Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

A Katolikus Akadémia évadzáró előadása 

A Katolikus Akadémia ez évi és egyben a hároméves ciklus utolsó előadását követhette végig a nagy számban megjelent közönség június 6-án a kolozsvári BBTE RK Teológia Karának dísztermében. Az estet Marton József dékán imával nyitotta meg. Ima után Marton József professzor köszöntötte a jelenlevőket, s megköszönte Jakubinyi György érsek úrnak a törődést, figyelmet, hogy fontosnak tartotta a programsorozatot, s zsúfolt programja ellenére vállalta a nyitóelőadás és a záró előadás megtartását, majd a hallgatóság az érsek előadását kísérhette végig.

Az érsek tartalmas, ugyanakkor izgalmas és érdekfeszítő előadásában a katolikus egyház és világvallások közti kapcsolatot ecsetelte. Felmerült a már általánossá vált kérdés, hogyan üdvözülhetnek a nem keresztény vallásúak. Hiszen a katolikus egyház tanítása szerint csak rajta keresztül lehetséges ez, de a kérdés komplexebb, és végső soron a jó Isten dolga – mondta az érsek –, mindezt a II. vatikáni zsinat tanítása tükrében kell ma vizsgálni, ez a zsinat az, amely dogmát nem jelentett ki, e kérdéssel kapcsolatban sem, csupán állást foglalt.

Jakubinyi György előadásában betekintést nyújtott a kommunista rezsim alatt Romániában megvalósult „vallásszabadságról”, amely például nem tűrte meg az olyan felekezeteket, a rezsim szóhasználatával kultuszokat, amelyek külföldi kapcsolatokat ápolnak, illetve amelyek feje, vezetése az országon kívüli, nem román állampolgár. Ez a kultusztörvény tehát a görögkatolikust betiltotta s a római katolikust is csupán megtűrte, 13 felekezet működését engedélyezte: a 11 keresztény mellett a zsidót és muzulmánt. A helyzet a fordulatkor, 1989-ben változott. Jakubinyi érsek összefoglalt néhány tudnivalót és érdekességet a nálunk is jelen lévő világvallásokról, és válaszolt a hallgatóság kérdéseire, majd igen szoros programja miatt távoznia kellett. Az érsek úr előadásának hangfelvétele, miként az összes korábbié, a Katolikus Akadémia honlapján meghallgatható.


Az est ezt követően a három év summájával zárult, a szervezők egyike, Nóda Mózes, a kar liturgikatanára megköszönte a segítőknek és nem utolsó sorban a mindvégig érdeklődőknek a közreműködést, előre jelezte az előadás-sorozat jövő évi folytatásának tervét, amely eltérő formában történne: a havi rendszerességű előadásokat az érdeklődők, jelentkezők szemináriumi formában dolgoznák fel. A részvétel plébániai munkatársként való tevékenykedésre képesítene, amit oklevéllel igazolnának. Mindezt a lehetőségek és az érdeklődés függvényében körvonalazzák őszig a főszervezők, a kar tanárai, Zamfir Korinna és Nóda Mózes, és időben jelzik majd az érdeklődőknek.