Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Egy falat a léleknek

• Amikor az Úr Jézus az élet kenyeréről beszélt, a tanítványai megoszlottak. Kemény beszéd ez! Ki hallgathatja? (Jn 6,60) – mondták és sokan ott hagyták őt. Valami hasonló dolog történt akkor is, amikor az Úr Jézus előre megmondta, hogy szenvedés vár rájuk…

• Az eukarisztia és a kereszt a botrány sziklái. Egy és ugyanarról a misztériumról van szó, és úgy látszik, mindig megoszlásra adnak alkalmat.

Ti is el akartok menni? (Jn 6,67) Az Úr Jézusnak ez a kérdése azóta is végig hangzik a lelkeken… Föl kell fedeznünk, hogy egyedül csak az Úr Jézus az, akinél „az örök élet igéi” vannak (Jn 6, 68). Csak hozzá mehetünk, létünk, életünk forrásához, az Úrhoz.

• Soha se maradjunk le a szentmiséről! És soha ne tagadjuk meg magunktól a legszentebb szentséget!

• A szentmise két fő része, az igeliturgia és az eu­karisztikus liturgia egyetlen istentiszteleti cselekményt alkot. A megterített oltár tehát egyszerre Isten igéjének és az Úr testének asztala.

• Minden szentmisében ugyanaz történik, mint az emmauszi úton. Az emmauszi tanítványoknak útközben az Úr Jézus megmagyarázta az írásokat (igelitugia), majd asztalhoz ült velük, kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és odanyújtotta nekik. Az emmauszi tanítványok felismerték az Urat, és örömmel telt el a szívük. Hiszen az utolsó vacsorán az Úr Jézus ugyanezt tette, amikor megalapította szent testének és vérének eukarisztikus áldozatát…

• Micsoda irgalom! Micsoda szeretet! Ez a szent vendégség, amelyen Krisztust vesszük magunkhoz, s amelyen lelkünk eltelik kegyelemmel, a jövendő dicsőség zálogát nyerjük.

• Az eukarisztia keresztény életünknek a forrása és csúcsa. Benne van minden lelki javunk! Az eukarisztia ünneplése által már most részt veszünk az égi liturgiában, és elővételezzük azt, amikor Isten lesz minden a mindenben.