Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.


A lelkiismeret: Isten szava

A Babeş-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Kara keretében működő Katolikus Akadémia következő előadását Robu Magda, a kar tanára tartja Isten szava bennünk? Lelkiismeret és felettes én címen 2012. június 14-én este 7 órakor  a BBTE Római Katolikus Teológia Karának dísztermében. (I. Maniu/Szentegyház u. 5. szám, II. emelet).Márton Áron Imatúra 2012

Aki szeretne a természetben imádkozva, zarándokolva nyolc napot tölteni, s elmélyedve a személyes imában segítséget kapni élete rendezéséhez, annak ajánlott a Márton Áron Imatúrán való részvétel. Ezt július 21–29. között a Szentegyháza–Szeltersz–szentimrei büdösbarlang–Csíksomlyó útvonalon rendezik. Ezt a sajátos lelkigyakorlatot, azaz csendes imával egybekötött gyalogtúrát jezsuiták, ignáci lelkiségű nővérek és laikusok, valamint a szentegyházi Szent Gellért Alapítvány szervezi 18–39 év közötti, magyar (erdélyi, magyarországi, dél- és felvidéki) fiatalok számára 1995 óta minden évben. Az érdeklődők további pontos leírást és információt kaphatnak e-mailen: a Szent Gellért Alapítványtól (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.), illetve Jakabos Barnabás SJ-től (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.), postán (Szent Gellért Alapítvány, Ilyés Kinga, Tavasz utca 24 szám. Hargita – RO 535800, Vlăhiţa–Szentegyháza) vagy telefonon: 0755-533101. Jelentkezési határidő: július 15.

 

Jakab Antal-emlékdíjak 2012-ben

A Jakab Antal Keresztény Kör (JAKK) szervezésében június 13-án, szerdán, Szent Antal napján délután 4 órai kezdettel adják át a 2012. évi Jakab Antal-emlékdíjat Marosvásárhelyen a Deus Providebit Házban. A Jakab Antal Keresztény Kör szabályzata szerint a díj évente egy alkalommal a néhai főpásztor életének valamely jelentős dátumához kapcsolódóan két (egy papi és egy világi), kerek évfordulók esztendejében pedig legfeljebb három személynek/közösségnek adományozható. Idén dr. Jakab Antal püspökké szentelésének 40. évfordulójára emlékezve a díjat három kitüntetett veszi át. Papi díjazott: fr. Bakó Pál OFM (Kolozsvár/Marosvásárhely), laudálja: Portik-Hegyi Kelemen pápai káplán, tb. kanonok, főesperes-plébános (Gyergyószentmiklós). Világi díjazottak: a Szent Cecília Együttes (Marosszentgyörgy), laudálja: Baricz Lajos szentszéki tanácsos, plébános (Marosszentgyörgy) és a Mustármag Közösség (Marosvásárhely), laudálja: Tarjányi Krisztina színművész (Bécs). A rendezvény házigazdája Oláh Dénes főesperes-plébános (Marosvásárhely), a rendezvény fővédnöke: Majnek Antal OFM munkácsi püspök (Kárpátalja). Az ünnepi műsorban közreműködik Dévai Nagy Kamilla Liszt-díjas énekművész (Budapest). A Jakab Antal-emlékdíj bronzplakettje Kolozsi Tibor szobrászművész alkotása. További információ: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.. (Varga Gabriella)

 

Zenei különlegesség kolozsváriak előadásában

A kolozsvári Szent Mihály-templomban működő Szent Cecília kórus és kamarazenekar különleges zenei eseménnyel készült pünkösd ünnepére: Bertha von Brukenthal (leánykori nevén baronessz Czekelius von Rosenfeld) (1846–1908) F-dúr Missa solemnisét adták elő liturgikus keretek között. Bertha von Brukenthal Bécsben született 1846. március 14-én. Gyermekkorában zongorázni, hegedülni tanult. Később Julius Epstein zongoraiskolájának diákja volt, énektanára Betty Bury. 1865-ben férjhez ment báró Ármin (Hermann) Károly József von Brukenthalhoz (született 1843. június 3.). Egy évvel később jelent meg első műve: Marche funébre. Miután 1872-ben elhunyt a férje, a 26 éves özvegy újrakezdte zenei tanulmányait Bécsben. A romantika népszerű műfaja, a dal a kedvencei közé tartozott, több mint tíz dalciklusa maradt fenn a lipcsei Schubert kiadó nyomtatásában. Az F-dúr Solemnis misét 1871-ben komponálta. A szerző e művét Haynald Lajos bíborosnak, korábbi erdélyi püspöknek dedikálta (Nagyszebenben az ő közbenjárására telepedtek le a ferences nővérek 1864-ben). A művet a Szent Cecília kórus tagjai június 2-án este 6 órától a nagydisznódi szász-evangélikus egyházközség vendégeiként is előadták, június 3-án pedig Nagyszebenben, a Szentháromság-templom búcsús szentmiséjén teljesítettek egyházzenei szolgálatot Potyó István karnagy vezetésével.

Váradi hírek

Június 7-én tették le az épülő Szentháromság-templom alapkövét a Bihar megyei Fogláson. A szertartást Böcskei László püspök megbízásából dr. Kovács Zsolt irodaigazgató végezte. Június 10-én de. 11 órakor szentmise keretében Böcskei László püspök Almásfegyverneken négy helyi fiatalt bérmál. A váradi püspökség az év elején indított ministránsképzést 24 fiatal részvételével. Avatásukat Böcskei László püspök végzi a székesegyházban június 10-én a du. 6 órakor kezdődő szentmise keretében. E naptól a székesegyházban vasárnaponként este 9 órakor is lesz szentmise.

 

Dévai Nagy Kamilla koncertje Gyergyószentmiklóson

A Jakab Antal Keresztény Kör (JAKK) szervezésében június 14-én, csütörtökön este fél 8 órai kezdettel Dévai Nagy Kamilla Liszt-díjas énekművész koncertezik a gyergyószentmiklósi Korona dísztermében (Márton Áron utca 9. szám). A rendezvény fővédnöke Portik-Hegyi Kelemen pápai káplán, tb. kanonok, főesperes-plébános, a rendezvény házigazdái: Varga Gabriella és Vencser László. A belépés díjtalan.

 

Újabb felvételi lehetőség 

A gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum igazgatósága tisztelettel fejezi ki köszönetét azon plébánosoknak és tisztelendőknek, valamint iskolai hitoktatóknak, akik közreműködtek abban, hogy plébániájuk területéről a nyolcadik osztályt végzett tanulók a fent nevezett iskolát válasszák továbbtanulás céljából (az erre vonatkozó adatok megtalálhatóak a www.gmgkliceum.ro honlapon – Felvételi IX. osztályba_2012).

Ezúton tesszük közzé a II., illetve III. felvételi szesszió lehetőségeit a GMGK-ban még megmaradt néhány helyre az ősztől induló IX. osztályba. Az esetleges érdeklődőknek részletesebb felvilágosítással szolgál az előbbi honlap.

II. szesszió

Július 16. Beiratkozás a képességvizsgára, valamint az anyanyelvi próbára (utóbbi azoknak kötelező, akik nem magyar tagozaton végezték a VIII. osztályt.

Július 17–18. Képességvizsga, illetve az anyanyelvi próba (utóbbi esetben szóbeli és írásbeli magyar nyelvismeretből, helyesírásból).

Július 18. A képességvizsga, illetve az anyanyelvi próba eredményeinek kifüggesztése, az esetleges óvások megoldása, a felvett tanulók beírása.

III. szesszió

Szeptember 3. Beiratkozás a képességvizsgára, valamint az anyanyelvi próbára (utóbbi azoknak kötelező, akik nem magyar tagozaton végezték a VIII. osztályt).

Szeptember 4–5. A képességvizsga, illetve az anyanyelvi próba lezajlása (utóbbi esetben – szóbeli és írásbeli magyar nyelvismeretből, helyesírásból). A képességpróbán felvett tanulók beírása.

Bővebb felvilágosításért az iskola igazgatóságához lehet fordulni (vagy a fentebb említett honlapon is megtalálható minden szükséges eligazítás): Liceul Teologic Romano-Catolic „Gróf Majláth Gusztáv Károly”, 510009 Alba Iulia, Str. Păcii nr. 4. Tel./Fax: 0258-819869 (10–14 óra között). E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ez alkalommal szeretnénk az érdeklődők tudomására hozni, hogy a Kisszeminárium X. (és magasabb) osztályába is át lehet iratkozni különbözeti vizsgák letételével a megfelelő tantárgyakból, amelyeket nem tanítanak az elméleti líceumok IX. (vagy magasabb) osztályában. Érdeklődni lehet a fenti címen.

Szeretettel várunk minden jelentkezőt! 

(GMGK-igazgatóság, Gyulafehérvár)

 

Ferences programok: a ferences testvérek várják nyári programjaikra a gyermekeket és a fiatalokat. Idén is lesz Assisi Szent Ferenc Iskolája július 12–15. között Csíksomlyón a IV–VIII. osztályosok számára. Erre a táborra július 8-ig lehet jelentkezni. Biciklitúrán vehetnek részt a nagyobbak július 18–23. között, vagy gyalogos zarándoklaton találkozhatnak (FerIZa) július 29–augusztus 3. között. A már szintén hagyományos fiúcsapat táborra szeptember 3–6. között kerül sor Kőrösbányán. Ősszel hivatástisztázó napok is lesznek Gyergyószárhegyen szeptember 21–23. között, illetve Kaplonyban október 26–28. között. A programokról bővebb információk találhatók a www.ofm.ro honlapon, felvilágosítás kérhető Tibor testvértől a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen vagy a 0746-774-701-es telefonszámon.