Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Emlékezzünk régiekről

Száz éve halt meg:

Kiss Lajos. Hatolykán született 1845. augusztus 16-án. A középiskoláit Kézdivásárhelyen végezte. 1870. augusztus 12-én szentelte pappá Fogarasy Mihály püspök. Marosvásárhelyen volt káplán, majd Kidében és Magyarszarvaskenden plébános. 1912. június 17-én halt meg.

 

Kilencven éve halt meg:

Balogh Ignác. Csíkborzsovában született 1851. november 27-én. A gimnáziumot Brassóban, Székelyudvarhelyen és Csík­somlyón, a teológiát Gyulafehérváron és Budapesten végezte. Pappá szentelték 1876. július 16-án. Gyulafehérváron tanár és a Batthyaneum igazgatója. Csíkrákoson, Nyújtódón és Szárazpatakon volt plébános. Nyugdíjasként halt meg 1922. június 23-án.

 

Hatvan éve halt meg:

Kristó Gábor Modeszt OFM. Csíkszentkirályon született 1885. június 3-án. 1908. június 27-én szentelték fel. 1952. június 20-án hunyt el.

 

Ötven éve halt meg:

Anda Géza. Csíkszépvízen született 1883. január 1-jén. A gimnáziumot Csíksomlyón végezte. 1905. június 27-én szentelte fel Majláth G. Károly püspök. Kézdiszentkereszten, Tusnádon, Ditróban, Piskitelepen volt káplán, Gyimesfelsőlokon, Tusnádon, Székelyszentkirályon pedig plébános. 1962. június 16-án halt meg.

 

40 éve halt meg:

Bokor Sándor. Brassóban született 1915. július 15-én. A gim­náziumot Kézdivásárhelyen és Csíkszeredában, a teológiát Gyu­la­fehérváron végezte. 1938. június 21-én szentelte pappá Vor­buchner Adolf püspök. Gyergyóremetén, Csatószegen, Marosvásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön volt káplán. Nagyágon, Erzsébetbányán volt plébános. Ismeretlen körülmények között halt meg. Holttestét 1972. július 13-án a Duna-deltában fogták ki. Kolozsváron temették rokonai közé.

 

Dr. Rejőd Tiborc. 1892. június 17-én született Gyulafehérváron. Ott végezte a gimnáziumot is. Tanulmányait Rómában végezte. 1915. július 26-án szentelte pappá Gyulafehérváron Majláth G. Károly püspök. Nagyszebenben volt káplán. Budapesten, Milánóban, Basel-Luzernben működött. 1941-ben Kolozsváron teológiai tanárként szolgált, később a gyulafehérvári nővérek zárdájában volt gyóntató és az iskolában hitoktató. Nyugdíjasként halt meg 1972. június 20-án Gyulafehérváron.

 

Harminc éve halt meg:

Oláh Áron. Korondon született 1919. május 14-én. A gimnáziumot Udvarhelyen végezte, a teológiát Kolozsváron és Zircen. A veszprémi börtön folyosóján szentelte pappá Mind­szenty József veszprémi püspök (későbbi bíboros). Zetelakán, Csíkszentgyörgyön, Nagykászonban, Szászrégenben, Besztercén káplán, Szépvízen, Vicén, Csíkszentmiklóson és Kézdi­száraz­patakon plébános. 1982. június 23-án halt meg.

 

Húsz éve halt meg:

András István. Tibódon született 1917. május 16-án. A gimnáziumot Udvarhelyen, a teológiát Gyulafehérváron és Kolozsváron végezte. Kolozsváron szentelte pappá 1943. június 6-án Márton Áron püspök. Gyergyóalfaluban, Sepsiszentgyörgyön volt káplán, Alsócsernátonban és Csíkszenttamáson pedig plébános. Nyugdíjasként halt meg Tibódon 1992. június 14-én.

 

Tíz éve halt meg:

Simonfi József. Homoródkarácsonyfalván született 1914. március 1-jén. Heten voltak testvérek, közülük ketten papok. Középiskoláit Baróton és Marosvásárhelyen végezte, a teológiát Gyulafehérváron. 1937. március 14-én szentelte fel Vorbuchner Adolf püspök. Csíkkarcfalván, Udvarhelyen és Brassóban volt káplán. 1944. augusztus 20-tól 1945. március 29-ig a brassói Fellegvárban volt lágerben a többi magyar lelkésszel együtt. Utána Bátoson lelkipásztor, ő alakította meg az ottani hívek lelki gondozását. Utána Türben szolgált plébánosként 25 évig, majd Maroshévízen, végül Radnóton plébános. Nyugdíjasként Medgyesen élt. 2002. június 15-én halt meg. Zetelakán, a családi sírban nyugszik. A temetési szertartást Jakubinyi György érsek végezte.