Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXIV. évfolyam 24. szám, 2014. június 15.

Szentháromság vasárnapja és Úrnapja – két fontos ünnepünk, csupán négy nap távolságra egymástól.

A közösségi Isten ünnepe először azé, aki háromságos egységében szemléli a Földet és elszánja magát az emberiség megváltására – amint azt Loyolai Szent Ignác lelkigyakorlatának egyik legszebb elmélkedésében leírja –, és a kenyér meg bor színében köztünk maradt Úré, aki picivé, kiszolgáltatottá tette magát, hogy belőle táplálkozzunk.

Ha Szent Ignác tanácsát megfogadva elképzeljük, ahogy a három isteni személy szemléli Földünket az emberek sokféleségével, minden bánatukkal és örömükkel, törekvésükkel és bukásukkal, és benne önmagunkat is, talán kicsit közelebb kerülünk annak megsejtéséhez, milyen óriási titok, mekkora ajándék a Szentháromság döntése, hogy a Fiúban ennyire közel jöjjön hozzánk, velünk legyen, egészen nekünk adja önmagát, kiváltson minket rabságunkból az igaz, teljes életre.
A Lelkigyakorlatok mestere azonban még tovább hív: próbáljuk meg az isteni „jelenettel” párhuzamosan látni, hallani, érzékelni azt is, ami a názáreti házban történik: ahogy a Szentháromság döntése egy ember „igenjében” valósul meg.

Panoráma

Úton a Nyereg felé. Fotó: Csúcs EndreCsíksomlyói búcsú – 2014 

Azért adtam ezt a címet helyszíni beszámolómnak, mert érzésem szerint messzemenően teljesült Orbán Szabolcsferences rend­tar­tományfőnöknek üdvözlő szavaiban elhangzott szó szerinti jókívánsága: Kívánom, hogy mindannyian úgy térhessünk haza otthonainkba, hogy az örömnek, a békességnek, az áldásnak legyünk hordozói, s ezáltal boldogság szülessen és éljen a szívünkben.

Ünnepi gondolatai után Jakubinyi Györgyérsek főpásztori köszöntőjében Isten szolgája Márton Áron püspök távlati jövőnk szempontjából egyre időszerűbb figyelmeztetését idézte fel, mondván: „Közel hetven éve egyik beszédében arról elmélkedett, hogy Erdélyben a magyar, a szász és a román nemzet között a versengést a fennmaradásért az édesanyák döntötték el: a magyar édesanyák nem szültek, míg mások szültek. Ha azt akarjuk, hogy itt a jövőben is, minden évben találkozhassunk, és legyen még az összmagyarságot összefogó csíksomlyói búcsú a boldogságos Szűzanya tiszteletére, akkor őt követően: boldogok azok az édesanyák, akik vállalják az életet, vállalják az itthonmaradást vagy az évenkénti haza­zarándokolást, mert csak annak a nemzetnek van jövője, amelynek gyermekei is vannak.

Panoráma

Fotók: Thomas HacklGyakorta tájainkon is tapasztaljuk a víz nemcsak áldást adó, hanem pusztító, romboló erejét is. Május végén a különböző hírcsatornákon keresztül juthatott sokunk tudomására, hogy a balkáni országokban (Bosznia-Hercegovinában, Szerbiában, Horvátországban) milyen erővel pusztít, tombol az árvíz. Képernyőn szemlélni a történteket bizonyára együttérzést váltott ki bennünk, de a víz visszahúzódása után maradt állapotok is szörnyű képet festenek. Mennyivel nehezebb ezeket „élőben” látni. Június első hetében Thomas Hackl, a romániai Caritas munkatársa látogatott el pár napra Boszniába. 

A látottakról, tapasztaltakról, a Caritas segélynyújtási terveiről kérdeztük.

Az egyik híradóban egy kétségbeesett ember a május végén történt áradásokkal kapcsolatosan így fogalmazott: „Ami most itt történt, olyan nem száz évben egyszer, hanem ezer év alatt egyszer ha megtörténik”. A médiában sugárzott képek kétségbeesett embereket, tönkrement házakat, segélykiáltást közvetítettek. Ön, aki ott volt helyszínen, Boszniában pár napig, mit látott, mit tapasztalt?

Panoráma

Magyar Nemzeti Összetartozás Napi rendezvény Kolozsváron

Június 4-én, a Magyar Nemzeti Összetartozás napján ökumenikus összejövetelt szerveztek a kolozsvári Szent Mihály plébánia emeleti dísztermében. Fontosnak tartotta részt venni többek között Magdó János, Magyarország kolozsvári főkonzulja, Vákár István, Kolozs megye tanácsának elnöke, Horváth Anna, a kincses város alpolgármestere, a történelmi magyar egyházak vezetői, illetve lelkészei, a szellemi és társadalmi élet személyiségei, Timár Ágnes, a Báthory István Elméleti Líceum igazgatója, tanárok és fiatalok.

Kovács Sándor Kolozs-dobokai főesperes, az esemény házigazdája és védnöke köszöntötte a jelenlevőket, kifejezve afeletti örömét, hogy a Szent Mihály plébánia ad otthont ezen jelzésértékű öku­menikus találkozónak. Elmondotta: 94 esztendővel ezelőtt, ezen a napon, Nagy Tria­non palotájában, délután fél ötkor Bernád Ágoston munkaügyi és népjóléti miniszter és Drasche-Lázár Alfréd rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter aláírták a Magyarországgal kötött sajnálatos, 14 részből álló békeszerződést, mely az elkövetkezendő évtizedekre a II. világháborúig meghatározta nemcsak az anyaországból elszakadtak mindennapjait.

Panoráma

A Katolikus Akadémia évadzárója

A Katolikus Akadémia idei évadzáró előadását a BBTE RK Teológia Karának szentírástudomány tanára, Zamfir Korinna tartotta június 5-én. Témáját az újszövetségből választotta: Együttétkezés – társadalmi széthúzás. Korin­tusi keresztények az Úr vacsoráján címen az úrvacsora kora keresztény gyakorlatát mutatta be a korintusiaknak írt páli levél nyomán. A kereszténység alapját képező áldozat, szentmise ünneplésének korai szokását hozta közelebb a hallgatósághoz. Alapos és érdekes betekintést nyújtott Korintus életébe: egy akkori világvárost mutatott be a maga változatos, sokszínű, hullámzó életével, amelynek egyik színfoltja volt a keresztények közössége, egy alakulóban levő kisebbség. A keresztények élték a hétköznapokat a más vallást gyakorlók között, s alakították saját szokásaikat. Pál leveleiből tudjuk: sok minden miatt intette, sok mindentől próbálta óvni a közösséget. Többek között az úrvacsora ünneplésének és elköltésének szokásai közt volt olyan, ami a társadalmi különbségeket hangsúlyozta, éppen azokat, amelyek Pál felfogása szerint a kereszténységben eltűnnek, mert a krisztusi közösség eltünteti a rangbeli, vagyonbeli különbségeket. Ám a korintusiak a fennmaradt leírás szerint éppen az úrvacsorán éreztették e különbségeket: az együtt és egyenlőkként elköltendő vacsorán egyesek, a vagyonosabbak mást, gazdagabb étkezést tudtak megengedni maguknak, ám ez a kereszténység lényegével ellenkező, ezért intette őket Pál apostol. Érdekes volt azon elgondolkodni az előadás és a felmerült kérdések közös megvitatása nyomán, hogy a mai szentmise, amelyben az áldozat jelleg nagyobb hangsúlyt kap, mint a lakoma, kezdetben valódi közös étkezés volt, amelynek keretében, mint Krisztus az utolsó vacsorán, megáldották a kenyeret és bort, úgy fogyasztották. Számunkra ma a szentségi jelleg a megszokott, az áhítatos tisztelet: a kezdet keresztényei a közösséget a közös étkezés természetességében élték meg, úgy gyakorolták hitüket.

Panoráma

A veszélyeztetett csoportok, nők és hosszabb ideje munkanélküli személyeknek a munkaerőpiacon való elhelyezkedése és fejlődése érdekében történő segítése, képzése a fő célkitűzése annak a kezdeményezésnek, amelyet a szatmári Caritas a nagyváradi és gyulafehérvári testvérszervezetekkel együtt indít Partnerség a munkaerő-piaci esélyegyenlőségért címmel. A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében az Európai Szociális Alap által támogatott projektet június 5-én, csütörtökön mutatták be Szatmárnémetiben.

Löchli Terézia Tündér Caritas-igazgató elmondta, hogy e kezdeményezés által a szervezet a tevékenységek, szakmai képzések és célkitűzések által a nemek esélyegyenlőségéért harcol, segítve a társadalom diszkriminált és szociálisan kirekesztett szegmenseinek, köztük a nőknek is a munkaerőpiacon megnyilvánulni és tartósan jobb, stabilabb jövőt, megélhetést biztosítani.

Vitéz Carmen projektmenedzser a terv részleteiről beszélt: A másfél éves projekt keretében 430 személyt képeznek ki a munkaerőpiacon leginkább igényelt munkakörökben. Legkevesebb 370 személy közülük, azaz 86 százalékuk szakképesítésben részesül majd a következő szakmákban: szociális munkás, gyermekfelvigyázó, otthoni idős- és gyermekgondozó, takarító. Néhányan vállalkozói kompetenciákat is elsajátíthatnak majd. Ezen kívül 130, már alkalmazott személy fejlesztheti magát szakmáján belül, és karriermenedzsmenti képzéseken vehet részt. Közülük 30, szociális szférában dolgozó személy trénerképzésen vehet majd részt, hogy tudását továbbadhassa másoknak is. Továbbá legkevesebb 10 helyi és regionális médiaképviselő tanulhatja majd meg elméletben és gyakorlatban, hogyan kell a nőkkel kapcsolatos előítéleteket eltüntetni és a nemek közötti esélyegyenlőséget növelni a médiában.

Panoráma

A Gyulafehérvári Caritas székelyudvarhelyi Mozgáskompetencia-fejlesztő programjának harminckét időse vett részt a már hagyományossá váló nyár eleji kiránduláson, május 28–29-én. 

A célpont a hegyek között elterülő Székelyvarság és az ottani Csorgókő Panzió volt.

A kirándulás célja egy kis kimozdulás a mindennapokból, csoportos együttlét és csapatépítés az idősek körében. Az első napi program szórakoztató körjátékokból tevődött össze, ami egy kis agytornát és kikapcsolódást biztosított a résztvevők számára. Ebéd után a csoport egy része gyalogszerrel, a másik része autóbusszal ment ki a székelyvarsági vízeséshez, ahol megcsodálhatták a táj szépségeit, és akinek bátorsága volt hozzá, felmászhatott a vízesés piciny forrásához is. Vacsora után tábortűzzel zárult a nap, ahol mindenki elénekelhette a kedvenc nótáját vagy népdalát. Az est hangulatából nem hiányoztak a humoros szófordulatok sem, a jókedvet még a szemerkélő eső sem zabolázta meg.

Panoráma

99. alkalommal tartották meg a németországi Katolikus Napokat Regensburgban, május 28–június 1. között. Ezen a kétévente megszervezett országos rendezvényen a harmincezer résztvevő számos párhuzamosan zajló program között válogathatott. Jelen voltak a nagy katolikus segélyszervezetek is, mint például a Renovabis, a Caritas Internationalis, az Adveniat, a Miserior, a Missio.

Löchli Tünde, a Szatmári Caritas igazgatója, kolléganőjével, Kardos Melindával a Renovabis meghívására érkezett a Katolikus Napokra.

 

A Renovabis segélyszervezet pünkösdi akcióján többször részt vettem, de a Katolikus Napokon most voltam először. Az egyetemen tartottunk egy előadást kolléganőmmel, Kardos Melindával a roma integrációról. Melinda egyik büszkesége szervezetünknek, hiszen roma-óvodásként kezdte nálunk, aztán iskolai tanulmányai után Kolozsváron pszichológiát tanult, most pedig, a Renovabis támogatásával, a budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem doktorandusza, és a roma fiatalok tanulási motivációját kutatja. Meglepődtünk a témánk iránti nagy érdeklődésen: míg egyik-másik programra csupán 5–10 személy jutott a gazdag kínálat következtében, a mi bemutatónkon és azt követő beszélgetésen mintegy 50-en voltak jelen, köztük a Renovabis igazgatója is. A moderátor Monika Kleck, a segélyszervezet Romániáért felelős munkatársa volt. Az előadás után a kérdések sora nem akart véget érni, az egyórásra tervezett együttlét másfél órásra nyúlt.

Panoráma

Ballagás a kolozsvári Báthoryban 

Tizenkét évvel ezelőtt izgalomtól rózsás arccal léptek be az iskola kapuján, most mint felnőtt, képzett emberek, pillanatokon belül az életbe lépnek ki. A kérdések ugyanazok: miért, hogyan, mi lesz ezután, mi vár ránk, mit hoz a jövő, mit hoz az élet – most valahogy nagyobb a bizonytalanság, mint akkor, mert közben a tudás kapuja ki-kinyitogatta a szemeket, befogadták, megszerezték a tudást, amit az iskola adhat.

A kolozsvári Szent Mihály-templom ajtaja nyitva, fogadta és feltarisznyázta a Báthory István Elméleti Líceum végzőseit, maradandót és biztosat adva mindenik lelkesedéssel teli fiatalnak. A ballagókért felajánlott szentmisében Kiss Endre iskolalelkész Isten teremtő szaváról beszélt, mely az egyetlen, amely „jó irányt ad életünknek”: ezért Istennel kell párbeszédet folytatni, őt kell beengedni életünkbe, mert az atyai szeretet, amellyel Isten elhalmoz, bizonyosságot, értelmet ad életünknek. Próbáljuk meg cselekedeteinket „örökkévalósítani” azzal, hogy megpróbálunk Isten szemével tekinteni azokra, mert „szép és jó élet csak Isten társaságában lehetséges”.

Panoráma

„Helyben kell szebbé tenni a világot!” – volt a mottója a Szatmári Római Katolikus Egyházmegyében első alkalommal megrendezett Tettek Napjának, amelyhez kilenc plébánia is csatlakozott. A május 31-én zajlott megmozdulás célja a fiatalok ösztönzése volt arra, hogy észrevegyék a környezetükben jelentkező szükségeket, és önkéntes tevékenységükkel válaszoljanak ezekre. Az akció tehát összefogásra, közhasznú feladatok elvégzésére bátorított, a plébániák ifjúsági csoportjainak képviselői kipróbálhatták, mit jelent önkéntesként másokért és környezetükért tenni.

A nyugat-európai országokban már ismert és évek óta gyakorolt akció a Szatmári Egyházmegyében is sikeresen debütált, a gyerekek és fiatalok temetőt takarítottak, játszóteret javítgattak, templom- és plébániaudvart rendezgettek, kerítést és ajtót festettek, de betegeket is látogattak. Az egyházmegyei ifjúsági iroda mindebben a promotor, impulzusadó szerepet töltötte be, biztatva a csoportokat, hogy ilyen formában is mutassanak példát társaiknak, akár máskor is, önszerveződve induljanak önkéntes feladatvégzésre.

Végzős kispapjaink

Kászonújfaluban születtem László ikertestvéremmel 1987. április 17-én. Nagyszüleimnél nevelkedtem, ahol jelenleg is élek. Iskolámat szülőfalumban, a Tuzson János Általános Iskolában kezdtem el, és itt tanultam nyolcadik osztályig. Ezek alatt az évek alatt kezdett ébredni a papi hivatás lelkemben. Sokan azt gondolják, hogy a meghívás körül rendkívüli dolgok szoktak történni. Isten a csendben szeret dolgozni. Az én esetemben sem volt semmi különös, rendkívüli esemény, egyszerűen a kis falu csendjében szólított és hívott meg a jó Isten.

Könyv

Csávossy György könyvének bemutatója 

Csávossy György Őszi utakon (Versek, esszék, színművek) című kötetének könyvbemutatóját tartották június 2-án a kolozsvári Szent Mihály Római Katolikus Nőszövetség dísztermében. A rendezvény védnökei Kovács Sándor főesperes és Jakab Gábor pápai káplán voltak. Kovács Sándor főesperes köszöntő beszédében röviden ismertette Csávossy György önéletrajzát. Elmondta, hogy a költő, színműíró, a szőlészet és borászat nagymestere 1925. június 20-án született Temesváron. A kolozsvári Mezőgazdasági Főiskolán tanult, majd 1953–1958 között a csombordi Agrár Líceumban tanított. A Magyar Borakadémia tagja, emellett több szépirodalmi mű szerzője is. Jelentek meg gyermekverskötetei, és vígjátékokat is írt.

Könyv

Halmos Sándor jó ismerőse a szatmárnémeti művelődési élet iránt érdeklődőknek: különböző könyvbemutatókon, tudományos tanácskozáson vett rész városunkban, tudományos előadásaival gazdagította közművelődési életünket. Számos kötete, újságcikke tette ismertté nevét a művészetkedvelők, a zsidóság története iránt érdeklődők, a Szentírást zsidó szemmel látni akarók számára. Pedig Halmos Sándor négygyermekes családját (Enikő, Fatima, Marianna, Benő) nem írásainak jövedelméből nevelte fel.

Halmos Sándor az Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem ny. docense, az aradi Vasile Goldis Egyetem judaisztikai tanszé­ké­nek létrehozója, a Deb­re­ceni Kossuth Lajos Tudományegyetem óraadó tanára, a KDNP Barankovics Alapítvány Műhelyének titkára, a Zsidó–Keresztény–Iszlám Párbeszéd Alapítvány ügyvezetője, a dr. Kardos Albert vers- és prózamondó verseny létrehozója. Legújabb munkájáról, A debreceni zsidóság története 1840–2007 című kötetéről így vall a szerző: „Amit tudok, azt mind szüleimtől, illetve a régi debreceni családoktól tudom, illetve saját tapasztalatomból. Ifjúkori mestereim: dr. Weisz Miksa főrabbi, dr. Végházi István főrabbi, és Katz Ernő, a méltánytalanul mellőzött főkántor megtanítottak az alapokra, amelyre építkezni tudtam.”

Egy falat a léleknek

· A „Vonulj ki földedről!” felszólítás komoly változást igényel. Amikor változásról, változásokról van szó, akkor mutatkozik meg az igazi énünk. Ahogyan akkor viselkedünk, amilyen reakciókat vált ki belőlünk…

· A kivonulás egyben megteremti a megajándékozottságnak a feltételét is. És nem annyira a célba érkezés a lényeges, hanem az úton levés. Az úton levés bizonyos szabadságot is feltételez. Felfogni a felfoghatatlan szabadságot, az ige szabadságát, amely, illetve aki felülmúlja előrelátásunkat és széttöri a sémáinkat.

Útjelző

Isten akaratának kiteljesedése: a „lélek éneke”

Kelet-Afrikában van egy törzs, ahol a gyermek megszületésének idejét nem a világrajövetelének napjától, sőt nem is a fogantatás napjától számítják. E törzs számára a születés kelte azt a napot jelöli, amikor a leendő anya először gondol majdani gyermekére. Az anya, amikor úgy érzi, eljött az ideje, hogy gyermeke legyen, elvonul az erdőbe, és magányosan ül egy fa alatt mindaddig, amíg bensőjében meghallja gyermeke énekét. Amint ez megtörtént, az anya visszatér a falujába, és megtanítja az éneket a leendő apának. Ezután ezzel az énekkel hívogatják a gyereket. Miután a gyerek megfogant, az asszony a méhében hordott kisbabának énekel, és megtanítja a dalt a falu bábáinak és öregasszonyainak, akik a vajúdás alatt és a születés csodálatos pillanatában ezzel az énekkel köszöntik a gyermeket. A szülés után valamennyi falubeli megtanulja az újszülött énekét. Ez a dal ezután élete minden fontos pillanatában elkíséri. Ezt éneklik neki, amikor valami baja esik, ezt éneklik győzelmek, szertartások, felavatások alkalmával vagy a házasságkötési ceremónián. Amikor élete végén szerettei összegyűlnek a halálos ágyánál, utoljára hangzik fel a dal: A lélek éneke.

Pitypang

KMB-nyaralás

Július 17–20. között Isten arca bennem és a Bibliában címmel lesz felnőttek és fiatalok számára tábor Gyimesfelsőlokon.

Várjuk szeretettel a társulati tagokat családtagjaikkal, bibliaolvasó ismerőseikkel ezekre a pihenési napokra, amelyeknek már hagyománya van!

Jelentkezni június 23-ig lehet Benczédi Katalinnál, a 0745-593390-es telefonszámon vagy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

Szükséges kellékek a találkozóra: szabad, nyitott szív, Szentírás, jegyzetfüzet + írószer, (ha van) ifjúsági énekfüzet, pohár, kirándulásra alkalmas öltözék, hálózsák vagy pokróc (ha fázós vagy).

Pitypang

Legyen a te gyermeked is mesehős hat napra

Zelegor Törpmanó tábort szervez június 30–július 5. között Kézdivásárhelyen.

Hiánypótlásnak számít a napközis mesetábor ötlete, hisz nagyon sok szülőnek gondot okoz gyermekei vakációs felügyelete vagy számukra élménydús program szervezése, anyagi kereteik szűkössége miatt.

A táborban minden napra jut egy mese, népdal, játék és meséhez kötődő kézműves foglalkozás.

Hírek, hirdetések

Lelkigyakorlat papoknak

Papok számára lelkigyakorlat lesz Csíksomlyón a ferences kolostorban június 23. déltől június 26. délig. A lelkigyakorlatot P. Timár Asztrik OFM vezeti. Jelentkezni lehet a Segédpüspöki Hivatalnál vagy a ferences kolostornál. (Tamás József püspök)