Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXIII. évfolyam 24. szám, 2013. június 16.

Vezércikk

Nagyjából ez a három téma foglalkoztatja a fiatalok többségét ezekben a napokban.

Vizsga. Van olyan építészmérnök-hallgató ismerősöm, aki csak azért végzi nyögvenyelősen a műegyetemet, mert a szülei kényszerítették. Nem buta, csak teljesen más beállítottságú, inkább a humán tárgyakhoz lenne adottsága, hogy a lelkesedésről ne is beszéljünk. Ő is mostanság vizsgázik. Nyögvenyelősen, „nem akarom” érzéssel szívében, és azzal a tudattal, hogy ha gyenge jegyet visz haza, szülei összeszidják, esetleg a család előtt is megszégyenítik. Ő „csak” tantárgyakból vizsgázik. A családja pedig abból, hogyan lehet „megoldani” és „biztosítani” a gyermekük jövőjét. (Ugyanarra az analógiára működik ez, mint amikor valakire erőltetik a vallásos nevelést. Nem megszerettetik vele, hanem durván a nyakába zúdítják, kényszerítik a vallásos magatartásra. Aztán csodálkoznak, ha eltávolodik a vallástól.)

Panoráma

Zsúfolásig megtelt június 5-én, szerdán a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Aula Magnája Angelo Scola bíborosnak, Milánó érsekének az egyetem díszdoktorává avatása alkalmából, amely a Római Katolikus és Görög Katolikus Teológiai Karok kezdeményezésére történt. A rangos eseményen jelen voltak egyházi és világi méltóságok, valamint az egyetem számos tanára is. Különleges hangulatot kölcsönzött az ünneplésnek, hogy az egyetem kórusa a rendezvény elején a jelenlevőkkel együtt a Pater nostert, a végén pedig a Salve Reginát énekelte el, így imádságos keretet adva annak.

Az ünneplés elején Ioan-Aurel Pop, az egyetem rektora köszöntötte a bíborost és az egybegyűlteket, vázolta az egyetem történetének fontosabb momentumait, valamint megemlítve néhányat kimagasló személyiséget, akik különösképpen hozzájárultak a múltban az egyetem multikulturális hagyományainak gyarapításához. Ugyanakkor kiemelte, hogy a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Románia egyetlen olyan egyeteme, ahol három nyelven folyik a tanítás, négy teológiai fakultás és hét kulturális központ van. Díszdoktorai között pedig olyan neveket találunk, mint I. Bartolomeosz konstantinápolyi pátriárka, vagy Joseph Ratzinger bíboros, a későbbi XVI. Benedek pápa. A rektor köszöntője után Marton József, az egyetem Római Katolikus Teológiai Karának dékánja, görögkatolikus részről pedig Cristian Barta előadótanár mondtak laudációt, amelyben a bíboros nemzetközi teológia és filozófiai munkásságát, valamint a keresztény értékeket felkaroló tevékenységét ecsetelték. A díszdoktori címet igazoló oklevél átadása után Angelo Scola bíboros székfoglaló beszédében a vallásszabadság elemeiről és a kultúrák különbözőségéről és együttéléséről, valamint a multikulturalitás és vallásszabadság kapcsolatáról értekezett, főként a II. vatikáni zsinat Dignitatis Humanae kezdetű nyilatkozatára alapozva, s kiemelve ezeknek a társadalmi életben betöltött szerepét.

Panoráma

A Katolikus Akadémia évadzáró előadása 

A Katolikus Akadémia ez évi és egyben a hároméves ciklus utolsó előadását követhette végig a nagy számban megjelent közönség június 6-án a kolozsvári BBTE RK Teológia Karának dísztermében. Az estet Marton József dékán imával nyitotta meg. Ima után Marton József professzor köszöntötte a jelenlevőket, s megköszönte Jakubinyi György érsek úrnak a törődést, figyelmet, hogy fontosnak tartotta a programsorozatot, s zsúfolt programja ellenére vállalta a nyitóelőadás és a záró előadás megtartását, majd a hallgatóság az érsek előadását kísérhette végig.

Az érsek tartalmas, ugyanakkor izgalmas és érdekfeszítő előadásában a katolikus egyház és világvallások közti kapcsolatot ecsetelte. Felmerült a már általánossá vált kérdés, hogyan üdvözülhetnek a nem keresztény vallásúak. Hiszen a katolikus egyház tanítása szerint csak rajta keresztül lehetséges ez, de a kérdés komplexebb, és végső soron a jó Isten dolga – mondta az érsek –, mindezt a II. vatikáni zsinat tanítása tükrében kell ma vizsgálni, ez a zsinat az, amely dogmát nem jelentett ki, e kérdéssel kapcsolatban sem, csupán állást foglalt.

Panoráma

Imával töltötték meg Szatmárnémeti régi főterét a hívek június 9-én, vasárnap, a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye búcsúünnepének napján. Már órákkal a szentmise kezdése előtt érkeztek zarándokcsoportok, gyülekeztek a hívek, és változtatták át az egyébként zajos és zsúfolt városközpontot a Jézus szíve-hódolat nyugodt szigetévé. Miután reggel nyolc órától Aurel Perca iaşi-i segédpüspök a Kálvária-templomban román, fél tíztől pedig Német László SVD nagybecskereki püspök, az Isteni Ige Társasága tagja német nyelven mutatott be búcsús misét, majd pedig tizenegy órától sor került a hagyományos, szabad téri szentmisére. 

Panoráma

Június 1-jén tapasztalatcserére gyűltek össze a székelyudvarhelyi Szent Pió Lelkigyakorlatos Házban a Boldogabb családokért iskolai programban részt vevő önkéntesek. Együttlétük legfőbb célkitűzései az új ismeretek szerzése, a töltekezés, egymás lelkesítése, a munkájuk során szerzett tapasztalatok megosztása, új ötletek gyűjtése, valamint a szolgálatuk során felmerülő kérdések megválaszolása volt.

Panoráma

Ezek voltak a záró szavak a Jézus szíve-búcsú ünnepén a tenkei római katolikus templomban. Erről a kis plébániáról azt lehet tudni, hogy 1775-ben alapították, hogy először egy kis kápolnát építettett Patachich Ádám püspök, és 1810-ben épült fel a ma is álló templom. Búcsúját Jézus szíve ünnepe utáni első vasárnapján ülik. Ilyenkor hazalátogatnak a rég elvándoroltak is, akik nagy örömmel találkoznak az itthon ma­radottakkal, és együtt fohászkodnak Jézus irgalmas szívéhez. De nemcsak a hívek jönnek, hanem a környék plébánosai is.

Panoráma

Nem mindennapi vendég látogatott Nagyváradra a HIT-ferencia rendezvénysorozat keretében dr. Kovács Gergely személyében, aki közel tizenhat éve a Kultúra Pápai Tanácsának szolgálatában áll, jelenleg pedig a legmagasabb beosztásban tevékenykedő magyar ajkú alkalmazottja a Szentszéknek. A 2013. június 5-én megtartott előadásra a püspöki palota dísztermében került sor, ahol Böcskei László megyéspüspök köszöntötte a közel százhetven résztvevőt.

Panoráma

Szabadulás az alkohol rabságából

 A Gyulafehérvári Caritas KI-ÚT – konzultációs program szenvedélybetegeknek és a magyarországi Katolikus Alkoholistamentő Szolgálat (KASZ) lelkigyakorlatot szervez szenvedélybetegeknek és hozzátartozóinak Fazekas György (a KASZ lelkésze) vezetésével. A lelkigyakorlat helyszíne Gyergyószentmiklós, Szent Benedek Hotel és Tanulmányi Központ (Csiky-kert 53), időpontja pedig július 4-7., csütörtök 18 órától, vasárnap 13 óráig. A lelkigyakorlat alapja az elfogadás, a befogadás, amely lehetőséget ad az őszinte beszélgetésekre. A jelentkezés feltétele az alkoholfüggőségben való érintettség, valamint a vágy az ivás abbahagyására, a változásra. Erre a programra szeretettel várunk hozzátartozókat, valamint szenvedélybeteg-családban felnőtt fiatalokat is. Számukra külön csoportot is tartunk. Részvételi díj: 90lej/fő. Érdeklődni és jelentkezni György Annamáriánál, a Gyulafehérvári Caritas munkatársánál lehet június 28-ig. Tel.: 0737-300-980; e-mail cím: annamaria.gyöEz az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. (Kelemen Nóra)

Kitekintő

Június 7-én, pénteken délben az olaszországi jezsuita iskolák diákjai és tanárai a vatikáni VI. Pál teremben találkoztak a jezsuita Ferenc pápával. A nyolcezer diák zsúfolásig megtöltötte a hatalmas kihallgatási csarnokot, hogy meghallgassák a pápa buzdítását, és tanúságot tegyenek saját elkötelezettségükről.

Ferenc pápa a találkozó elején rögtön nagy meglepetést okozott a beszédével. Így kezdte: „Kedves gyerekek, kedves fiatalok! Én elkészítettem nektek ezt a szöveget, hogy felolvassam, de hát öt oldal! És egy kicsit unalmas is! Csináljuk azt, hogy én röviden összefoglalom, aztán odaadom a tartományfőnöknek és Lombardi atyának, hogy írásban meglegyen nektek. Ti ellenben kérdéseket tehettek fel nekem, és így párbeszédet folytathatunk. Tetszik ez nektek? Na?”

Kitekintő

Nyolcszáz rendezvény szerepelt a Német Püspöki Kar és a Kölni Főegyházmegye által meghirdetett ötnapos eukarisztikus kongresszus programján: többek között előadások, beszélgetések a hitről, szentmisék, hangversenyek, de olyan kezdeményezések is, mint a „kenyér asztala” karitatív akció vagy a „lux eucharistica” fényinstalláció a kölni dómban, amely nemcsak fényhatásokat és zenét, hanem művészetet és vallást is összekapcsolt. A hitnek ez ünnepén 72 püspök és több mint 45 ezer világi vett részt.

Végzős kispapjaink

1987. január 20-án születtem a Krassó-Szörény megyében található Resicabányán. A Kengyeltó nevű faluban töltöttem a gyerekkoromat. Ez egy kicsi, dombok között található falu Resicabánya és Oravicabánya között (ez a Földön a legszebb táj számomra). Itt az emberek nagy többsége mezőgazdaságból élt. Szülőfalum őseimnek is a lakhelye: itt laktak dédnagyszüleim, nagyszüleim és édesanyám is. Azért említem csak édesanyámat, mert egyedül nevelt fel.

Egy falat a léleknek

• A nő, az asszony közelebb áll az élet forrásához, mint a férfi. Ő az élet titkának a hordozója – milyen szép hivatás és méltóság –, a férfi csupán az őrzője.

• Az asszony, az asszonyok ott vannak az élet kezdetén leírhatatlan örömben és újjongással. „Szívem újjong megváltó Istenemben” – halljuk Mária énekében. És ott vannak a „végórában”, ahogyan az Úr Jézus végóráiban is ott voltak. Az evangelisták általi egyszerű közlésekben az ő jelenlétük a megrendülést és a gyászt közli.

Útjelző

A mindenkire gondot viselő Isten boldog munkatársai ma is azok, akik segítségére sietnek a szegényeknek. Ma is megáldja az ilyen embereket. És kárhozatra ítéli azokat, akik elfordulnak a szegényektől. „Aki kér, annak adj, s attól, akik kölcsönt akar tőled, ne tagadd meg!” – mondja Jézus (Mt 5,42). „Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok!” (Mt 10,8) Jézus választottait arról lehet felismerni, hogy mit tesznek a szegényekért. (Vö. Mt 25,31–36) Hiszen a „szegényeknek hirdetik az evangéliumot” (Mt 11,5), s ez Krisztus jelenlétének a biztos jele.

Fészekmeleg

A hit megélésének egyik fontos színtere a közösség. Melyek azok a közösségek, amelyek segítettek, segítenek nektek abban, hogy hitetekben megerősödjetek?

Enikő: Úgy tartom, hogy amikor az ember friss házas, az első közösség, ami az egységet erősíti, a család. A gyerekeink egymás után születtek, így a házasságkötésünk utáni első tíz évben a család volt az a közösség, ahol megéltük a hitünket. Igyekeztünk egymásra figyelni, férj a feleségre, feleség a férjre, és a gyerekekre. Négy évvel ezelőtt meghívtak a Fokoláre mozgalom tagjai, hogy látogassunk el egy közös együttlétükre, azóta hozzájuk tartozunk. Így kerültünk közel a közösséghez és a plébá­niához.

Fiatal vagyok és gondolkodom

Életünk folyamán egymást követik döntéseink, amelyek által új, más körülményeket alkotunk magunknak, különböző élethelyzetekbe csöppenünk, ugyanakkor mi magunk is változunk. Gondolkozzunk egy keveset! Amikor döntünk, mi az, ami motivál minket? Mit veszünk figyelembe? Kinek a tanácsára támaszkodunk? Sokszor rögtönzésként hozunk meg döntéseket, hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy minden döntésünknek súlya van, ha nem is érzékeljük abban a pillanatban, amikor meghoztuk.