Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Egy falat a léleknek

· A „Vonulj ki földedről!” felszólítás komoly változást igényel. Amikor változásról, változásokról van szó, akkor mutatkozik meg az igazi énünk. Ahogyan akkor viselkedünk, amilyen reakciókat vált ki belőlünk…

· A kivonulás egyben megteremti a megajándékozottságnak a feltételét is. És nem annyira a célba érkezés a lényeges, hanem az úton levés. Az úton levés bizonyos szabadságot is feltételez. Felfogni a felfoghatatlan szabadságot, az ige szabadságát, amely, illetve aki felülmúlja előrelátásunkat és széttöri a sémáinkat.

 

· Ha megtesszük a „végtelen távolság” útján az első lépést, akkor azt fogjuk észrevenni, hogy Isten az, aki lerövidíti a távolságokat; sőt, az alázat útján elmegy érettem a végsőkig, felvállalva az emberi létet.

·Isten az, aki nem veszíti el az ő békéjét. És milyen boldogok, akik őbenne békére találnak… Megtérni, békére lelni annyi, mint nyitottnak maradni az állandó megújulásra, s ezáltal mintegy növekedni a hűségben.

· A struktúrák – nevezhetjük őket hagyományoknak is – akkor jók, ha van bennük élet.
A hiteles evangéliumi élet, lelkület nélkül bármilyen struktúrák, legyenek azok akár újak, bizonyos időn belől megromlanak.
A szokások nem az önfenntartás eszközei kell hogy legyenek, hanem a megtérésé és a megújulásé.

· Bizonyos hagyományok az elszigetelődés, a magukra figyelő kiválasztottak „zengő érc és pengő cimbalom” hangját szólaltatják meg. Fontos tehát, hogy világos helyzetfelmérő, tisztulási és megújulási folyamatok induljanak el.

· Soha ne válasszuk a kényelmest, a „mindig így csináltuk”-at! Legyünk bátrak és kreatívak a struktúrák, a hagyományok újragondolása terén! Mindig csak az evangéliumi életet, az igazi tartalmat keressük!