Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

A Katolikus Akadémia évadzárója

A Katolikus Akadémia idei évadzáró előadását a BBTE RK Teológia Karának szentírástudomány tanára, Zamfir Korinna tartotta június 5-én. Témáját az újszövetségből választotta: Együttétkezés – társadalmi széthúzás. Korin­tusi keresztények az Úr vacsoráján címen az úrvacsora kora keresztény gyakorlatát mutatta be a korintusiaknak írt páli levél nyomán. A kereszténység alapját képező áldozat, szentmise ünneplésének korai szokását hozta közelebb a hallgatósághoz. Alapos és érdekes betekintést nyújtott Korintus életébe: egy akkori világvárost mutatott be a maga változatos, sokszínű, hullámzó életével, amelynek egyik színfoltja volt a keresztények közössége, egy alakulóban levő kisebbség. A keresztények élték a hétköznapokat a más vallást gyakorlók között, s alakították saját szokásaikat. Pál leveleiből tudjuk: sok minden miatt intette, sok mindentől próbálta óvni a közösséget. Többek között az úrvacsora ünneplésének és elköltésének szokásai közt volt olyan, ami a társadalmi különbségeket hangsúlyozta, éppen azokat, amelyek Pál felfogása szerint a kereszténységben eltűnnek, mert a krisztusi közösség eltünteti a rangbeli, vagyonbeli különbségeket. Ám a korintusiak a fennmaradt leírás szerint éppen az úrvacsorán éreztették e különbségeket: az együtt és egyenlőkként elköltendő vacsorán egyesek, a vagyonosabbak mást, gazdagabb étkezést tudtak megengedni maguknak, ám ez a kereszténység lényegével ellenkező, ezért intette őket Pál apostol. Érdekes volt azon elgondolkodni az előadás és a felmerült kérdések közös megvitatása nyomán, hogy a mai szentmise, amelyben az áldozat jelleg nagyobb hangsúlyt kap, mint a lakoma, kezdetben valódi közös étkezés volt, amelynek keretében, mint Krisztus az utolsó vacsorán, megáldották a kenyeret és bort, úgy fogyasztották. Számunkra ma a szentségi jelleg a megszokott, az áhítatos tisztelet: a kezdet keresztényei a közösséget a közös étkezés természetességében élték meg, úgy gyakorolták hitüket.

A Katolikus Akadémia keretében indult fel­nőttképzési hétvégék keretében még két találkozás lesz a szünet előtt, majd őszig a jól megérdemelt vakáció következik. Ám a szervezők ígérik, hogy a hároméves képzés mellett a havonta tartott csütörtök esti szemléletformáló előadások is folytatódnak, remélhetőleg továbbra is aktuális, a kereszténység mai megélésének lehetőségeit bemutató témák felvetésével.

 

 

Kép és szöveg Bodó Márta