Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

A szó szoros értelmében hézagpótló előadást hallhattak azok, akik május 30-án részt vettek a dr. Brandt József, Erdély első, európai hírű sebészprofesszora halálának 100. évfordulója alkalmából szervezett megemlékezésen a kolozsvári Szent Mihály egyházközségi nőszövetség dísztermében.

Fábián Mária köszöntötte az érdeklődőket, Kovács Sándor főesperes-plébános vezette be dr. Gaal György előadását, köszöntve a kolozsvári irodalom- és művelődéstörténészt, a kincses város krónikását. Ezt követően a vetített képes előadásból Brandt József életútjába nyertek betekintést a résztvevők, számos érdekes, új tudnivaló hangzott el az erdélyi orvosképzés történetével kapcsolatban is. Brandt József 1867 végén, pályázat útján nyerte el a kolozsvári helyettes sebésztanári állást, európai hírű műtétek kötődnek a nevéhez: a kontinensen másodikként hajtott végre vesekiirtást, s mindent operált, még arcplasztikát is végzett. Volt az orvosi kar dékánhelyettese, majd az egyetem rektora. Az arisztokrácia „háziorvosa”. Brandt 1870-ben Kolozsváron önkéntes mentőegyletet alapított, az 1890-ben megalakult Országos Vöröskereszt Kolozsvári Választmányának vezető orvosa volt, a választmány 1895–96-ban létesítette az akkori Magyar utcában a Vöröskereszt-kórházat. Brandt nevéhez fűződik a Mikó utcai új, százágyas sebészeti klinika létesítése 1899 végén. A megemlékezésen részt vettek Dr. Brandt József oldalági rokonai (Szabó-Brandt Katalin és férje, Péter), akik ebből az alkalomból elhozták és a résztvevők számára kiállították Vastag György festőművésznek az orvosprofesszorról és feleségéről (született Gyarmathy Laura) készített alkotásait.