyájunkban fel kellene csendüljön: „Magasztalja lelkem az Urat, szívem ujjong Megváltó Istenemben, mert tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát … nagyot tett velem a hatalmas és szent az ő neve…” Milyen a te „lelked éneke”, ami eddig végig kísért és kísér? Hogyan hangzana a te életed, lelked Magnificatja? Gyászos, szomorú, csalódott dallamokat zeng „lelked éneke”? Tudod, hogy felelős vagy a „lélek énekéért”, a saját lelked énekéért?

Ez a kelet-afrikai édesanya megtanítja az „éneket” az apának, ezzel az „énekkel” hívogatják a gyermeket. Majd mindenki megtanulja ezt az éneket, és ezt éneklik a gyermek élete minden fontos pillanatában. Elmélyítik a lélek ezen énekét.

Először is, te megtaláltad-e életed, „lelked” énekét? Mi az életed alapdallama? Kinek tanítottad meg? Mit tanítottál meg? Az életed megélt dallama mindenképpen tanít valamit rólad környezetednek, családodnak… De rólad mit énekelnek? Milyen dallamot adnak lelkednek, életednek?

Amikor életed – lelked énekére gondolsz, hogyan jelenik meg előtted a Szűzanya?

Február 17-én a szervita rend hét szent alapítóját ünnepeljük. A 13. században, 1233-ban jelent meg a Szűzanya Firenzében hét kereskedő, példás életet élő, keresztény számára. A Fájdalmas Szűzanya jelent meg nekik és arra kérte őket, hogy szenteljék életüket a bűnbánatnak és a felebaráti szeretetnek. Elhagyták családjaikat, 1241-ig Firenze mellett éltek, majd kivonultak a Senario hegyére, ahol azóta is él a „szervita karizma”, a Fájdalmas Szűzanya rendje. Megjelent a Fájdalmas Szűzanya, és hét családapa életében megszületett a „lélek éneke”, ami az egységről, a bűnbánatról, a felebaráti szeretetről és a fájdalmas Anya követéséről szól, arról, hogy mit jelent ott állni a kereszt alatt, mit jelent szenvedni a Szűzanya lelkületében Jézussal.

Jürgen Werth írja a Ne feledd soha… című versében: „Énekeld életed dalát, mollban, vagy dúrban, soha ne feledd el, Isten gondolata vagy, ráadásul zseniális gondolat, mert te TE vagy…”

Ha felismernénk a „lélek énekét”, másként élnénk, Isten akaratát tennénk, kiteljesedne életünk, komolyabban vennénk családtagjainkat, szeretteinket, életünket.

Ahol a szeretet lakik, ott van a „lélek éneke”. Isten akaratának kiteljesedése: a „lélek éneke”. Erről szól az életünk: engedjük kibontakozni önmagunkban a „lélek énekét”, Isten akaratát…