Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Egy falat a léleknek

• A nő, az asszony közelebb áll az élet forrásához, mint a férfi. Ő az élet titkának a hordozója – milyen szép hivatás és méltóság –, a férfi csupán az őrzője.

• Az asszony, az asszonyok ott vannak az élet kezdetén leírhatatlan örömben és újjongással. „Szívem újjong megváltó Istenemben” – halljuk Mária énekében. És ott vannak a „végórában”, ahogyan az Úr Jézus végóráiban is ott voltak. Az evangelisták általi egyszerű közlésekben az ő jelenlétük a megrendülést és a gyászt közli.

• Az asszonyok azok, akik az Úr Jézust megsiratják, és megteszik a szeretet utolsó jeleit. Jaj annak, akinek nincsenek könnyei! És jaj annak, aki meg kellene tennei valamit, de a szíve, a keze béna marad! Az asszonyok azok, akik hűségesen kitartanak, részvéttel és tevékeny szeretettel.

• Az asszonyok azok, akik Máriával és a tisztaságos, szűzi tanítvánnyal együtt elsőként „föltekintenek arra, akit keresztül szúrtak” (Jn 19,37). Aki föltekint arra, akit átszúrtak, és részvéttel van iránta, az a személy már a tisztulás forrásánál van. És lám, újból az élet forrásáról beszélek, ahol ott vannak az asszonyok. Igen, mert Krisztus szenvedésének átváltoztató ereje van.

• „Asszony!” – így szólítja meg a keresztre feszített Jézus az édesanyját, de nem csak, hanem a kánai megnyezőn is. „Még nem jött el az én órám.” (Jn 2,4b) – hangzott el Kánában, amely a Golgotán már eljött. Kána mintegy elővételezte a végleges menyegzőt, az új bort, amelyet az Úr akar ajándékozni nekünk.

• A Jelenések könyvének 12. fejezetében egy nagy jel tűnik fel, egy asszony, aki áldott állapotban volt, aki gyötrelmében és szülési fájdalmában kiáltozott. Az egyház – amelyet anyaszentegyháznak is hívunk – nagy jel a világ számára, mert Krisztus által, Krisztus átszúrt oldalából él, és aki sokszor kínok között Krisztust nyújtja a világnak.

• Milyen a kapcsolatom Krisztussal és az egyházzal? Hogyan látom Krisztus és az egyház kapcsolatát? Méltósággal élem-e meg a hivatásomat?

• Kellő, illő tudattal és tisztelettel…