Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Június első hétvégéjén Erdély-szerte elballagtak a végzősök, köztük a katolikus líceumok végzős diákjai. Június 2-án reggel a Szent Mihály-templomban szentmisével kezdődött a kolozsvári Báthory István Elméleti Líceum és az ennek keretében működő katolikus osztályok ballagási ünnepsége. A szentbeszédet Kiss Endre káplán és iskolai hitoktató mondta.

A csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium három végzős osztályának ballagási ünnepsége a gimnázium kápolnájában/dísztermében celebrált szentmisével kezdődött. A diákok Majláth Gusztáv Károly és Márton Áron szobrának megkoszorúzásával búcsúztak az iskolától. Többek között Tamás Levente igazgató és Darvas Kozma József c. főesperes búcsúztatta a diákokat.

A szatmárnémeti székesegyház adott otthont június 1-jén a Hám János Iskolaközpont ballagási ünnepségének. A szentmisével egybekötött búcsúztató 11 órakor kezdődött az iskola névadójának, Hám János püspök szobrának megkoszorúzásával. Az ünnepi szentmise első momentuma a zászlóátadás volt: a tizenkettedikesek átadták az iskola zászlaját utódaiknak, majd feltűzték rá a két ballagó osztály szalagját. Ezt követte a szentmisét celebráló Schönberger Jenő püspök köszöntése. Beszédében Miklós Claudiu SJ spirituális a maturandusoknak útravalóul a legfontosabb értéknek a szeretetet emelte ki: „Természetünk, hogy szeressünk és irgalmazzunk… A szeretet által válik az ember egésszé…” Lelkesítette a fiatalokat, hogy merjenek nagyokat álmodni, ne érjék be olcsó álmokkal. A szentmise áldozati liturgiája után Mácska Péter XI. osztályos tanuló szavalattal búcsúztatta diáktársait, majd Hadházi Zsuzsanna XII. osztályos tanuló mondott búcsúbeszédet. Ezt megható énekszám követte két ballagó diák: Reizer Edina és Balogh Nándor tolmácsolásában. A szentmise végén Schönberger püspök köszönetet mondott a szülőknek a fáradtságért, s hogy gyermekeik számára a Hám János Iskolaközpontot választották.

Az iskola igazgatója, Ádámkó István mesében foglalta össze a két osztály négyéves történetét. A diákok tarisznyájába Teréz anya imáját helyezte: „Adj időt a gondolatnak, erőd forrása ez. Adj időt az imának, a legnagyobb erő a Földön ez. Adj időt a mosolynak, a lélek zenéje ez. Adj időt a játéknak, az örök ifjúság titka ez. Adj időt a szeretetnek, s légy szeretett, Isten adománya ez.” Az igazgató szavai után Ilyés Gyula polgármester mondott beszédet, majd Szász Piroska főtanfelügyelő-helyettes és Koczinger Tibor szólt, záró momentumként pedig okleveleket, díjakat adtak át.