Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Június 1-jén tapasztalatcserére gyűltek össze a székelyudvarhelyi Szent Pió Lelkigyakorlatos Házban a Boldogabb családokért iskolai programban részt vevő önkéntesek. Együttlétük legfőbb célkitűzései az új ismeretek szerzése, a töltekezés, egymás lelkesítése, a munkájuk során szerzett tapasztalatok megosztása, új ötletek gyűjtése, valamint a szolgálatuk során felmerülő kérdések megválaszolása volt.

Szombat délelőtt Simó Irma klinikai pszichológus és mentálhigiénés szakember osztotta meg a jelenlevőkkel a serdülőkkel való konfliktuskezelés kapcsán gondolatait és személyes tapasztalatait. Ezt követően a résztvevőknek lehetőségük nyílt arra, hogy az elhangzott információkat mintegy összevessék a személyes életükkel, megvizsgálva azt, hogy a mindennapjaikban milyen konfliktuskezelési stratégiákat alkalmaznak. Délután a fiatalokkal való együttlét során átélt örömöket, kudarcokat osztották meg, majd az osztályfőnöki órák keretében végzett szolgálat során felmerülő kérdéseket válaszolták meg. A meghitt, családias hangulatú együttlét szentmisével zárult, amelynek keretében a programban résztvevő önkéntesek hálát adtak Istennek mindazért, amit cselekedett a gyerekek életében, és áldását kérték a továbbiakra. A résztvevőket kérdeztük a találkozó tapasztalatairól.

Pénzes Szabolcs, Sepsiszentgyörgy (önkéntes): A szombati találkozás számomra mind szakmai, mind közösségi, hivatás szempontjából hasznos volt. A kon­fliktuskezeléssel kapcsolatos előadás és beszélgetések segítettek újragondolni a kapcsolataimban jelen levő konfliktuskezelési stratégiáim előnyeit, hátrányait, hibáit és eredetét. Nagyon aktuális volt számomra, hiszen a serdülőkre fókuszált, és így újabb szempontokat elevenített fel, melyek segíthetnek tanári munkámban is, hogy a régebben és most tanultakat a gyakorlatban könnyebben alkalmazhassam. A találkozón jó volt megtapasztalni, hogy mindannyian a magunk ütemében, lehetőségeinkhez mérten egy célért dolgozunk, és értjük egymás vívódásait, nehézségeit. A felmerült kérdésekről való közös gondolkodás és a pozitív tapasztalatok megosztása méginkább erősítette az együvé tartozásunkat és bíztatásként hatott mindannyiunk számára, hogy az elkezdett szolgálat hasznos, hiánypótló, és mindenképpen folytatnunk kell a munkát a nehézségek ellenére is, hiszen az elvetett magban van az új élet csírája. A mi feladatunk az, hogy hintsük a magot, és még akkor is, ha saját munkánkkal nem vagyunk megelégedve, tegyük a dolgunkat, és kérjük az aratás Urát, hogy adjon bőséges termést. A hétvége mindenképpen megerősített, reménnyel töltött el és lelkesített, hogy folytassam a megkezdett szolgálatot valamint, hogy újabb munkatársakat hívjak meg az Úr szőlőjébe erre a munkára.

Ványolós Orsolya és András, Csíkszereda (önkéntesek): Jó olyan helyen lenni, ahol nem kell magyarázkodni, érvelni értékeink mellett, mert mindenki érti és éli azokat – így fogalmazott egy sepsiszentgyörgyi társunk a találkozó végén, s mi is így érezzük. Már a bevezető körnél éreztük, olyan 14 emberrel vagyunk együtt, akiket őszintén érdekel, hogy vagyunk, kik vagyunk, mi foglalkoztat éppen, akik egymás kedvéért készek részt venni játékban, ugrálásban, szembekötősdiben, és jutalomképpen örülni ezek gyümölcseinek. Akik készek teljes nyitottsággal fogadni vendégünk, Simó Irma konfliktusokról, serdülőkről készített előadását, annak vonalán továbbgondolni saját munkájukat, mindennapi életüket. Mindehhez természetesen hozzájárult, hogy sokan az ott lévők közül rendszeresen találkoznak, sőt együtt dolgoznak. Mi először voltuk ebben a körben jelen, de teljes bizalmat és nyitottságot éreztünk, ami nagy öröm volt számunkra.

Barbócz Mónika, Kézdi­vásárhely (önkéntes): Felismertem és házi feladatként hoztam magammal néhány jó tanácsot. Világossá vált, hogy az alapokig, a családközösségig kell visszanyúlnunk ahhoz, hogy a gyermekek és a fiatalok nevelését hatékonyabban segítsük. A hangulatos, dallamos játékok mosolyt csaltak arcunkra, színesebbé tették az eseménydús napot. Az elfogadás, az elismerés, a megértés, a tisztelet, amit tapasztaltunk, bátorítást adott. Sok élménnyel gazdagodva, hálával és örömmel a szívemben zártam a napot.