Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

„Helyben kell szebbé tenni a világot!” – volt a mottója a Szatmári Római Katolikus Egyházmegyében első alkalommal megrendezett Tettek Napjának, amelyhez kilenc plébánia is csatlakozott. A május 31-én zajlott megmozdulás célja a fiatalok ösztönzése volt arra, hogy észrevegyék a környezetükben jelentkező szükségeket, és önkéntes tevékenységükkel válaszoljanak ezekre. Az akció tehát összefogásra, közhasznú feladatok elvégzésére bátorított, a plébániák ifjúsági csoportjainak képviselői kipróbálhatták, mit jelent önkéntesként másokért és környezetükért tenni.

A nyugat-európai országokban már ismert és évek óta gyakorolt akció a Szatmári Egyházmegyében is sikeresen debütált, a gyerekek és fiatalok temetőt takarítottak, játszóteret javítgattak, templom- és plébániaudvart rendezgettek, kerítést és ajtót festettek, de betegeket is látogattak. Az egyházmegyei ifjúsági iroda mindebben a promotor, impulzusadó szerepet töltötte be, biztatva a csoportokat, hogy ilyen formában is mutassanak példát társaiknak, akár máskor is, önszerveződve induljanak önkéntes feladatvégzésre.

A plébánosaik és a hitoktatók által koordinált és vezetett csoportokat alkotó fiatalok jól érezték magukat a nap során, mint elmondták, jóleső érzés töltötte el őket amiatt, hogy jót tehettek, az elvégzett munkájukra pedig értékként tekin­tenek.

Az Ifjúsági Iroda képviselői, Csiszár Lóránt és Tyukodi Beáta SJC figyelemmel kísér­ték az akciót, és a következő években is szeretnék ösztönözni a Tettek Napja megrende­zését.